Yıl:24   Sayı:251  MART  2006

Denetim standartları ve denetçiler
tek merkezden belirlenmeli....!

Denetim, denetçi ve Sorumlu ortak baş denetçilik konusunda sorularımızı yönelttiğimiz İzmir YMM odası Başkanı Ünal AYDIN yazılı sorularımıza kişisel görüşlerini içeren cevabını gönderdi. AYDIN Denetim standartları ve denetçiler tek merkezden belirlenmeli. Denetçiler tek merkezden seçilip yetiştirilmelidir. Bunun zamanı gelmiştir. dedi.

Sayın BAŞKAN ; Türkiyede Maliye Bakanlığı Mali Denetimin Yürütmesini elinde bulunduran bakanlık.3568 sayılı yasa ile de YMM lere Tam tasdik yetkisi de dahil bağımsız Mali Denetim yapma yetkisini ve sorumluluklarını vermiş.  Ancak YMM ler SPK Mevzuatına göre SPK da hisse senetleri işlem gören firmaların bağımsız mali denetimi yapamıyor.......

Denetimi, Mali Denetim ve
Faaliyet denetimi diye ayırmak
Kavram kargaşası yaratıp nemalanmaktır !

  TÜRMOB'de geçmiş dönemlerde Disiplin Kurulunda da görev almış, Muhasebe Camiasısının özellikle İstanbul'luların yakından tanıdığı Simge- RA  YMM lik Ltd.Şti nin kurucusu Bahri OLGUN ile söyleştik. OLGUN yıllardır SMMM ve YMM lerin SPK mevzuatına göre DENETÇİ sayıldıklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirterek. 3568 sayılı meslek yasamız denetçi olarak bizi tarif etmiştir. Denetimi Mali Denetim ve Bağımsız  denetim şeklinde ayırmak,  sadece çıkar çevrelerinin kavram kargaşası yaratarak nemalanmasıdır..Denetim ve denetçiyi bir bütün olarak düşünmek gerekir.  Kaldı ki Faaliyet denetimi  Mali Denetim için.....

İYMMO adına sorularımızı cevaplayan Bşk Yard. AKTAN
EĞİTİM SONUCU SERTİFİKA ALANLAR
SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ SAYILMALI !!


24/02/06
tarihinde İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası adına  Bşk.Yard. Halil İbrahim AKTAN ile Denetim ve Denetçinin Tarifi ve Türkiye de  bu konulardaki çok başlılık çok başlılığın zararlarını Global bir bakış açısından değerdirdik.. AKTAN "SPK MEVZUATINA GÖRE DENETÇİ SAYILAN YMM'lerin Sorumlu Ortak Baş Denetçi sayılabilmeleri için gerekli girişimleri başlattık . İYMM Odaları olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz Üyelerimizin Sorumlu Ortak Baş Denetçi olabilmeleri konusunda uluslararası düzeyde eğitim programları başlattık

AYSAN "DOLAR  1600 YTL OLUR..!!"
23/02/06 tarihinde İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 2005-2006 Ekonomik Gelişmeler ve göstergeler üzerine pir panel düzenledi. Oturum Bşk.lığını H.İ. AKTAN'ın yaptığı panelin Prof. Konuşmacıları Oktay GÖVEMLİ, Mustafa AYSAN (sağda), Südi APAK (soldan 2 nci). Doç. konuşmacı Mustafa Kemal YILMAZ'dı. (soldan 1nci)

AYSAN Konuşmasında 2006 tahmini bütçesini kendi tahminleri ile büyük ölçüde örtüştüğünü vurgulayarak " Ancak hükümetin dolar bu seviyelerde yıl sonunu bulur görüşüne ben katılmıyorum. Benim tahminim ve göstergeler dolar yıl sonunda 1600 YTL olur  dedirtiyor" dedi Prof Dr. Sudi APAK "Mortage  1992 DEMİREL'in başbakanlığında bende Emlak Bank Gn. Md.Yard. sı iken ele alındı açıklamalarını yaptı İYMMO Bşk Sezai ONARAL da yaptığı kapanış konuşmasında...

Bağımsız Denetim Derneği Bşk YMM DURAL
"DENETİM DE ÇOK BAŞLILIK ZARARLIDIR"
 Bağımsız Denetim derneğinin 1988 kuruluşundan beri başkanlığını yapan YMM Fatih DURAL ile SPK, BDDK, EPDK kurumlarının mevzuatına göre SMMM lerin  YMM' lerin Bağımsız Denetim deki konumunu konuştuk. 3568 sayılı yasa ile Mali Denetim ve Denetçinin tarif edildiğini, bununda denetimin 2 ayağından biri olduğunu vurgulayan DURAL " 2. ayak kamu yararına şeffaf  finansal raporların hazırlanmasıdır. dedi. DURAL Denetimde çok başlılığın zararlarını çok gördük. Bu çok başlığın giderilmesi gerekiyor diyerek ; SMMM ve YMM lerin SPK mevzuatına göre Denetçi sayıldıktan sonra  SPK 'ndan yetki almış Bağımsız Denetim Şirketlerinde adeta staja zorlanıyor bu doğrumudur  ? Sorumuza  açıklık getirdi...

GEZGİN"6183' ün 79 Md. 3 Kişiler lehine değişti"
İstanbul mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği derneğinin düzenlediği seminerde;
Dernek Başkanı Abdulaziz URAL  İSMMMO yönetiminin bilgi vermemekten kaçındığını söyleyerek mevcut yönetimi eleştirdi. Seminer bölümünde ise KV kanunu değişiklikleri hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Gurup Başkanı Mürsel KAPLAN açıklamalar yaptı.  İstanbul GİB Mükellef Hizmetleri  KDV gurup Md.  Burhan GEZGİN 193 şayılı Gelir Vergisi Kanunu, 6183 Şayılı  Amme Alacakları Kanunu ve 3065 sayılı KDV Kanunu’ndaki önemli değişiklikleri anlattı GEZGİN "6183 Sayılı amme alacakları tahsil hususu Hakkındaki kanun’un 79. maddesinin ise üçüncü kişiler lehine birtakım değişikliklerle yeniden tanzim edildiğini söyleyerek üçüncü kişilerdeki alacakların haczi için....

TOPÇU "Yeni TTK tasarı ile Şirketler
 Uluslararası denetçilere açılıyor"

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası (İZSMMMO) 1957 den beri uygulamada olan Türk Ticaret Kanununda (TTK) değişiklik yapacak olan TBMM ne sunulmuş bulunan Yeni TTK yasa tasarısı ile ilgili düzenlediği seminerde İZSMMMO Bşk. Feyzullah TOPÇU "Tasarı  Şirketlerin bağımsız Uluslararası denetçilere açılmasını öngörüyor" dedi. Tasarıyı Hazırlayan Komisyon Bşk Prof.Dr.Ünal TEKİNALP " 3568 sayılı yasa mensuplarına bazı sorumluluklar yüklemekle beraber iş alanı da yaratmaktadır şeklinde açıklamalarda bulundu.TÜRMOB 2. Bşk. Yahya ARIKAN tasarıya sahip çıkacağız. TÜRMOB olarak meclisteki.......


  
ŞUBAT 2006 HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DİĞER GENEL KURUL VE HABERLER


TÜRMOB'A BAĞLI SMMMO ve YMMO
YÖNETİM KURULLARI (2004-2006)

ARŞİV İÇİN TIKLAYINIZ 2005-2004-2003-2002 YILLARINA AİT ARŞİV

 

DENGE

ROSC UYARIMIZ
Gazetemiz Rosc raporu hakkında ilk haberi yapıp, muhasebe meslek camiasında gündem oluşturdu.

 Hazinemizin IMF ve Dünya Bankasından istediği bu rapor, Türkiye'deki meslek mensuplarını denetim konusunda yetersiz gören ve muhasebe mesleğinin denetim ayağını TÜRMOB.'dan bağımsız yeni kurulacak bir denetim odasına vermeyi tavsiye eden bu rapor gerçekten bir bomba..

Dünya Bankası Rosc çalışma grubu tarafından hazırlanan "Standartlara ve Kanunlara Uyma Üzerine Rapor" isimli bu girişim, Türkiye'deki muhasebe ve denetim mesleği için büyük tehlike oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin denetimine talip olan muhasebe mesleğinin mensuplarına kendilerini denetim konusunda geliştirmeleri bizim yıllardır söylediğimiz bağımsız denetim firmaları kurarak güçlenmeleri yolundaki söylemlerimiz bu gün gerçekliğini ispatlamış oldu.

Bizim bu konudaki uyarılarımıza dair yazıları ve haberleri ismimizi zikrederek dernek genel kurallarında ve TÜRMOB genel kurulunda kürsülerden söyleyenlere teşekkür ediyoruz

Benim bu konudaki önerim SM. - SMMM. ve YMM.’ler mutlak suretle Uluslarası Bağımsız Denetim Şirketleri’nden hisse satın alıp ortak olmaları veya baş denetçi belgesi olan bir meslektaş ile ortak şirket kurmalarıdır.

Saygılarımla
Osman ERTEM