Y
ıl:26   Sayı:267 TEMMUZ  2007

3568 Sayılı SM, SMMM ve YMM Kanunu’na İlişkin bugüne kadar yayımlanmış olan 41 adet tebliğ, derlenerek tek bir taslak haline getirildi
Bugüne kadar yayımlanmış olan mevcut 41 adet SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğleri derlenerek taslak haline getirildi. Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan sistemlerin geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi igeldi@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
devamı...

Katma Değer Vergisi Uygulamalarına ilişkin
açıklamaların yer aldığı KDV Genel Tebliği yayınlandı.

28 Temmuz 2007 tarih ve 26596 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Tebliğinde; indirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması ile konut yapı kooperatiflerine verilen inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. ...devamı...

İşte meclis'e giren MESLEK MENSUPLARI

TÜRKİYE SOYULUYOR !
12/07/2007 tarihinde İYMMM Odası Milletvekili Tanıtım Toplantısı düzenledi. Oturum başkanlığını İYMMM Odası Başkanı Sayın Sezai ONARAL'ın yaptığı toplantıda, ONARAL, amaçlarının ayrım yapmaksızın seçime katılan bütün meslektaşlarını tanıtmak, onların fikirlerini dinlemek olduğunu  belirterek ilk sözü
MHP İstanbul 1. Bölge Adayı eski İstanbul Defterdarı Kadir BOY'a verdi. İktidar milletvekili adaylarının mazeretlerinden dolayı katılmadığı toplantıda 22 temmuz 2007 genel seçimlerde milletvekili olan Türkiye'nin mali ve ekonomik konularda denetiminde uzman kişi millet vekili adayları Türkiye'nin yanlış ekonomik politikalardan dolayı  soyulduğunu söylediler.

MHP İstanbul 1. Bölge Adayı eski İstanbul Defterdarı Kadir BOY; Türkiye'nin dünyanın en yüksek faizi ile borçlanan ülkesi olduğuna dikkat çekerek, Cari açığın 80 Milyar dolar olduğunu, sıcak paranın 90 milyar civarında seyrettiğini %3,5 üzerindeki cari açığın normal kabul edilmediğini vurguladı "Cari açık %3,5'u geçerse kriz kabul edilirken Türkiye'de bu oran % 8'e dayanmıştır" dedi.

2. Bölgeden Bağımsız aday olan YMM Ayfer GÜLSOY, ise hiçbir partinin adaylarını demokratik bir şekilde ön seçimle belirlemediğini buna tepki olarakta bağımsız aday olduğunu vurguladı.

CHP Adayı Kemal KILIÇTAROĞLU, YMM "AKP CHP 'nin Türkiye için hiç birşey yapmadığını söylemesi abesle iştikaldir. Bizim yaptığımız Etibank, Petkimi, diğer partilerin katkıları ile yapılan TELEKOM u  kendileri miras yedi gibi satıyor bunların hesabı görülecektir. Özelleştirme adı altında Türkiye yağmalanıyor diyerek öncelikle kayıt dışının nerelerde olduğunu bilmek ve ona göre mücadele etmek gerektiğini belirtti.

CHP Başkan Yard. ve TÜRMOB Onursal Bşk.CHP. İst. 2. Bölge Milletvekili Adayı Mustafa ÖZYÜREK,"Türkiye ekonomisinde tarım çökmüştür buna bağlı olarak esnaf da zarar etmiştir. Tarımı ayağı kaldırmazsanız reel üreten kesimi harekete  geçirmez iseniz işsizlik büyür ekonomi çöker borçla günü kurtarırsınız. Tarım piyasa koşullarına terkedilemez. Tarım çökünce köyden kente göç başlamış, kentlerdeki işsizlik oranı artmış ve buna bağlı olarak da  hırsızlık, kapkaç gibi suç olayları çoğalmıştır.. Bu nedenle tarıma gereken destek sağlanmalı bu gidişe bir son verilmedir." diye

İşçi Partisi Milletvekili adayı YMM Namık Kemal KOÇ"Terörü önlemek sadece askerle olmaz. Ekonomik sistemi düzeltip, toplumsal çarpıklığı ortadan kaldıracağız. Ekonomiyi IMF'ye teslim etmeyeceğiz. IMF'den kurtulacağız. Özelleştirilen stratejik kurumları kamulaştırarak geri alacağız. 1.5 milyon kişinin devlet  tahvili alacaklarını erteleyip 60 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak kaynak yaratacağız" diye konuştu

Liberal Parti Saymanı ve Milletvekili adayı Ali KÜLHAN İktidara geldiklerinde gecekonduların olduğu bölgelere toplu konut alanı yapacaklarını, gecekondu sahiplerine konut tahsis edeceklerini, yağmaların önleneceğini, gelir ve kurumlar vergisi oranının %10 olacağını belirterek "Devletin hantal yapısını anayasadan başlayarak değiştireceğiz" dedi.

İstanbul 2. bölgeden Tam Bağımsız aday olduğunu belirten Muammer ÖZKOCA "Enaz 200 milletvekil adayının ağır suçlardan yargılandığı bir ortamda kendimi onlarla bir tutup herhangi bir partiden aday olamayacağım için bağımsız aday oldum. Bizimde bu memleket için yapacağımız önemli hizmetler var elbette" diyen ÖZKOCA'nın konuşması çok beğenildi.  devamı

2006 yılı sonunda vadesi geçtiği halde ödenmeyen 125 bin YTL ve üzerindeki vergi borçları vergi dairelerinde ilan edilmeye başlamıştır
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ve 293 ve 374 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri’ndeki usul ve esaslar çerçevesinde açıklanacak listeye dahil olan vergi borçları...devamı...

17.Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Platformu Bitlis'te gerçekleşti
Ev sahipliğini Bitlis-Muş SMMM Odası Başkanı Halis ÖLEKLİ'nin yaptığı toplantıda mesleki konulara yer verilirken, sosyal barışın ve huzur ortamının sağlanabilmesi için bölge odalarının sorumluluk duygusu içinde birlikte çalışmaları gerektiği vurgulandı...devamı...

TÜRMOB ve SMMM
Odalarından ortak seçim deklarasyonu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nde (TÜRMOB) İzmir ve Ege Odaları adına 1992 yılından beri İzmir’i temsil eden ve 23.dönem CHP İzmir 1.bölge milletvekili adayı olan Rıfat Nalbantoğlu’nu destek için TÜRMOB ve meslek odaları başkanları İzmir’e bir araya geldi....devamı...

Yeni yüzyılın eşiğindeki Türkiye Ekonomisi
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Ertuna tarafından İstanbul Muhasebiciler Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) için hazırlanan "Yeni Yüzyılın Eşiğindeki Türkiye Ekonomisi" raporunda Türkiye'nin başarı ile başarısızlıkları incelenirken....devamı....

2007 Yılı vergi konulu yarışma sonuçları açıklandı

19-23 Şubat 2007 tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilköğretim, lise ve dengi okullarda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrenciler belli oldu....devamı...

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı,
Yeşil Plaza'ya taşınıyor
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mehmet KOÇ'un belirttiği Vatan Caddesi'nde bulunan maliye kompleksinin  eski bir bina olduğu, güvenli olmadığı ve deprem riski taşıdığı gerekçesiyle 3-4 ay içersinde boşaltacaklarını, yeni bir yer arayışı içinde olduklarını biz Mükellef Gazetesi olarak duyurmuştuk.. Aradıkları yer bulundu ve Başkanlık binayı  Yeşil Kundura'nın sahibi olduğu Topkapı Cevizlibağ mevkiindeki Yeşil Plaza'ya taşıyor. devamı...

Vergi işlemlerinde 'dilekçematik' hizmete girdi
Gelir İdaresi Başkanlığı vergisel İşlemlerde sıklıkla kullanılan dilekçelerin elektronik ortamdan alınabilmesini sağlayacak “Dilekçematik” uygulamasını hizmete sundu....devamı...

Girişimci Meslek Gurubu sözcüsü EREŞ
Gelen  gideni aratıyor !
Antalya'da SMMM Odası üyelerinden Oda yönetim ve muhalefetteki grupların tutum ve davranışlarını tasvip etmeyenler, Girişimci Meslek Grubunu kurdular.

Grup sözcülüğünü 1997-2004 yılları arasında Genç Girişimci'ler Grubunun kurucularından Bahattin EREŞ yapıyor. EREŞ yaptığı basın açıklamasında 2006 seçimlerinde Çağdaş Grup karşısında seçim kazanan Katılımcı Meslek Grubu'nun 3568'e aykırı hareketlerini ...devamı

Maliyeciler seçim öncesi icra takibi yapmayacak
Maliye Bakanlığı, denetim birimlerini mali tatil sürecinde “mükelleflerin üzerine gitmeyin” diye şifahen uyarırken, maliyeciler 22 Temmuz’a kadar icra takibi de yapmayacak. Maliye yetkilileri de, denetimlerin devam edeceğini, muhasebeci ve müşavirlerin tatilde olması nedeniyle mükelleflere icra götürülmeyeceğini bildirdi. devamı...

Vergide  ’tek hesap’ sistemine geçiliyor
Gelir  İdaresi Başkanlığı, vergide yükümlülerin işlemlerini kolaylaştırmak ve yaygın yaşanan "fazla/eksik ödeme-mahsuplaşma" sorununun hızlı çözümü amacıyla "tek hesap" sistemine geçiyor.

İYMMO Bilgilendireme Toplantısında konuşan İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mehmet KOÇ:
"VEDOP2 tamamlanınca her mükellefin cari
hesabı olacak"
19/04/2007 tarihine yapılan İYMMO Bilgilendirme Toplantısı'nın konuklarından olan İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Sayın Mehmet Koç  YMM'lerle işbirliği yapmanın her zaman vergi idaresinin lehine olduğunu belirterek YMM'lerden destek beklediğini de vurguladı.devamı

Vergi sistemi yenilenecek
Yüksek Planlama Kurulu'nca hazırlanan Mali Planda, vergi yasalarında yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümleri yeniden değerlendirilerek, vergi mevzuatının sadeleştirilmesi gerektiği vurgulandıç Devamı

Gelir İdaresi vergi borçlularını elektronik ortama taşıyacak
Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu, vergi borçlarını ödemeyenlere uygulanacak haciz işlemlerini elektronik ortama taşıyacaklarını açıkladı. devamı

Mali Tatil 3 Temmuz'da başlıyor !
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Merkezi’ nin  her yıl 01 – 10 Temmuz tarihleri arasında Meslek Mensupları, Eş ve Çocuklarının da katılımlarıyla düzenlemiş olduğu Eğitsel Tatil adı altındaki organizasyon, yasallaştı. Devamı

Motorlu taşıtların alım satımı kolaylaşıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşlara motorlu taşıtını, bulundukları yerde satma ve devretme imkanı getiriyor. Devamı

Aydın SMMMO Başkanı Sayın Fettah CANAYDIN:
 "Bağımsız denetim yetkimiz yok"

Yine çok başarılı bulduğumuz Aydın SMMMO Başkanı Sayın Fettah CANAYDIN ile birlikteyiz. 2000 yılının 10 Haziranında temeli atılmış kısa dönemde bitirilmiş bir eğitim ve kültür merkezini Aydın SMMMO kazandırmış, 94 yılında seçimlerle kurullarda görev almış 98 yılında da tekrar seçimlerle başkanlığa getirilmiş, başarılı SMMMO başkanlarından biri...devamı

 

HAZİRAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
 


TÜRMOB'A BAĞLI SMMMO ve YMMO
YÖNETİM KURULLARI (2004-2006)

ARŞİV İÇİN TIKLAYINIZ 2005-2004-2003-2002 YILLARINA AİT ARŞİV

 Mükellef TV nin bu konuda sorularını yanıtlayan USTA' Yüksek Tacaretliler ve  muhasebe camiasında  hizmetlerim oldu.10 bine yakın Yüksek Ticaretliler Derneği    üyesi ve 20 bini geçkin İSMMMOdası üyesi bulunmaktadır. 21 Karadeniz ilini bir araya getiren Karadeniz Sivil Toplum Örgütleri Birliği KASTOB'un kurucu Başkan Yardımcısıyım ve  uzun dönemden beri İstanbul'da 130 Trabzonlu Sivil Toplum Örgütünün oluşturduğu Trabzon Dernekler Birliği Başkanlığını yapıyorum. İstanbul seçmeninin  yarıdan çoğu kara denizli,  sadece 350 bin Trabzonlu seçmen var.Tüm bu camialarda destek alacağıma ve onların temsilcisi olacağıma inanıyorum. Bütün bu birikimlerimi üyesi olduğum Cumhuriyetimizin Kurucu Partisi CHP ye  aktarmak için İstanbul 2. Bölgeden aday adayı başvurusunda bulundum.Partimin de bunu değerlendireceğine inanıyorum.Söyleşiyi izlemek için tıklayınız

Ersin UMDU        
Sigorta Müfettiş Yardımcısı
SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATINA GÖRE MESLEK MENSUPLARININ İŞYERİ KAYITLARINI İNCELENMESİNDEKİ YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Meslek mensupları (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler-SMMM- İle Yeminli Mali Müşavirlerin –YMM-) tarafından işyeri kayıtlarının incelenme yetkisi 506 sayılı Kanunun 130. maddesinde yapılan düzenleme ile yapılmıştır. devamı...

Hayriye Davarci
Marka ve Patent Vekili

hdavarci@hotmail.com 

BIRAKIN ÇOCUKLARINIZ
OYUNCAKLARINI  KIRARAK  KEŞFETSİN…
  
   Genellikle ebeveynlerimiz "benim oğlum ve/veya kızım oyuncağını hiç kırmaz diyerek öğünürler... Veya çocuk oyuncağı ile oynamak istediği zaman "kırmadan-bozmadan........  devamı

DENGE
Osman ERTEM
CUMHURBAŞKANIMIZ
KİM OLACAK ?
Bir vecizemiz var meyve veren ağacı taşlarlar. Bir vecize de benden iyide meyve ağacı artık meyve vermiyorsa keserler. Piyasalar adeta sanal yaşıyor. Nakit denen nerdeyse yok, on liralık alışverişe 3 taksit kampanya ile esnaf düzene ayak uydurup ayakta kalma savaşı veriyor.  Parası olan pusuda. Kimlerin parası var. Amerikalı .... devamı