Yıl:33  Sayı: 339 MAYIS  2014 Mükellef 


Kadiköy MMMB seminerinde
Yard.Doç.Dr. Volkan DEMİR DENETLEDİM OLMADI DİYEMEZSİNİZ ...! MMMB kadıköy Şubesi ve MÖDAV tarafından ortaklaşa 03/06/2014 tarihinde düzenlenen Bağımsız Denetimde Güncel Gelişmeler ve TFRS uygulamaları konulu seminer de MMMB Kadıköy ŞB. Bşk. Tahir KOÇ (TEK FOTO)Ç KGK'nın herşeyden yetkili kılınması dünyada ki örnekleri ile uyuşmuyor.dedi   İSMMO Bşk. Yahya ARIKAN da TÜRMOB ve KGK  ile sorunlar
ı aşmak için çalışma gurubu oluşturduk 3 talebimizde ısrarcıyız, 3568 sayılı meslek mensupları sınava tabi tutulmasın TÜRMOB Eğitimlleri kabul edilsin, KGK sadece gözetmen olsun...dedi.. MMMB Gn. Bşk. Servet GÖKMEN MMMB yaptığı yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. MÖDAV Münir ŞAKRAK Maliye Bakanlığının 6009 sayılı yasa ile aldığğı yetkilere ve KGK kurulmasına rağmen denetimde otoriter kurumlara arası sorunlar devam etmektedir dedi.

Oturum Bşk. İSMMMO Yönt.Kur. Ü. Cemile KUZU'nun (sağ fot ortada) yaptığı Denetim ve TFRS konulu seminerde Yard.Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR (sabaşta)  TMS ve VUK a göre TFRS hazırlanmasında yaşanabilecek sorunları gidermek için gerekli bilgileri aktardı.

Katılımın az olduğuna dikkat çeken   Doç.Dr Volkan DEMİR  (üçlü foto Sol Başta ) SPK ve  660 ile KGK devredilen yetkilerini mecliste torba kanuna eklenen md. ile geri aldığını EPK BDDK NIN UYANAMADIĞINI iddia ederek KURUMLAR ARASI FARKLI UYGULAMALARDAN DOLAYI  SPK göre denetçi yard. sayılan KGK göre denetçi sayılıyor. SPK. UVAP bilgi arşivini KGK açtı ancak KGK kütük bilgilerini SPK açmadı. Bu gibi kuurumlar arası sorunların giderilmesine çalışmalıyız dedi KGK, SPK  şimdilik ceza yazmıyor ancak herşeyi elektronik ortamda talep ediyor örneğin bir yerin denetimini alıyorsun elektronik ortamda formlar imzalatıyor. SPK Geçmişini bilmediğin bir firma sorun yaşanabilir bunlara dikkat edilmeli şeklinde açıklamamalar yaptı.

YMM SMMM arasındada  sorunların olduğuna dikkat çeken DEMİR YMM tama defter tutamıyor ancak denetimini yaptığı yerin danışmalığını da yapabiliyor bu kanaatimce doğru değil uluslar arası normlara da uymuyor  yaptığı yerin denetimini yapamamalı veya tam terside olabilir

DEMİR önemli olanın muhasebecilik mi denetçilik mi danışmanlık mı yapacağımıza doğru karar vermektir örneğin ben danışmanlık yapmayı tercih ederim. Denetim sorumluluk gerektirir denetledim olmadı diyemezsiniz ancak danıştın söyledim olmadı denebilir dedi.

DEMİR Marmara Üniversitesi köklü bir kurum bir kültür birikimi var Benim Ü GS daha henüz yeni yeterli bir  kültür alt yapı henüz oluşmadı. SPK ve BDDK TÜRMOB bir kültür birikimi var KGK henüz yeni TÜRMOB VE SPK kültür birikiminden yarlanmalı   açıklamaları yaparak kurumlar arası kavga görünümünün yanlış olduğunu vurguladı.

Toplantıda Yard. Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR ise zaman zaman dinleyicilerin piyasa uygulamaları ile ilgili anlattıklarındaki farklılıkları cevapladı terettüdleri gidermeye çalıştı. Katılımı az ama nitelik ve verimlilik açısında yoğun geçen seminer Cemile KUZUnun kapanış konuşması ile son buldu.

Mükellef Gazetesi olarak tavsiyemiz...

Kurumların yetki karmaşalarında arındırılması,...Kurum içerisinde yetkilendirimeler de ve farklılıkların denetimde çok başlılığın yaşattığı sorunların ve çözüm önerilerinin yıllardır takipçisi olduk.

 Öyle bir duruma gelmiş ki bu çok başlılık ve gizlilik ve girift ilişkiler nerede ise bu konuda fikrini söyleyen sen sus zararlı çıkarsın muhalifmisin yöneticileriniz bu işi hallediyor. Onlara saygısızlık etme Onlar kooosss koca başkanlar onlara ibadul biat et halleder sen karışma ..sindirmesidir. .

Bunun bir örneğini de GS üniversitesi Doç Dr. Volkan DEMİR kameralar alıyor bunları söylemem sorun yaratır mı  şeklinde kara mizah yapması oldu. Aslında karamizah değil gerçeğin ta kendisi. Koskoca proflar tanıyoruz. Doğruyu söyledi diye iyi para aldığı danışmanlıkları kaybediyorlar.... onlarda ne yapsın bu sefer kendilerinden istenen leri söylüyor ülke bu halde.

 Genl veya oda başkanları  ne diyorsa başkan onu söylüyor...(YMM odalarında bu sorun aşılmış fuarklı sesler kulak veriliyor dinleniyor dediğimde genelde ise karşı çıkımıyor şakda olsa yaşları kamile ermiş diyorlar. Bende Kamil olanları dinleyin önerisinde bulunuyorum). Başka bir şey söyledi mi yok kurum kültürü yok grup kültürüne aykırı diye diye sorunlar birikikiyor insanlar karnından konuşuyor... DEMİR gibiler  bunları söylemeliyim sorumluluğunu vicdanında hissetmese vede Mükellef Gazetesi deli dumrulluk veya donkişotluk yapmasa nasıl şeffaf olunur nasıl şeffaf bilançolar üretilir nasıl demokratım lafı ağza alınır varın siz düşünün...

Bu dumda esas meseleye gelince Çağdaş hukuk  devletinin bize göre tek gelir kaynağı vergidir. Vergilemede adalet sağlanmadıkça ekonomik balans tuturulamaz gelir dağılımında adalet sağlanamaz. Girşimcilik gelişmez.

İzmir YMM ler odası başkanlığı yapmış TÜRMOB yönetim kurulu üyesi Ünal AYDIN'ın Yüksek Ticaretlilerin 12 Vergi Kongresinde çizdiği nasıl bir vergileme adalet ve muhasebe denetim mekanizması konuşmasında tamamen katılıyoruz. Vergi i kaybına neden olan vergileme de sitemsizlik yaratan karmaşa vergi muafiyetlerini biran önce  bitirilerek kazanca göre artan oranlı vergi sitemine geçilmeli. Oto kontrol olarak ta servet vergisi ihdas edilmelidir ki sağlıklı muhasebe tutulabilsin. Sağlıklı denetim yapılabilsin. Yoksa tehlikeli grift ortamda muhasebe ve denetim den sorumlu olmakta zaruriyet olmasa kabul edilebilinir değildir. Vergi muafiyeti ile destek yine sermayedar yaramaktadır. Tabana değil. buda vicdanlarda yük teşkil ediyor ve toplumsal başkaldırılara neden oluyor.  Bu durumdan artık yatırım yapmak isteyenlerde rahatsız. Reel sektör olmadan finans sektörü de olmayacağına göre   cesaretli adımların atılma zamanı gelmiştir. Tüm vergileme farklılıkları ve muafiyetleri kaldırılmalı artan kazanç oranlı vergileme çağdaş hukuk devleti anlayışı ile hayata geçirilmelidir.  Tıpkı yıllardır yaşadığımız gibi.

  Vergilemenin tek otoriter kurumu Maliye bakanlığının  bu soruna el atması için çalıştık. Gerekçemiz malum olan vergi mal ve para hareketlerinin sağlıklı kontrolü sonucunda  adaletli salına bilir olmasıdır. Ancak işlerin karmaşık olmasından fayda sağlayan çevreler kavram kargaşaları yaratanlar  karmaşanın eninde sonunda kendilerine ödenemeyecek faturalar çıkaracağını anlamakta zorlanıyorlar.  Yıllardır denetimde çok başlıktan her kurumun kendi standardını üretme hevesinden Sorbanes oxle ile dünya vaz geçme kararı aldı. Sorbones Oxleözetle  ruhu şudur ;  denetimde özerk kurumların değil Kamu mali idaresinin sorumluğunda yapılacak denetim ve gözetim daha güven vericidir.  Aksi taktirdeçok başlılıktan  güvensizlik ortamı doğuyor yatkırımın işin aşın önü tıkanıyor... Biz hala havanda su dövüyoruz

Hepimize kolay gelsin
Sağlıcakla hoşçakalınToplantının tamamını Mükellef TV  nin Eğitim  bölümünden 5  bölüm seçip izleyebilirsiniz