Mükellef TV

Yayınları arşivi  izlemek için tık.

Güncel Yayınlar İçin tık

TÜRMOB)...

AYMMO..tık ..İYMMO..

(SPK).....
KGK

Vergi Dent. Üst Kurulu
  VDK

Ankara YMM Odasının bilgilendirme toplantı tarihlerinde değişiklik

Bursa SMMMO Başkanı Ahmet Hikmet SÖNMEZ
"Aile şirketleri anayasasının oluşturulması artık bir gerekliliktir"

Bursa SMMMO'ın TURMOB katkıları ile İZNİK'te 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği ‘1. KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ KONTROL SEMPOZYUMU’ hakkında basını bilgilendiren SÖNMEZ "Aile şirketleri anayasasının oluşturulması artık bir gerekliliktir" dedi.. haberin devamı ve sempozyum programı, katılım  için ..tık
 

Türkiye Ulusal Muhasebeciler Birliğin'den

İMZAMIZA SAHİP ÇIKACAKMISINIZ?


Başta İSMMMO olmak üzere 75 oda başkanı “SESİMİZE KULAK VERİN” başlığı altında bir talepname hazırladı. Sizlere imzanı at ve desteğini ver diyorlar. Elbette imzalayalım ve destek olalım. Ancak,
devamı
 

SMMM ODALARI PLATFORMUNDAN

TÜRMOB'a Bağlı SMMM Odaları Platformu
 İSMMMO önderliğinde   sorunlara dikkat
çekmek için kampanya başlattı ... açıklama ve kampanya için tık....

Türkiye Muhasebe Uzmanları derneğinin (TMUD)  aylık bilgilendirme  toplantısında konuk YMM Talha APAK
 
Gayrimenkul-İnşaat vergilendirmesinde dikkat ve önem arz eden sorumlulukları anlattı ..
Mükellef TV  diğer bölümünde..

ENERJİ SORUNLARIMIZ
İSMMMO -TURÇEP işbirliği ile düzenlenen sempozyumda Türkiye'nin Kirli ve Temiz Enerji sorunlarının çözümü için tüm taraflar görüşlerini sundu..

2. Gün düzenlenen ve izlenecek yol haritası ve strateji belirleme oturumunu izledik..

Oturumun tamamı Mükellef TV  diğer bölümünde..

KDV Genel Uygulama
Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair
Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KDV Genel  Uygulama   devamı.....

TÜRMOB Genel Başkanı Nail SANLI ACCA ile yapılan anlaşmalara açıklık getirdi;
    TÜRKİYE 10.Muhasebe ve 6.Haksız Rekabet Kongresine ev sahipleri (sol 1. Foto "soldan" Konya SMMMO Bşk. İsmail TURAN, Vali Muammer EROL,Bld.Bşk.Tahir AKYÜREK, Maliye GİB. Başkanı Adnan ERTÜRK, ve Oturum Başkanlığıda yapan TBMM Adalet Kom.Bşk. Ahmet İYİMAYA katıldığı
    KONYA'da düzenlenen TÜRKİYE 10.Muhasebe ve 6.Haksız Rekabet Kongreside TÜRMOB Gn.Bşk. Nail SANLI , İngiltere ACCA ile 2004 başlayan İşbirliği anlaşmalarının 2009 ikincisi şimdi imzaladığımız Stratejik işbirliği sözleşmesi"de 3. südür açıklamalarını yaparak. ACCA artık stratejik ortağımızdır dedi. (soldaki 2. foto Solda SANLI ve Sağda ACCA Gn.Bşk Anthony HARBINSON)

2. gün TURMOB bünyesinde kurulan Haksız Rekbeti Önleme Kurulu (TÜRHAK)   ve İSMMMO Bşk. Yahya ARIKAN (Sağ üst foto) ise İnsan'ın 4 bin yıldır haksızlıklarla mücadele için çaba sarfettiğine Filozofların ve kralların  çözümler aradığına dikkat çekerek,  bügün gelinen noktada amacımız Mesleğimiz ile ilgili haksız rekabeti asgariye indirmektir açıklamalarını yaparak zor olan Adil Olmaktır dedi.

 

TÜRMOB Gn. Sekreteri Yücel AKDEMİR ise gelinen noktada TÜRMOB işlerliği için Maliye bakanlığı Genel Kurul kararlarımıza saygı göstermiyor 2010 dan itibaren Eğitim yönetmeliğimiz genel kurulda onaylanmasına rağmen  Resmi Gazetede yayımlanması bekletiliyor. Bu bize göre idari suçtur TÜRMOB olarak davayı kazandık. Buna rağmen Maliye Bakanlığı gereğini yerine getirmiyor suç işliyor açıklamalarını yaptı.

 

Türkiye'de Muhasebe, Denetim hukukun ve finans ilişkilerinin gelişiminde ve dünya ile rekabette  yaşanacak sorunlarında ele alındığı 2 günlük etkinliğin tamamını Mükellef TV Diğer Seçeneklerinden seçip izleyebilirsiniz.....

Türkiye 10 Muhasebe Forumu  (Mükellef TV diğer seçeneklerinde)


1) Açılış Konuşmaları sıra ile SANLI, Konya Bld. Başkanı Tahir AKYÜREK, Maliye GİB Başkanı Adnan ERTÜRK, Vali Muammer EROL konuşmalarının
Mükellef TV  diğer bölümünde.. ve ACCA Genel Başkanı A.HARBINSON ile SANLI imza töreni öncesi açıklamaları.....
 

2. Oturum Bşk. DSP. Gn. Bşk. Masum TÜRKER sırayla Prof.YMM.ler  Ali ALP, Ramazan AKTAŞ Prof. M.Mete DOĞANAY konuşmalarının tamamı Mükellef TV  diğer bölümünde..

3  Oturum Başkanı TBMM Adalet Koms. Başkanı Ahmet İYİMAYA , Prof. YMM. Nevzat SAYGILIOĞLU,  Prof. Korkut ÖZKORKUT,   Deloitte Türkiye CEO yerine SMMM Hüseyin Gürer yerine Ali ÇİÇEK'li nin konuşmalarının tamamı
Mükellef TV  diğer bölümünde..A
2.
2Türkiye 6 Haksız Rekabet Kongresi  (Mükellef TV diğer seçeneklerinde)

1) Açılış Konuşmaları sıra ile TÜRHAK Bşk. Y.ARIKAN, N. SANLI,   ile ACCA PAZARLAR Md. Andrew Steele nin konuşmalarını  Mükellef TV  diğer bölümünde..

 

2. Oturum Bşk. MEB Bakan Yardımcısı SMM Orhan ERDEM, SMMM Erkan AZİZOĞLU, Dr.SMMM A.Bumin DOĞRUSÖZ, Prof.Dr. YMM Cemal YÜKSELEN konuşmalarını ve sorulara verilen cevapların tamamını Mükellef TV  diğer bölümünde..


3  Oturum Başkanı Eskişehir SMMMO Bşk. S.İlker ÖZOKÇU, Prof.YMM Cemal İBİŞ Konya Tic. Odası Bşk. Selçuk ÖZTÜRK, TÜRMOB Gn. Sek.Y. AKDEMİR  konuşmaları ve sorulara verdikleri cevapları
Mükellef TV  diğer bölümünde..
 


TÜRMOB CAMİASI GÜNDEMİ  3568 Sayılı kanun ile ilgili uygulama genel tebiliğ den sonra Yönetmelik taslakları tartışılıyor...
81 NCİ YMMO BAŞKANLARI TOPLANTISINDA
Bursa YMM Odası Başkanı Tayfun BEŞE  Mükellef TV nin sorularını cevapladı.
Bursa YMM Odası Başkanı Tayfun BEŞE yeni hazırlanan ve TÜRMOB camiasının gündeminde olan SMMM ve YMM  sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik taslakları ile ilgili Mükellef TV nin sorularını cevapladı.  Toplantıda 3568 sayılı meslek yasası ile ilgili çıkmış tebliğlerin tek tebliğ de birleştirilmesi çalışmaları hakkında YMM odalarının çekinceleri ve görüşleri ortaya kondu.

Bursa YMM Odasının 25. kuruluş balosundan sonra 81 nci Yeminli Mali Müşavirler Odaları başkanları toplantısında sorularımızı cevaplayan Tayfun BEŞE yönetmelikle ilgili bir takım çekincelerimiz var bunları bu başkanlar kurulu toplantısında ele aldık. Görüşlerimizi sizlerle ve ilgili kurumlarla paylaşacağız dedi..
.
 Tamamı Mükellef TV  den izlemek için tık....

----------------------------------------------------------------------------------

TMUD'nin SMMM ve YMM lerin yasal sorumlulukları bilgilendirme
Toplantısının konuğu TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkanı SÜLEYMAN  GENÇ

 
"Kamu Hizmeti Görevlisi Değiliz"
Vergi Hukuku üzerine yüksek lisans yapmış YMM Süleyman Genç (soldaki foto sağdaki)  Yaptığı Konuşmada Bir Kamu Kurumu Niteliğindeki meslek Odalarının mensupları olan SMMM ve YMM'lerin ürettikleri hizmet kamu hizmeti niteliğinde bir hizmet olmakla beraber bu durum onları "kamu hizmeti görevlisi" yapmaz Anayasanın 128 Md. Kamu HİZMETLİSİNİ TARİF ETMİŞTİR, dedi

Süleyman GENÇ SMMM ve YMM'lerin kamu
görevlisi gibi algılanmasının nedeni 3568 sayılı Kanun'un 47'nci maddesinde yer alan düzenlemenin yanlış yorumlanmasındandır." Meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanunu'nun kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar." ifadesinin mefhum-u muhalifinden, SMMM ve YMM'lerin "kamu hizmeti görevlisi" olmadığı, sadece bazı görev suçlarının cezalandırılması bakımından kamu görevlisi gibi işleme tabi tutulacağı anlaşılmaktadır. .  dedi 

Odalar ve TÜRMOB disiplin cezalarının kesinleşmesinin işleyişini, Müştekilerin merhalelerde neler yapması gerektiğini  de açıklayan GENÇ

09/03/2015 tarihinde yapılan toplantı oturumunu yöneten. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) ve İYMMO Başkan Yardımcısı  Sabri TÜMER (toplu foto sağ başta) İdarenin hazırladığı sorumluluklarımızı içeren yeni yönetmelik taslağı (tek Tebliğ) hakkında TMUD üyelerimizin görüşlerini aldık. TMUD ve İYMMO olarak devamlı üyelerimizin yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmazsak sorunların üstesinden geliriz..

Haberin devamı ve S.GENÇ in sunumunu okumak için tık....    
Tamam Mükellef TV  eğitim bölümünde izleyebilirsiniz ..
 

İSMMMO BŞK. F.DR. YAHYA ARIKAN:
BİLGİ HAVUZU ÇALIŞMALARINDA TÜRMOB NİÇİN YOK !!!!

İSMMMO nın 02/03/2015 tarihinde düzenlediği  'Mükellef ve İdare arasında ki ilişkilerde teknolojinin etkin kullanılması ve Bilgi havuzunun oluşturulması' panelinde  Oturum Bşk. F.Dr. Yahya ARIKAN 'Oluşturulacak bilgi havuzu için yararlanılacak kurumların içerisinde TÜRMOB ve odalarımız niçin yok ? sorusunu panelin konuşmacısı ilgili bakanlıkların yetkililerine sordu ancak net cevap alamadı. Panelin  ..Tamam Mükellef TV  eğitim bölümünde izleyebilirsiniz ...
 

...2014 yılının en çok izlenen haber ve TV yayınlarımız...!!!!

İYMMO bilgilendirme toplantısında
Prof Dr. Mustafa AYSAN Enflasyon en büyük beladır.
Prof Dr. Sudi APAK Enflasyon malda değil parada var.
İYMMO Bşk. Sezai ONARAL Her şeye rağmen bilgilendirme toplantımız demokratik !


İstanbul Yeminli Mali Müşavirler  Odasının (İYMMO) 13/03/2014 tarihinde düzenlediği,Oturum Başkanlığını Bşk. Yard. H. İbrahim AKTAN'nın  yaptığı 'Ekonomideki son gelişmeler' başlıklı bilgilendirme toplantısında Prof. Dr. Mustafa AYSAN (sol fato solda) Makro düzeyde 1948 den bu yana  ekonomik seyrimizi ortaya koyarken 'Özel sektör Kamu borcu diye borç ayrılmaz borç borçtur DÇM (Dövize çevrilebilinir mevduat. Devletin bankalar aracılığı ile fnansörlerin kur riskini üstlenmesi de denebilir ) enflasyonist ortamlarda bankaların kur  risk teminatlandırmayı  hatırlayın ......
devamı için

Toplantının tamamını Mükellef TV  nin Eğitim  bölümünden 3 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık


Sağdaki Foto Soldan İYMMO Bşk. Yard. Vehbi KARABIYIK  Oturum Bşk. H.İbrahim AKTAN, Prof Dr. ÖCAL,,  İYMMO Bşk. Sezai ONARAL, ve YMM Ahmet YELİS

GAP' ı Kaptırdık
Yüksek Ticaretliler Ankara Şb. ve Ankara Barosunun Türkiye'nin İdari Yapısı ve Seçim Kanunu ana temalı müşterek panelinde
CHP Milletvekili Prof. Dr. Birgül  AYMAN GÜLER
GAP'ı kaptırdık mı sorumuza
 MAALESEF sadece  GAP değil memleketin çoğunu kaptırdık GAP çok önemli bir konu bu ayrıca tartışılmalı dedi....

28/02/2014 tarihinde Ank. Barosunun ev sahipliğinde düzenlenen panelin açılış konuşmasını Yüksek Ticaretliler Derneği (YTD)  Ank.Şb. Bşk. Davut ÖZDEMiR  TÜRMOB BARO ile tüm diğer sivil toplum kuruluşlarına destek için teşekkür etti.  YT Dernekleri Genel Başkanı Saffet AÇIKGÖZ  Cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan anti demokratik hükümlerle dolu Seçim Kanunumuzu ele alacağız....TURMOB Gn. Sekreteri Yücel AKDEMİR yerelde belediye başkan adayları tanınmıyor dışardan atama ile başkan belirleniyor bunların tatışılması gerekir...

Marmara Üniversitesi Mezunları Dern. ve İYMMO Başkan Yardımcısı Sabri TÜMER yönettiği yoğun ilgi gören paneline konuşmacılar TBB Bşk. ve Ank. Baro Bşk yoğun gündem ndeni il  katılamadılar.

Konuşmacılardın ADD.Danışma Kur. undan  Prof Dr. Ali ERCAN Seçim kanunumuz bilinçli şekilde anti demokratikleştirilmiştir Seçim Kanunu Anayasa'dan dahi önemlidir....

 Ziraat Mühendisleri Odası Y. K. Üyesi Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK Yerel yönetimler kanunun da yapılan düzenlemeler ile iktidara köylünün arazisi üzerinde tasarruf hakkı tanımsı yanlıştır... Panel'in  tamamını Mükellef TV  nin diğer bölümünden 2 bölüm seçip izleyebilirsiniz tık

 

Faydalı Linkler   ww Wikipedia (ansiklopedi) Bing   MSN   Google Facebook  Twitter   Resmi Gazete ..TBMM  ..E- TÜRKİYE

01 Haziran 2014  ila 31 ARALIK  2014 Önemli haberler arşivi  için tık..

01 Ocak 2014  ila 30 Nisan 2014 Önemli haberler arşivi  için tık...


1 Temmuz 2013- 31-12-2013 Aras?Önemli haberler ve TÜRMOB Genel kurulu

2013 yıl?SMMM Odalar?seçimleri öncesi yaşananlar,........... Seçimler................ ve..... (Mayıs -Haz-Temmuz 2013) diğer önemli haberler için tıklayınız...

Mükellef Gazetesi.....Ocak.. Nisan-Mayıs-Haziran 2013 önemli haberler  arşivine ulaşmak için tıklayınız

Mükellef Gazetesi Ağustos 2012 ve 01 ARALIK önemli haberler  arşivine  (ve Tüm Arşive ) ulaşmak için tıklayınız


Abonelerimizin dikkatine

Sitemizde yenileme
ve
bakım çalışmaları yapılmaktadır. 
Geçici olarak yayınlarımızı şifresiz izleyeceksiniz...   TV yayınlarımızı sadece İnternet Explorer Gezgini ile açabilirsiniz


Sorunlar  için....

0216-481 32 24


SMMM Odaları seçimleri öncesi yaşananlar, Seçim ve diğer önemli haberler için tıklayınız...

Mükellef Gazetesi.....Ocak.. Nisan-Mayıs-Haziran 2013 önemli haberler  arşivine ulaşmak için tıklayınız