Y
ıl:22   Sayı:263 MART  2007

TÜRMOB'un  geleneksel  2. Türkiye Muhasebe Forumunda  Doç.Dr.   Serdar ÖZKAN "Muhasebe Mühendisliği tabiri
kullanılmaktadır." dedi


ÖZKAN Bir bilgi sistemi olarak muhasebe de, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiş, kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama şeklindeki geleneksel işlevlerini korumakla birlikte, bu geleneksel işlevlerin ötesinde teknolojiyle bütünleşik bir karar destek sistemine dönüşmüştür.  Muhasebe Mühendisliği gibi tabirler dünyada kullanılmaktadır. Bu gelişmeler muhasebe ilminin mühendislik gibi alglanabilmesine olanak vermiştir.olarak

TÜRKİYE
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) düzenlediği "2. Türkiye Muhasebe Forumu" Ankara’da yapıldı.TURMOB Genel Sekreteri Nail SANLI "Değerli konuklar Türkiye 2. muhasebe forumuna .... devamı


CUHURİYETİMİZ'İN EN BÜYÜK MİTİNGİ

 Tüm dünyanın dikkatle izlediği Cumhuriyet Tarihimizin En Büyük mitingini (Cumhuriyetine Sahip Çık )14 Nisan'2007 tarihine ADETA KAZINDI,  çoşku ile yaşandı.  Meclis Başkanı Bülent ARINǒın "provokasyon" uyarılarına  rağmen, "Cumhuriyetine Sahip Çık" Mitingi'nde biraraya gelen muhasebe camiasından binlerce kişi  ve  yüzbinlerce yurtaşımız  Başbakan Erdoğan’ın CUMUHURBAŞKANLIĞI adaylığını protesto amacıyla saatlerce rahmetli ATATÜRK'e ANITKABİRE yürüyüp ATATÜRK ve silah Arkadaşlarına, şehitlerimize rahat uyuyun dercesine, Türkiye Laiktir Laik kalacak söylemleri ile  dağbaşını duman almış marşları ile yeri göğü inlettiler.

- Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır,
ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.  M.Kemal ATATÜRK
İSMMMO KV  BEYAN DÖNEMİ SEMİNERİ

27/03 07 Tarihinde Oturum Başkanlığını Hüseyin FIRAT'ın ( resimde ortada) yaptığı İstanbul SMMMO Beyan dönemi Kurumlar Vergisi İşlemleri  eğitim seminerinde konuşan   sırasıyla  ( resimde soldan)  YMM Zeki GÜNDÜZ Tam Mükellefiyet sorumluluklarını ve muhasebeleşmesini, YMM Bican ÇİLTEPE Dar Mükellefiyet sorumluluk larını açıkladılar. YMM  Erdal ÇALIKOĞLU KV istisnalarını YMM Mehmet MAÇ 'ta Beyanname doldurmada dikkat edilecek  .......devamı

''MALİ TATİL'' YÜRÜRLÜKTE
 
Cumhurbaşkanı Sezer, "Mali Tatil'', "   5604 sayılı ''Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'', onayladı.  28/03/ 2007 tarihinde 26476 sayılı RG  yayınlanarak yürürlüge giren  5604 sayılı ''Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'', vergi denetim elemanları, muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin, her yıl 1-20 temmuz arasında tatil yapmalarını öngörüyor. Kanuna göre, her yıl temmuz ayının 1'i ile 20'si arasında mali tatil olacak, ancak haziran ayının son gününün tatile denk gelmesi halinde mali tatil, temmuz ayının ilk iş günü başlayacak.  DEVAMI

ÇAT KAPI SORDUK CEVAPLADILAR
Muhasebeci ve Denetçi beyin emekçileri  Türkiye için konuşuyor
Biz sorduk ülkemizde muhasebe ve denetim mesleğinin sorunlarına kaynak teşkil eden 3 ana sorunu sıralar mısınız ? Çözüm önerileriniz neler,? Küresel rekabet ortamında gardımızı nasıl alalım?  Muhasebe ve denetim mesleğinde uluslararası marka olabilecek  Bağımsız Dış Denetim şirketlerimizi nasıl oluştururuz? Küresel Muhasebe ve Denetim sermayesinin Muhasebe  denetim emekçilerini nasıl neden niçin tehdit ediyor ?  Rekabette elimizin güçlenmesi için önerileriniz ve kurumlarınızdan beklentileriniz neler ? Mükellef Gazetesi olarak gündeme taşıdığımız ROSC raporundan,  SPK sürtüşmelerinden sonra artık konuşmak gerekir sorunlar şeffaf bir şekilde tartışılması gerekir diyenler, medeni cesareti olanlar cevapladı..Kimler mi ?  SMMM Ender ÖZÇITAKGİL, YMM Ekrem AKALIN, SMMM Mülayim DİNÇSOY, SMMM Özkan ZEYREK, Kenan MÜLAYİM ve Olcay GENÇER.  SMMM Hüsamettin GÜVENEL ve Hüseyin ÖZSOY... devamı

Trakya Ü.İİBF Dekanı Prof.Dr. Sudi APAK
Yabancı Bankalar Belediyeleri haciz edilebilir.

Oturum Başkanlığını İYMMO Bşk.Sezai ONARA L 'ın (soldan 3.) yaptığı  22.03.07 tarihli 2006-2007 yılları Ekonomik gelişmeleri ve Avrupa Birliği 'ndeki Muhasebe Uygulamaları bilgilendirme toplantısında konuşmacılarından;

 MUFAD Başkanı Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ
 İstanbul da 17.Dünya Muhasebe Kongresi yapıldı.  Önemli ipuçları elde edildi dedi.

İngiltere Muhasebe Tarihçileri Akademi Bşk. Prof.Dr. Stephen WALKER (resimde sağda
)muhasebe mesleğinde Glabilizasyon  çerçevesinde yeniden yapılanma ihtiyacını ve yapılanları anlattı. 
“Son yıllarda, Batı’da yaşanan skandallar ve Enron Olayı, muhasebeciliğin ve denetçiliğin kamu yararına kullanılıp kullanılmadığının da sorgulanmasına neden oldu”

Prof.Dr. Mustafa A. AYSAN (soldan 2.) 2007 yılı ekonomik beklentilerini anlattı
2001 yılında 9.3 küçülmüşüz.2002 yılından itibaren büyümeye başlamışız.Bu çok olumlu gelişme ama bedeli ağır borçlanmadır dedi.  

Prof.Dr. Sudi APAK (solda)ise 2006 yılı sonlarında Türkiye de Bankacılık sektöründen bahsetti.  APAK . Şuanda 5411 sayılı Bankacılık kanunundan dolayı Türklerin Türkiye de bankacılık yapması tehlikelidir. Yabancı ortak 5411 sayılı yasa çerçevesinden sorumlu değildir.
Türkiye de bundan dolayı Türkler bankacılık yapmaktan çekinir oldu partner buluyorlar. Yabancıya hesap sorulmuyor. "6183 Sayılı Amme Alacakları  yasası  geçici ek maddesi gereği belediyelerin mal varlıkları  aldıkları kredilerden dolayı haciz edilebilir. Bankaların gözü belediyelerin ellerindeki arazilerdedir  Bu yanlıştan vazgeçilmesi için yazılı olarak Başbakana, Devlet Bakanı BABACAN'a,  Abdüllatif ŞENER e,ilettim ancak cevap bile alamadım...... devamı

İSMMMO Bşk. ve TÜRMOB Gn. Bşk. Yard. Yahya ARIKAN
" Denetim yapacak Denetçi'yi
ruhsatlandırma ve lisanslama yetkisi
TÜRMOB'ne aittir"

Uluslararası Muhasebe Standartları oluşturulması konusunda ABD ve AB ülkeleri ile diğer ülkeler arasında uzlaşma sağlanmış ENRON  vakasından sonra ABD Sarbanes OXLEY yasasını çıkararak Denetim ve denetçiyi ve standartlarını belirleme yetkilerini tek çatı kanunda toplamıştır.  Tüm Eyaletlerde üst kanun olarak aynen uygulanacak bu yasayı yapma yetkisi ABD senetosundan alan Kurulun Başında ki Sarbanes OXLEY   Muhasebe Camiasında yankı uyandıran ROSC çalışma gurubundan da yardım isteyerek ABD nin eyaletler üstü ulusal Denetim yasasını hazırlamıştır.  Sarbanes OXLEY Bu yetkiyi kullanmayı eyaletler üstü kurulacak bir üst kurula vermiştir. 2004 yılında tamamlanan bu çalışmalardan dolayı ABD ile AB ve diğer ülkeler arasında  Uluslararası Denetim Standartlarında uzlaşma çalışmaları bir süre 2006 sonuna kadar dondurulmuştur. Çünkü Sarbanes OXLEY yasasını bir çok AB ülkeside birebir uygulamaya koymuştur.  Bu gelişmelere ışığında ülkemizde de Muhasebe ve Denetim Standartlarını Muhasebeciyi ve Denetçiyi Belirlemede TÜRMOB, SPK EPDK, BDDK gibi kurumların kuruluş kanunlarında denetçiyi standartlarını belirleme yetkilerinden dolayı çekişmeler yaşanmaktadır. ABD Sarbanes OXLEY ile bu sorunu çözmüştür. Bizde ise SPK yetkilileri Sarbanes OXLEY yasasınnın işaret ettiği üst kurul SPK dır ve ya SPK nında üye olduğu bilmem neresidir gibi absurd açıklamalar yapıyorlar kendilerine soru soran konulara hakimiyetinden şüphe etmediğiniz gazeteniz Mükellef 'i de TÜRMOB tarafgiri olmakla suçlamaktan kaçınmıyorlar. Halbuki bizi bir okusalar Tarafsız bir ortamda Ulusal Meselemiz Denetim sorunu nasıl çözülür şeklindeki sorularımıza BDD derneği Bşk. Fatih DURAL  TMSK başkanı Bülent ÜSTÜNEL  TÜRMOB Gn. Bşk. Mehmet TİMUR ne cevaplar vermiş anlayacaklar. Kendileri büyük ve güçlüler ya hemen yaftayı yapıştırıyorlar taraflı gazete.  İşte Tarafsız sorular işte ARIKAN nın cevapları  devamı

GİB Bşk. Yardımcısı M.Akif ULUSOY
YMM leri ile birlikte 5 Parçalı Denetim Sistemimiz var !

 İST YMM Odası 5520 sayılı yasa ile Yürürlüğe giren Yeni Kurumlar Vergisi Yasasını Madde açıklayan Tebliğ Taslağı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bşk. Sezai ONARAL ın yönettiği Toplantının Birinci bölümünde   Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB ) Bşk. Yard.  M.Akif ULUSOY katılanların sorularını cevapladı.  M.Akif ULUSOY (solda) "Görüş farklılıkları neticesinde mutlak suretle idarenin dediği olacak diye bir şart ileri sürmüyoruz.Öncelikle ülkemizde vergi denetimini ve yasamızı tartışmamız lazımdır.4 parçalı denetim sistemimiz var.YMM leri de ortaya koyduk mu 5 parçalı denetim sistemimiz var. YMM camiasını da bu dördünden ayırmamak mecburiyetindeyiz. açıklamasını yaparken

 İstanbul YMM Odası Başkanı Sezai ONARAL (üste sağda) ise Maliye Bakanlığı Denetimde sorununa çözüm bulamamış. Acilen bir meslek yasasına ihtiyaç var açıklamasını yaptı.

M.Cihan ERAY'ın yönettiği 2. Bölümde  (ortada) (solda) GİB D.Bşk. Ercan DURGUN Vergi kontrol müesseseleri üzerinde durarak Tebliğ taslağını slayt sunum ile anlattı. Transfer Fiyatlandırması Tebliğ taslağının da hazırlandığı gibi önemli bilgiler verdi. YMM A.Feridun GÜNGÖR (sağda) ise Tebliğ ini ihtiyaca cevap veremeyeceği noktalara değindi. Soru cevap Bölümünde konuşmacılar katılımcıların sorularını cevaplarken zaman zaman farklı yorumlar, bakış açıları ortaya kondu tartışıldı. devamı

Yüksek Ticaretliler Gn. Bşk. YMM TÜMER
"Hikmet NAZIM'ın dediği yerdeyiz,
ilerleme yok"
8 Mart Kadınlar Günü Sivil toplum örgütlerince çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yüksek Ticaretliler Derneğinin Kadın Hareketi ve Latife hanım konulu kadınlar günü etkinliğinin konuğu   Gazeteci Yazar İpek ÇALIŞLAR  öncelikle "Latife Hanım" adlı konsept kitabını anlattı. Sorularını cevapladı. İpek ÇALIŞLAR Latife hanımın kişiliğinden yola çıkarak "doğru bir Kadın Duruşu " anlatmak istedim. dedi. Seminerde konuşan Genel Bşk. Sabri TÜMER; Nazım HİKMET'in soframız ve soframızda öküzlerden sonra kadınlarımız sözüne değinerek ,Nazım'ın dediği yerdeyiz geri gidiyoruz,ilerleme yok... devamı

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI
GERİCİLERE BIRAKILAMAZ

İstanbul'um dergisinin tanıtım toplantısında konuşan  CHP  Bşk Yard.  Mustafa ÖZYÜREK 2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti olacak. Maganda kültüründen İstanbul'u kurtarmak için çaba sarfedecek olan bu dergiyi,  İstanbul Çağdaş Yaşam derneği üyelerini bu anlamda kutluyorum diyerek Mayıs ayında yapılacak olan Cumhur Başkanlığı seçimleri Türkiye'nin hepimizin en önemli gündemidir. Bunu unutmamalıyız. Cumhuriyetin kalesi Cumhurbaşkanlığı anti laik, devamı

URAL "FİŞ VE FATURA ALMA
ALIŞKANLIĞI OLUMSUZ ETKİLENİR"

İSMMMD Yönetim Kurulu Başkanı Abdülaziz URAL, seminerin açılış konuşmasında Muhasebeciler Günü’nü kutladı ve geçen yıl çıkan Kurumlar Vergisi Kanunu’ndan sonra halen TBMM gündeminde bulunan Gelir Vergisi tasarısının da bir an önce yasalaşmasını istedi. Ural, söz konusu yasa ile uzun süredir beklenen beyanname dönemlerinin değişmesinin de gündeme geleceğini belirtti.  URAL, Vergi İadesi uygulamasının yerine Asgari Geçim İndirimi uygulamasının getirilmesini; sosyal güvenlik açısından olumlu olarak değerlendirirken, düzenleme ile vatandaşın fiş veya fatura alma alışkanlığını  olumsuz  devamı

MMMB PENDİK ŞUBESİ
OLAĞAN ÜSTÜ GN.KUR YAPTI


02/03/07 tarihinde Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği (MMMBD) Pendik şubesi olağan üstü genel kurul yaptı. Divan Başkanlığını  Ünal GENÇAY'ın yaptığı Gn. Kurulun açılış konuşmasında Dernek Bşk A. Erdal TÜRKER Sağlık sorunlarım nedeni ile Yönetim Kur Görevimden istifa ettim ancak kuruldaki arkadaşlarımda ekip olarak geldik ekip olarak istifa edelim dediler dolayısı ile olağan....devamı


 ŞUBAT 
2007  HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
 


TÜRMOB'A BAĞLI SMMMO ve YMMO
YÖNETİM KURULLARI (2004-2006)

ARŞİV İÇİN TIKLAYINIZ 2005-2004-2003-2002 YILLARINA AİT ARŞİV

 

DENGE
Osman ERTEM
CUMHURBAŞKANIMIZ
KİM OLACAK ?
Bir vecizemiz var meyve veren ağacı taşlarlar. Bir vecize de benden iyide meyve ağacı artık meyve vermiyorsa keserler. Piyasalar adeta sanal yaşıyor. Nakit denen nerdeyse yok, on liralık alışverişe 3 taksit kampanya ile esnaf düzene ayak uydurup ayakta kalma savaşı veriyor.  Parası olan pusuda. Kimlerin parası var. Amerikalı .... devamı