Yahya ARIKAN
DENETİM BİZİM İŞİMİZ ÖĞRENECEĞİZ

İSMMMO Başkanı Yahya ARIKAN'nın katıldığı İSMMMO ilçe toplantılarının 6 ncısı  21/01/2011 tarihinde Ataşehir  ilçesinde düzenlendi..Mesleğin sorunlarını ve nasıl çözüme kavuşturulacağını üyelere anlatan ARIKAN  TTK yasallaşmasının faydalarını , TÜRMOB BDM tebliğinin geri çekilmesinin sebeplerini, Maliye Bakanlığının Elektronik sözleşme tebliği hakkındaki görüşlerini, 5/4 mutlaka çözüme kavuşturacaklarını, Denetime sahiplenme ile ilgili SPK ve diğer güç odakları ile  verdikleri mücadeleyi izah ettiği   konuşmasından sonra üyeler tarafından soru yağmuruna tutuldu. ARIKAN dan önce Mesleki kariyer konusunda katılanları bilgilendiren Prof.Dr. Esin CANMUTLU kurumsallaşma önemi üzerinde durdu. Kurumsallaşma    basit değil kültür değişimidir ve bilgi gerektirir dedi  Haber hazırlanıyor...Toplantının tamamını  Mükellef TV   diğer bölümünden seçip  3 bölüm) izleyebilirsiniz.....tık

Prof.Dr. Kerem ALKİN

"Uzak Doğu İle
Başedilemez"

20 Ocak 2011 tarihinde Dünya Ekonomisinin Yeniden yapılanması ve Türkiye'nin Konumu başlıklı söyleşi düzenleyen İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti konuk konuşmacısı  Prof. Dr. Kerem ALKİN  1999 düzenlenen G-7 zirvesinde gelişmekte olan ekonomilerde katılarak G-20 oluşturulmasının temelinin atıldığını,  Türkiye'nin G-20 dahil edildiğini, dönemin ABD Bşk. Bill CLİNTON tüm AB ülkelerinin başkentlerini gezerek G-20 anlatmaya çalıştığını açıklayıp 1999 kasım ayında   Türkiye'yi ziyaret eden CLİNTON 'nun  TBMM yaptığı konuşma da.. 
haberin  devamı
ALKİN Söyleşinin TAMAMINI Mükellef TV Diğer  BÖLÜMÜNDEN SEÇİP İZLEYEBİLİRİSİNİZ...Tık

Yurtdışına kâr transferi
8 yılda 54 milyar doları aştı


Ekonominin sanayiciye teslim edilmesi gereğini vurgulayan İSMMMO Başkanı Yahya ARIKAN İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın  ‘‘Faiz ve Kâr Transferi  - 2011’’ adlı raporuna ile  2003-2010 yıllarını kapsayan 8 yılda, şirketlerin kâr aktarımı, faiz ödemeleri ve portföy yatırımları aracılığıyla, Türkiye’den yurtdışına götürdüğü “net kâr transferi” 54 milyar doları aştığını ortaya koyduklarını belirtti  devamı

TÜRMOB Denetim Merkezi Kurulmasının Masumane olmadığını ilk Mükellef Gazetesi Yazmıştı

TÜRMOB MAHKEMELİK

TÜRMOB 2010 Ekim'inde yapılan seçimlerinde aday olmayan DSP Genel başkanı Dr. Masum TÜRKER'in Başkanlığı döneminde gidere ayak hazırlayıp yayınlattığı:

       1 KASIM 2010 TARİHLİ 27746 TARİHLİ Resmi Gazetede yayınlanarak TÜRMOB Caimasında  Türmob Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 1 nolu  Tebliğ'inin TÜRMOB üyeleri tarafından Yürütmeyi durdurma gerekçesi ile dava edildi. SMMM  Hasan AKDEMİR ve bir gurup arkadaşın imzası ile    DANIŞTAY'A iletilmek üzere 31/12/2010 TARİHİNDE İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ'ne dava dilekçesinde ..

Tebliğin Kalite Güvence Sisteminin dışarıdan satın alınabilmesini öngören 32. Maddesi de; KaliteGüvence Sistemini satın alanlar ile satanlar arasında çıkar çatışması yaratarak, mesleğin gelişmesini engelleyecek niteliktedir. Bu yanıyla  TÜRMOB’un kuruluş amacına ve 3568 sayılı kanuna aykırıdır. Zira, Muhasebe Şirketlerinin büyük kısmı için Kalite Güvence Sisteminim dışarıdan satın alınması söz konusudur. Kalite Güvence Sistemi hizmeti veren şirketler aynı zamanda Bağımsız Denetim de yapabilmektedirler. Tebliğde bunu engelleyici bir madde olmadığı için meslek mensuplarının büyük zorluklarla

YMM odaları dönem sözcüsü Halil BAŞAĞAÇ ve İSMMO Bşk. Yahya ARIKAN konuyla ilgili açıklamaları Dava dilekçesi ve 14 Aralık tarihli  Mükellefin uyarısı yazası için tıklayınız
 

Mükellef Diyor ki...!

TÜRMOB ve Maliye Bakanlığına uyarı

TÜRMOB Bünyesinde Kurulan 1 kasım 2010 tarihli 27746 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak kuruluş usul ve esasları 1-1 nolu  TÜRMOB tebliği ile belirlenen ile (Tebliğ için tıklayın )Bağımsız Denetim Merkezi  öncelikle çeşitli vesilelerle TÜRMOB içinde yoğun tartışmalar sonucunda hayata geçirildiğini TÜRKER açıklamalarından  anlaşıldı. Dr. Masum TÜRKER'in  genel Başkanlığı döneminde gider ayak hayata geçirilen Bağımsız Denetim Merkezi öyle sanıldığı gibi masum bir kurum değil. Bizce TÜRMOB varlığının köküne dinamit koymaktır. Güya SPK karşı verilen savaşta böyle bir yolun izlenmesi gerekiyormuş ta geç kalınmışta işte beklenen tebliğ mişte gibi açıklamalarla böyle bir uygulamayı hayata geçirenler şunu bilmeliler ki TÜRMOB hukuki varlığını güçlendiereceğiz TÜRMOB ama bilinçli ama bilinçsiz   kısır çekişmeler içine itmektedirler. devamı

 


 

AYDABİR
SM - T.Cihan  ÇELİK

MALİ TATİLİ KÜÇÜMSEME  HAKKINA SAHİP ÇIK
5604 sayılı MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 15,03,2007 tarihinde kabul edilmiş ve 28,03,2007 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak hayata geçmiştir.
Pekala ; umduğumuz yada beklediğimiz gibi mi .  devamı


 FLAŞ FLAŞ 1 NOLU BDM tebliğini TÜRMOB GERİ ÇEKTİ

TÜRMOB  1 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan  TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Tebliğini, yarattığı SORUNLARDAN DOLAYI UYGULAMADAN KALDIRDIĞINI ODALARA 12/01/2011 TARİHİNDE  FAKS İLE BİLDİRDİ. TÜRMOB Bşk. Nail SANLInın açıklaması için tılayınız

(BSMMMO) personeli de sendikalı

ASMMMO çalışanlarının da  bağlı olduğu, DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin EBETÜRK ile ,Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Mesut TOPÇU 1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasına geçerli olacak ilk toplu sözleşmeye imza attılar.  Türkiye'de sendikal girişimlerde yaşanan endişeleri ve engelleme girişimlerini bir kenara bıraktıklarını belirten Bursa SMMMO Başkanı TOPÇU yönetim kurulu olarak arkadaşlarımızın medeni ..devamı

HUD Başkanı  Baş Hesap Uzmanı Fahri ARIKAN
YMM'ler Denetimin Tam Ortasındadır...
10 Ocak 2011 tarihinde yapılan TMUD geleneksel aylık toplantısında Vergi denetiminde YMM Yeri ve Önemi isimli söyleşi gerçekleştirildi. Oturumu TMUD Bşk.
Vekili Sabri TÜMER'in yönettiği söyleşinin konuk konuşmacısı  HUD Başkanı Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı Fahri ARIKAN Devlet Denetim hak ve yetkisinin bir kısmını YMM lere vermiştir. YMM denetimin tam ortasındadır....devamı
Söyleşinin tamamını  Mükellef TV   diğer bölümünden seçip  2 bölüm) izleyebilirsiniz.....tık

Yıl:30   Sayı:312     

İYMMO Mart ayı toplantısında:
6111 Sayılı yasa 2. kez ele alındı
24 mART 2011 DÜZENLENEN YMM Hüseyin PERVİZ PUR'un Oturum başkanlığın yaptığı toplantıda  6111 sayılı Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması (Mali Af) 2 nci kez Ele alındı İstanbul VD Başkanlığı Usul Grup Müdürü Özcan AVCI YMM Hakkı KOÇAK VE  YMM Ahmet KAVAK sunumda bulundular
Sunumlar şifresiz aşağıdaki linlere tıklayınız

ANIL YMM'lik VE BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.
TORBA KANUN VE TTK SEMİNERİ

6111 sayıla Bazı Kamu alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Yasası ile ilgili 12.03.2011 tarih ve 27872 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de 1 Seri No’lu tebliğ yayınlanmasının ardından    ANIL YMM AŞ. ilk semineri verdi. 17Mart 2011 tarihinde düzenlenen seminer 6 saat sürdü ve yoğun ilgi gördü. Seminerin oturum başkanlığını Vahap ADIYAMAN yaptı. SSK ile ilgili bilgilendirmeyi Mehmet YALÇIN yaptıktan sonra, Nazım ANIL Vergi ve diğer amme alacaklarının nasıl yapılandırılacağını ayrıntıları ile anlattı. Nazım ANIL Yeni TTK  uygulamaları ile ilgili bilgilerde verdi ve dinleyicilerin sorularını cevapladı. Sorular çoktu daha sonra telefon ve E-Mail aracılığı ile cevaplandıracakların açıkladılar.Seminerin  tamamını  Mükellef TV eğitim bölümünden seçip  (4 bölüm) izleyebilirsiniz.....tık

MUHASEBECİLER GÜNÜ TÜM YURTTA ÇOŞKUYLA KUTLANDI
İstanbul taksim Atatürk Anıtında 1 Mart 2011 tarihinde saat 10 toplanan İSMMMO, MMMB, TMUD, Yüksek Ticaretliler, İktisat Fakültesi Mezunları, İYMMO üyeleri Atatürk Anıtına siyah çelenk koyarak, Siyah Yaka Kurdelası takarak sorunları protesto ettiler. İSMMMO Başkanı Yahya ARIKAN 4 sorun ve 4 talebimiz var taleplerimiz dikkate alınıncaya kadar siyah kurdelaları yakamızdan çıkarmayacağız dedi. Kutlamayı  Mükellef TV diğer bölümünden seçip  izleyebilirsiniz.....tık

İYMMO PANELİNE YOĞUN İLGİ

İstanbul YMM Odası TBMM kabul edilen ve Cumhurbaşkanını onay için sunulan Bazı Kamu alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Yasası ile ilgili üyelerini bilgilendirme paneli yoğun ilgi gördü. Oturum başkanlığını M.Nadi ABBASOĞLU'nun yaptığı panelde GİB Bşk.Yard.Adnan ERTÜRK, GİB D.Bşk. Serdal DAĞDEMİR, GİB grup Bşk.Zekayi ÇENGE ve İTO Müşaviri Veysi SEVİĞ katılımcıları bilgilendirip sorularını cevapladılar. İYMMO Başkanı Sezai ONARAL kapanış konuşmasında Cumhuriyet tarihinde yapılan 23 ncü düzenleme olduğuna dikkat çekip faydalı olacaktır kanaatindeyim dedi. Konuşmacılara teşekkür etti. Toplantının  tamamını  Mükellef TV eğitim bölümünden seçip  (2 bölüm) izleyebilirsiniz.....tık

Bursa Değişim Hareketi Gurubundan
BURSA SMMMO SEÇİM SONUCUNDA
YEDEK ÜYELİKLERİN BELİRLENMESİNE İTİRAZ

   
30.05.2010 tarihinde yapılan nispi temsil sistemli Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası zorunlu organ seçimleri sonucunda oluşan Yönetim Denetim ve Disiplin Kuruluna seçilen yedek üyelerin belirlenmesi sonuçları ile ile ilgili ilçe seçim kurulunun kararını yanlış bulan  Bursa Değişim Hareketi Grubu yedek üyeliklere kendilerinin seçilmesi gerektiği belirterek Ankara Yüksek Seçim Kuruluna itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yüksek seçim Kurulu Gurubun itirazını haklı görerek yedek üyelikleri yeniden belirledi. Yüksek Seçim Kurulunun kararına göre Bursa SMMMO 7 kişilik yönetim kurulunun 1. yedek üyesi Değişim Hareketi grubundan  (resimde sağda ) Bülent ÇETİN oldu.
İşte Gurubun itiraz gerekçeleri dilekçesi  ve kararın özeti
--------------------------------------
Ankara'da düzenlenen
Mesleğin Üzerindeki Angaryalar
Forum'u Sonuç Bildirgesi

Ankara Yüksek Ticaretliler Lokalinde bir araya gelen 45 Muhasebe mesleği emekçisi, Divan Başkanlığına Gülay SAK'ı seçerek Mesleğin Üzerindeki Angaryaları tartıştıkları Forum düzenlediler.  Divan heyeti tarafından sonuç bildirgesini hazırlamakla görevlendirilen komisyon üyeleri; Engin AKYILDIZ, Tamer DAĞKIRAN, Haydar AFŞİN, Emine USTA ve Sinan GÖKÇE yayınladıkları Forum sonuç bildirgesinde kaleme aldıkları önerileri TÜRMOB'ne intikal ettireceklerini ve öneriler dikkate alınmadığı taktirde  Maliye Bakanlığının dayattığı Angaryalara karşı durmak için Türkiye çapında da Forum düzenleyeceklerini kamuoyuna duyurulmasını gazetemizden talep ettiler...FORUM SONUÇ BİLDİRGESİ İÇİN .....TIKLAYINIZ (şifresiz)
-----------------------------------------
RESMİ GAZETEDE  YAYINLANAN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU
TÜRMOB'U GÖREVLENDİRDİ..!

 
Ticaret hayatımızı şil baştan düzenleyip Elektronik ticaretin de çatı kurallarını belirleyen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK) 14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. YTTK'nın  geçici 2 nci ve 3. maddeleri  yayınlandığı 14 Şubat 2011 de yürürlüğe girecek.

TÜRMOB Geçici 2 Md. ile Türkiye Denetim Standartları Kurulunun Kurulmasına öncülük edecek.

Kamu Tüzel Kişiliğine haiz bir üst kurul kuruluncaya kadar Denetimi ve Denetçileri denetleme işi  ile niteliklerini belirlemenmesi işi  ile ilgili yönetmelik hazırlığı Yeni TTK 400 maddesine atfen Geçici 3. madde ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veriliyor. Hazırlanacak Yönetmelik Bakanlar Kurulunca Yürürlüğe konacak.

Ticaret hayatımızı şil baştan düzenleyip Elektronik ticaretin de çatı kurallarını belirleyen YAYINLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN  geçici 2 nci maddesi ile TÜRMOB 'U GÖREVLENDİREN 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK) 14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. 1534 maddelik YTTK 6 geçici maddesi var. Şirketlerin web sitesi kurma zorunluluğu getirerek  elektronik ticaretin hukuksal zeminini belirleyen YTTK Elektronik İmzanın Çek. kambiyo, senetleri ve senetler ile makbuzlarda kullanılamayacağını bu evrakların elektronik imza ile ciro da edilemeyeceğini 1526 ncı maddesinde açıklıyor. ve Elektronik Ortama da genel kurula 1527 nci maddesinde olanak tanıyor.

  Muhasebe ve Denetim Mesleğinde de yenileşmelere zemin hazırlayan 1534 Maddelik YTTK Denetleme Başlıklı  3 ncü bölümü 397 dahil 406 Md leri Muhasebe ve Denetim Camiasını yakından ilgilendiriyor. 397 ile 400. Md. yürüklülük tarihi ise 01/01/2013 olarak belirlenmiş........ kanunun tamamı ve HABERİN DEVAMI
Gerekçeleri ile Birlikte  YTTK  Meclise Geliş Hali.
..için TıkY
TTK ile ilgili
Esas Komisyon  (Adalet Komisyonu Raporu) .için  tık..
 
Genel Kurul Tutanakları 376-515 nci md.  için tık

İzmir SMMMO Bşk. Feyzullah TOPÇU uyardı.
TÜRMOB,TOBB,TMSK,
SPK  Birlikte Yol Haritası belirlemeli !

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının (İZSMMMO) “ Yeni Türk Ticaret Kanunu”na ilişkin düzenlediği panelde  Yeni TTK yasallaşma  aşamalarında TÜRMOB adına bulunan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç.Dr.Korkut ÖZKORKUT (soldaki resim)  katılımcıları aydınlattı. Panelin açılış konuşmasını yapan İzmir SMMMO Bşk. Feyzullah TOPÇU  13 ocak 2011 tarihinde TBMM kabul edilen 6102 sayılı Yeni TTK Kooperatifler dahil Sermaye şirketlerinde Uluslararası Muhasebe Standartlarına (UMS) uyulmayı zorunlu kılması ve UMS uyacakların denetlenmesi mesleğimizi ve iş dünyasını yakından ilgilendiriyor. 01/07/2012 yürürlüğe girecek olan TTK uygulamaya geçmesinden önce tarafların eğitim için TÜRMOB,TOBB,TMSK,SPK gibi kurumlar bir araya gelerek  bir yol haritası belirlemeleridir” dedi...DEVAMI

İYMMO Mali AF ve Yeni TTK kanunu bilgilendirme toplantısında İYMMO Bşk. Sezai ONARAL uyardı.
SMM ve YMM ler Birlikte Mücadele Etmeliyiz !

İstanbul YMM Odası Meclis Plan Bütçe komisyonunda görüşülen 5026 sayılı Mali Af  yasa tasarısı ve 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Kabul edilen 6102 sayılı yeni TTK çerçevesinde YMM lik mesleğinin geleceği hakkında, 2.kez  27 OCAK 2011 tarihinde üyelerini bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantının Oturum Başkanlığını M.Cihan ERAY yaptı. Konuşmacılar sırasıyla YMM Zeki GÜNDÜZ, SG. Uzmanı Dr. Resul KURT, Baker Tlly-Güreli YMM'lik ve Bağımsız Dent.AŞ' nin Sorumlu Ortak Baş Denetçilerinden ve TÜRMOB. Gn. Saymanı YMM Burhan GEZGİN ve YMM Talha APAK Mali Af'ın  nasıl uygulanacağı konusunda konuşmacıları aydınlattı ve sorularını cevapladı. Burhan GEZGİN  tasarı Plan Bütçede görüşülüyor, 15 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek kanaatindeyim. İyi bir fırsat faydalanılmasını öneriyorum dedi. YMM Zeki GÜNDÜZ TBMM kabul edilen yeni TTK YMM mesleğinin geleceğini yakından ilgilendiriyor. Şu soruyu kendimize soralım. 2012 yürürlüğe girecek TTK nun çerçevesinde mesleğimizin konumu ne olacak ne olmalı sadece Vergi Denetimimi yapacağız dedi. Dinleyicilerden Prof. Dr. YMM Fikret ÖCAL YMM YMM yaptığı iş 3568 den aldıkları yetki ile sadece Vergi denetimi değil bağımsız denetim ve gözetimdir. Muhasebeyi ve Denetimi sadece Vergi ile ilişkilendirmek anlayışı yanlıştır. 1960 dan sonra Muhasebe ve Denetim mesleğinin inceleme ve denetim olduğunu birçok sosyal amaca hizmet ettiğini söyledik ve bugün bu konuda bir uzlaşma var. YMM liği sadece Vergi İncelemesi yapar bir meslek olarak görmek yanlış ve eksik tanımlamadır. dedi SSK borçlarının yeniden yapılandırılması ve uygulamaları konusunda Dr. Resul KURT  önemli açıklamalardı bulundu. YMM Talha APAK Stok Affının ve Kasa  ve Ortaklar cari hesabındaki fazlalıkların af tan yararlanırken nasıl muhasebeleştirilip sonuca bağlanması gerektiğin net bir şekilde izah etti.

Toplantıya Katılan TÜRMOB Gn. Bşk. Yard. Ülkü SÖNMEZ 25/01/2011 tarihinde düzenlenen TÜRMOB son başkanlar kurulu toplantısında alınan kararlar hakkında ve TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Af tasarısı görüşülürken, TÜRMOB'ni temsilen yaptığı açıklamaları anlattı. 2011 yılı SMMM ve YMM ücret tarifelerinin neden Maliye Bakanlığınca yayınlanmadığını anlatı.

İYMMO Başkanı Sezai ONARAL  TBMM de 12 Ocak 2011 tarihinde 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun (TTK) bir gecede mecliste kabul edildiğine dikkat çekerek.  Bizler  ve TÜRMOB TTK hazırlık aşamasında bir çok toplantıya  katıldık. Görüşlerimizi bildirdik.3568 sayılı yasa çerçevesinde mesleğimizin TTK yer almasını istedik. Fakat maalesef bizim istemediğimiz bir şekilde yasallaştı dedi. SMMM ve YMM olarak geçmişte lüzumsuzca  aramızda yaratılan kavgaları bir kenara bırakıp iş birliği yaparak mesleğimizin geleceği için birlikte mücadele etme noktasındayız. dedi........  haberin devamı...
Toplantının TAMAMINI Mükellef TV  
Diğer  BÖLÜMÜNDEN 3 bölüm SEÇİP İZLEYEBİLİRİSİNİZ Tık

---------------------------------------------
Hiç bir yerde bulamayacağınız
Kamu Gözetim ve Denetim Kurumu Kanunu

ve ( Türkiye Denetim Standartları Kurulu ) kanun tasarısını  incelemek için (tıklayınız)

--------------------------------------------

TÜRMOB'A BAĞLI SMMMO
ve
YMMO YÖNETİM KURULLARI

TÜRMOB Oda Başkanları ve Oda Telefonları 1998-2008  dönemleri

TÜRMOB Oda Başkanları ve Oda Telefonları 2008-2010 dönemi... yeni


.
ARŞİV İÇİN  .... ..TIKLAYINIZ...


1 EKİM 2010-31 Aralık 2010  Önemli haberler Arşivi

 


 

TMUD Toplantısında Nail SANLI
YMM'LİK MESLEĞİN
EN ÜST SEVİYESİDİR

   21 Şubat 2011 tarihinde yapılan Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinin (TMUD) Olağan Genel kurulundan  sonra düzenlenen yemeğe konuşmacı olarak katılan TÜRMOB Gn. Bşk. Nail SANLI Mesleğin sorunları ve Geleceği hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Yeminli Mali Müşavirliğin Mesleğin En Üst Seviyesi olduğuna uzmanlık gerektirdiğine dikkat çekerek Yeni TTK bizlere önemli olanaklar sağlamaktadır. YMM ve SMMM lerin Bağımsız Denetimle Sınırlı olmak üzere ortaklık kurmasına imkan tanımaktadır. Bunu talep etmeli ve ortaklık kültürümüzü geliştirmeliyiz.  TTK 11/02/2011 itibarı ile yürürlüğe giren geçici 2 nci ve 3 ncü m.leri Türkiye Denetim Standartları Kurulunu (TDSK) kurmakla TÜRMOB görevlendirmiştir. TDSK sekretaryasını biz oluşturacağız dedi. Dünyadaki gelişmelere paralel Mesleki Yenilikleri, Güçlük ve Sorunları, Fırsat ve tehditleri anlatan SANLI İFAC la birlikte hazırlanan ve 7 hedefi bulunan strateji ve eylem planı çerçevesinde çalışmaların sürdürüldüğüne dikkat çekip. Bağımsız Denetim Merkezi ile ilgili yeni yönetmelik çalışmalarını başlattıklarını vurguladı.
   
Toplantının açılış konuşmasını yapan TMUD Bşk. Yard. Sabri TÜMER (üsten 2 . resim) Meslektaşlar arası haksız rekabete dikkat çekerek Maliye Bakanlığı ile yaşanan sorunları anlattı.
    TÜRMOB görev yapmış Beşiktaş Belediye Bşk. Yard. Uğur BÜYÜKBALKAN Büro standartları lafının yanlış olduğunu belirtip yerine Kalite Güvence Standartları kullanılmalıdır.
Mesleğimizi zor günler bekliyor. Bu zorlukları aşmak için YMM ve SMMM odaları birlikte hareket etmelidir dedi.3 saat süren Toplantının  tamamını  Mükellef TV   diğer bölümünden seçip  (2 bölüm) izleyebilirsiniz.....tık

Bursa SMMMO 21 Kuruluş Yılı BALOSUNDA
Oda Bşk M.TOPÇU ve TÜRMOB 
Gn. Bşk. N.SANLI ya SORDUK...

Bursa SMMM odası geleneksel kuruluş balosu 12 şubat 2011 tarihinde yapıldı. TÜRMOB Bşk. Nail SANLI İzmir SMMMO Başkanı Feyzullah TOPÇU ve birçok oda başkan ve temsilcilerinin  katıldığı çoşku ile kutlanan gecede Bursa SMMMO başkanı Mesut TOPÇU ve TÜRMOB Gn. Bşk. SANLI mesleki gelişmeler konusunda  kürsüden katılanlara bilgiler verdiler. Meslek Yasalarının 1989 da yasallaştığına dikkat çeken  TOPÇU Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun yasalaşması en az meslek yasamızın yasallaşması kadar  meslekte  ciddi bir dönüşüm yaratacak. dedi.

TÜRMOB Genel Bşk. Nail SANLI 'da (sağdaki resim ) Türkiye’de Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Tevkifat Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gibi çok önemli yasalar meclisten geçmiş ve yasalaşarak kanunlarımız arasına girmiştir. Bizler, Türk Ticaret Kanunu’nu son derece önemsiyoruz. Çünkü bu kanunla birlikte dünyadaki örneklerine uyum sağlayan bir denetim süreci başlayacaktır  açıklamasını yaptı. Gecede SANLI , TOPÇU  TÜRMOB Yönt. kur üyesi Rıfat T. NALBANTOĞLU sorularımızı cevapladılar..devamı
 

TÜRMOB
2010 SEÇİM
DOSYASI
6009 Kayılı
Torba Kanun Dosyası..........
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
DOSYASI

DENGE
Osman Ertem

BDM  KRİZİ-SANLI'nın Gn. Bşk'lığı
TÜRMOB Bünyesinde Kurulan 1 kasım 2010 tarihli 27746 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak kuruluş usul ve esasları 1-1 nolu  TÜRMOB tebliği ile belirlenen  TÜRMOB'ne  bağlı Bağımsız Denetim Merkezi  (Tebliğ için tıklayın ) (BDM) kurulmasının çeşitli vesilelerle TÜRMOB içinde yoğun bir şekilde uzunca yıllardır tartışıldığını ancak uzlaşma sağlanamayınca da ben yapayım olsun bitsin mantığı ile 23 Ekim 2010 TÜRMOB seçimli genel kurulundan önce hazırlanıp yayınlandığını TÜRKER açıklamalarından  yola çıkararak 14 ARALIKTA  manşete taşıyan Gazeteniz Mükellef uyarıyoruz bu tebliğ infial yaratacak pek Masumane bir girişim değil demiştik. Maalesef haklı çıktık.

Denetçiyi ruhsatlandıracak tek yetkili kurumun TÜRMOB olması gerektiğini yıllardır yazıp devam
 

 

İzmir SMMM Odası Başkanı F. TOPÇU
Demokrasi Ayıbı Düzeltilmeli !
10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesi  10 Nisan 2010 tarih ve  27548 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen  5980 sayılı kanun ile değiştirildiğine  dikkat çeken İZSMMMO Başkanı Feyzullah TOPÇU  Bu değişiklikle  kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlara …
siyasi engel yaratılmaktadır. Bu demokrasi ayıbı hemen düzeltilmelidir. dedi

TOPÇU Bu değişiklik ile, seçim büroları ve seçim propagandası, sandık seçmen listeleri gibi konularda gerekli düzenlemeler günün şartlarına göre yeniden düzenlenmiştir.298 sayılı  Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 1961 tarihli bir yasa olup aradan geçen bu 50 yıllık süreçte yenilenmeye ihtiyaç duyulmuştur.Ama bu değişikliğin içerisine 2839 “Milletvekili Seçimi Kanunu” da eklenmiş ve sadece çok ufak bir iki değişikliğin yanında asıl 18.maddede yapılan değişiklik ile “…kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar….” Maddeye  monte edilmiştir. 
devamı..........Şifresiz

İZSMMMO Bşk TOPÇU'NUN DİKKAT ÇEKTİĞİ KONUDA
Sol Sütun da...

Mükellef  DİYOR Kİ !

Milletvekili
Seçim Kanunu
ve Siyasi Partiler
Kanunu için

Gazetemizin
 Yorumu


 Askerde Emniyet güçleri (Yüksek Yargı Organları Hariç)  her kurum da yetişmiş kişiler kendilerine yeterince piştim artık insanlık için politika yapayım diyebilenler...İslam dinindeki   5 farz dan biri olan Hacca gitmek gibi düşünün. Hac gidenin İslam dininin gereği çok dürüst olması gerektiğini de tahayyül edin ( Tabi Geçmişi de temiz olmalı insanın milletvekili dokunulmazlığı da kaldırılmalı ) böyle ahlaklı siyaset yapacakların önünü yok oda ağası imiş vs imiş diye kesmek  ahlaksızlığın kendisidir. Ekliyoruz lafı  Kast niyeti ile de yapıldıysa da ahlaksızlıktır.

Önerimiz

Kazanamadıkları taktirde görevlerine dönebilmelidirler.....

Esas yapılması gereken;
 Bu konuda ki köklü reformda Siyasi Partiler Kanunu na Siyasi Partilerin milletvekili adaylarını belirlerken ön seçim yapmalarını  zorunlu kılan bir madde koymak şarttır.

 Oto kontrolü  siyasi etiğin geliştiği   ülkeler de  genellikle bizim önerimiz hakimdir..böyledir .

 

Bir hatırlatma 12 eylül 1980 anayasasının gerekçelerinde bunlar çok konuşuldu çok değiştirildi ....vardı....!!!!


----------------------------------

Açıklama   

Son 2 sene içinde Muhasebe camiasında yapılan ve izlediğimiz etkinlikleri yukarıdaki TV ekranını tıklayarak seçenekler bölümünden seçip izleye bilirsiniz

Önemli Linkler :