Yıl:24   Sayı:253  NİSAN 2006

İstanbul SSK il Md. Harun SERTBAŞ
(ÜFE) i bileşik uyguladık !

İstanbul Mali Müşavir ve Muhasebeciler Derneği (İSMMMD) Meslekte Birlik Grubu nun ; 5458 sayılı yasa ile getirilen Bağ-kur ve SSK nın borçlarının yeniden yapılandırılması Kanunu çerçevesinde düzenlediği panel 11/04/2006 tarihinde yapıldı Panelin konuşmacılarından SSK il Md. Harun SERTBAŞ  60 aylık borç yapılandırılmasında 100 bin YTL’nin bir sınır olarak ele alındığını, 100 bin YTL’nin altında borcu bulunan mükelleflere 31.12.1998 tarihine kadar meri gecikme zammı tahakkuk ettirdiklerini belirten Sertbaş, 1.01.1999 tarihinden itibaren de borca ÜFE’yi bileşik bazda uyguladıklarını söyledi. MBG Başkanı Abdulaziz URAL ise kanun bileşik faiz uygulanamaz idiyor SSK ve Bağkur çıkardıkları genelgelerle tam tersi bileşik faiz uyguluyor...

TİMUR "DENETÇİ 3568 DE TARİF EDİLMİŞTİR"

Soldan
Malatya SMMMO Bşk M.B. ALTAŞ,
Defterdar Fikret ÜNAL, TÜRMOB Gn.Bşk.Mehmet TİMUR,
TÜRMOB Gn.Sekreteri Nail SANLI

Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın ek hizmet binasının açılışı ile  15.doğu ve güneydoğu SMMM Odaları platforumu etkinlikleri 7-8 Nisan 2004 tarihlerinde yapıldı.Etkinliklere katılan TÜRMOB  Genel Başkanı Mehmet TİMUR SP. Kurulu ile artan gerginlik hakkında önemli bilgiler verdi.TİMUR Denetçiyi ve dolayısı ile denetimi tarif eden kanun 3568 sayılı meslek yasamızdır. dedi.

Abdulaziz URAL SSK ve
Bağ-Kur
5458 sayılı Yasaya aykırı davrandı !

 İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (İSMMMD) Meslekte Birlik Grubu Kurumlar Vergisi seminerinde  (MBG) Başkanı  Abdulaziz URAL   TBMM, 1.5 milyon mükellefin prim borcuna af çıkardı ( 5458 sayılı yasayı kastederek ) ama SSK ve Bağ-Kur, genelge cinliğiyle bileşik faiz uygulayınca, af kuşa döndü. Yasada borçlara basit faiz hesaplaması ile üretici enflasyonu (ÜFE) kadar artış uygulanacağı belirtilmesine rağmen, SSK ve Bağ-Kur"un acar yöneticileri yayınladıkları genelgelerle borçlara bileşik faiz uygulandığı ortaya çıktı. Bu da affı deyim yerindeyse kuşa çevirdi.” dedi...

İSMMMO 'nın KV SEMİNERİ ...!
04 NİSAN 2006 tarihinde İSMMM Odası  İstanbul İş Kulelerinde KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ  DÜZENLEDİ. Başkan Yahya ARIKAN dönemin son iş kuleleri seminerini yaptıklarını belirterek eğitimler 7 bölgede sürecek dedi. Dünkü toplantıda Bağkur Gn.Md.Yard. söylediği üzere Meslektaşlarımız Bağ-kur da vekaletle müşterilerinin işlerini takip edebilecek. Bu konuda mutabakata varıldı. Şekli önümüzdeki günlerde açıklanacak dedi. ARIKAN ayrıca Kayıt dışı ekonomi ve SPK ile yaşananlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Semineri İSMMMO Bşk Yard. M.KESKİN yönetti.İst. Gelir İdaresinden Nüri GÜN Kazancın tesbitinde hasılattan indirilecek giderleri, Hakkı KOÇAK Dış Tic. İşlemleri ve Yabancı sermayeyi, YMM Mustafa ÇAMLICA;  KV taslağı ve Uluslararası vergileme boyutunu, Ahmet KAVAK ise Kar payı dağıtımı ve vergilendirilmesini anlatıp dinleyicilerin sorularını cevapladılar. Arıkan'ın açıklamaları ve seminer için...tık

İSMMMO Başkanı Yahya ARIKAN
SSK Pişmanlıkla Bildirimleri Kabul Etmeli

03 NİSAN 2006
tarihinde İSMMM Odası  İstanbul İş Kulelerinde SSK ve Bağkur Pirim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ile ilgili 5458 sayılı yasayı açıklayacak, SSK ve Bağ-Kur yetkililerini davet ederek üyelerine seminer verdirdi.

Seminerin açılış konuşmasında İSMMMO Bşk. Yahya ARIKAN Bağ-Kur ve SSK dan taleplerini dile getirdi. Pişmanlıkla bildirimde bulunabilmeliyiz dedi.  Maliyeye VUK göre pişmanlıkla beyannameleri verebiliyoruz. İdare tesbiti olmadan 15 gün içerisinde verilen bu beyanlara gecikmeden dolayı ceza uygulamıyor. SSK dan beklediğimiz bu doğrultuda bir uygulamadır açıklamasını yaptı. seminer için tıklayınız...

ANKARA ÇDMB Grb. Başkan Adayı
Ali Metin POLAT

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 2006 yılı mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulu için Ankara Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Gurubu, (AÇDMBG)  Meslekte Birlik Gurubunun Ahmet TEKİN başkanlığındaki listesi ile yarışacak yönetim, denetim, disiplin kurulu adaylarını belirleyen önseçimini tamamladı. Seçimde 1150 oy alan Ali Metin POLAT AÇDMBG başkan adayı oldu. 772 oy alan Orhan KARAHASANOĞLU seçimi kaybetti....

FARKLILIĞI ARAMA KONFERANSI...
İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (İSMMMD) Meslekte Birlik Grubu,(MBG) Mayıs Ayında yapılacak İSMMMO odası seçimlerine hazırlık aşamasında  “Farklılığı Arama Konferansı” düzenledi. Meslekte birlik üyeleri konferansta eğitim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, eğitimci psikolog Gökçen İnan' dan  yeni vizyon, misyon ve hedeflerin belirlenmesi konusunda brifing aldı.

Meslekte Birlik Grubu’nun İkitelli Keresteciler Sitesi’ndeki seçim bürosunda gerçekleştirilen konferansa eğitimciler ile Birlik üyesi mali müşavir ve muhasebeciler katıldı. “Yeni Dönemde Herşey Daha Güzel Olacak” sloganıyla


MESLEKİ KALİTE TARTIŞILDI !
30 Mart 2006
tarihinde Kadıköy MMMB derneği "Kalite Yönetimi ve Mesleki Kalite " konulu bir seminer düzenledi. Semineri sunan SMMM Servet Oktay İŞÇİMEN Kalite yönetimi hakkında bilgiler verdi ve denetimde uluslar arası rekabet için kalitenizi artırmalısınız dedi. Dernek Başkanı İsmail ÜLKÜ bu bizim ilk etkinliğimiz diyerek yönetim kurulunu tanıttı. Genel Merk. Yönetim Kur. Ü. Edip TÜZ genel merkez çalışmalarını anlattı MMMB web sitesinin yenilendiğini tüm şubeleri birbirine bağlayacak bir sistem kurduklarını söyledi. İSMMMO Bşk Yard. Hüseyin FIRAT Mesleki gelişmeler hakkında bilgiler verdi.SPK ile yaşanan denetim standartları tartışmalarını açıkladı. 2006 yılı İSMMMO seçimlerinin 21 Mayısta yapılacağını hatırlattı

AKP Ücretlilerin
Vergi Dilimini neden indirmiyor ?

Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER'in  Meclis Genel Kurulunda Gelir Vergisi Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda  değişiklik yapılmasıyla ilgili 1081 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci  maddesi hakkında CHP adına açıklama yaparak AKP ücretlilerin vergi dilimini neden indirmiyor ? dedi...

VERGİ POLİTİKALARI
YENİDEN ŞEKİLLENİYOR !

23 Mart 2003 tarihinde İst. YMM Odası " Maliye Politikaları ve Vergi Konseyi Çalışmaları" konusunda bir toplantı düzenleyerek üyelerini bilgilendirdi. Oturum Başkanlığını Sezai ONARAL'ın yaptığı toplantıda Maliye Bakanı Müsteşar Yardımcısı İsa ÇOŞKUN AB sürecinde uygulanmakta olan Maliye Politikalarını anlattı. AB uyum müktesabatı nın 120 bin sayfa ve 35 ana başlıktan oluştuğunu belirti. Vergi Konseyi Başkanı Mustafa UYSAL' da 1992 den beri var olan Vergi konseyinin son 3,5 yılda TÜRMOB unda katkıları ile kurumsallaşarak, yasal statüye kavuştuğuna dikkat çekti. Bize bu binada çalışma ortamı hazırlayan İYMM Odası yönetimine de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz  dedi. UYSAL " AB uyum sürecinde Maliye ve Vergi Politikaları yeniden şekilleniyor. açıklamasını yaptı..

Sosyal Güvenlik Panelinde Abdulaziz URAL
"Adalet, Dürüstlük, Saydamlık, Tarafsızlık şart"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği’nin (İSMMMD) ortaklaşa düzenlediği “Yeniden Yapılanmanın Eşiğinde Türk Soysal Güvenlik Sistemi” konulu panelde Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminde etkinliği azaltan veya sorun oluşturan problemler tartışıldı. Panelde konuşan İSMMMD Bşk Abdulaziz URAL "Sosyal Güvenlikte  “Sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verilebilirliği ve güveni esas almalıyız." dedi

İSMMMO Başkanı Yahya ARIKAN açıkladı
KAYITDIŞILIKTA DÜNYA ŞAMPİYONUYUZ !!!

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) tarafından
hazırlanan raporda Türkiye'nin Kayıt dışılıkta Afrika ülkelerini geçerek Dünya Şampiyonu olduğu ortaya çıktı.  İSMMMO ''nın"Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları Raporu nu"  açıklayan Başkan Yahya ARIKAN Türkiye'deki kayıtdışılık oranının yüksekliğine dikkat çekerek, Türkiye'nin yüzde 107'lik kayıtdışılık oranıyla Avrupa Birliği'ne (AB) girmesinin hayal olduğu belirtti.

TİMUR "SPK  yetkisini  aşıyor "
TÜRMOB Genel Başkanı Mehmet TİMUR Yetkisi olmadan Uluslar Arası Denetim Standartları belirlemeye kalkan SPK nu uyararak "Uluslar Arası Denetim Standartlarını hazırlama ve düzenleme işi ile yetkili olan kurum TÜRMOB bünyesinde kurulan TÜDESK' dur." dedi

TÜRKİYE Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) basın açıklaması yaparak, TÜRMOB 'a bağlı Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK) tarafından yayınlanmış olan Uluslararası Denetim Standartları'nın Sermeye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yeniden yayınlanmasını "yetkiyi aşmak" olarak nitelendirdi ve 70 bin muhasebeci ve mali müşavir tarafından tepkiyle karşılandığını söyledi......
SPK Bşk. D.CANSIZ'ın cevabı....
 

 2006 MART  HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.....
 


TÜRMOB'A BAĞLI SMMMO ve YMMO
YÖNETİM KURULLARI (2004-2006)

ARŞİV İÇİN TIKLAYINIZ 2005-2004-2003-2002 YILLARINA AİT ARŞİV

 

DENGE

ROSC UYARIMIZ
Gazetemiz Rosc raporu hakkında ilk haberi yapıp, muhasebe meslek camiasında gündem oluşturdu.

 Hazinemizin IMF ve Dünya Bankasından istediği bu rapor, Türkiye'deki meslek mensuplarını denetim konusunda yetersiz gören ve muhasebe mesleğinin denetim ayağını TÜRMOB.'dan bağımsız yeni kurulacak bir denetim odasına vermeyi tavsiye eden bu rapor gerçekten bir bomba..

Dünya Bankası Rosc çalışma grubu tarafından hazırlanan "Standartlara ve Kanunlara Uyma Üzerine Rapor" isimli bu girişim, Türkiye'deki muhasebe ve denetim mesleği için büyük tehlike oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin denetimine talip olan muhasebe mesleğinin mensuplarına kendilerini denetim konusunda geliştirmeleri bizim yıllardır söylediğimiz bağımsız denetim firmaları kurarak güçlenmeleri yolundaki söylemlerimiz bu gün gerçekliğini ispatlamış oldu.

Bizim bu konudaki uyarılarımıza dair yazıları ve haberleri ismimizi zikrederek dernek genel kurallarında ve TÜRMOB genel kurulunda kürsülerden söyleyenlere teşekkür ediyoruz

Benim bu konudaki önerim SM. - SMMM. ve YMM.’ler mutlak suretle Uluslarası Bağımsız Denetim Şirketleri’nden hisse satın alıp ortak olmaları veya baş denetçi belgesi olan bir meslektaş ile ortak şirket kurmalarıdır.

Saygılarımla
Osman ERTEM