Yıl:32  Sayı: 340 NİSAN 2014 Mükellef 

 
 İTO 2.EIS  KONGRESİN'de Tereddütler ele alındı !

İstanbul Ticaret Odasının Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan 'Elektronik İletiler Sözleşmesi' (EİS) 2. Konferasın'da,  EİS 'in 20 yakın ülkenin Ukrayna Rusya dahil kabul ettiğine dikkat çeken; EİS hazırlama komitesinde görev yapmış İtalya'dan  Jose Angelo Esteralla FARIA, AB yönergelerime ters düşüyor savı ile  çekinceler ortaya koyuyor bir anlamda korkuyor dedi.  

Oturum başkanlığını  UNCITRAL çalışma grubunun Elektronik E-Ticaret Türk Delegesi Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY' (sol başta)  oturum başkanlığı yaptığı toplantıya ABD'den Hukukçu Prof. Dr. Almelia BOSS (soldan 2.) ,  Almanya ' dan Prof. Dr. Wolfgang KILIAN (sağ başta )  ve Mr. Faria ( soldan 3.)  konuşmacı olarak EIS ile ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunu anlattılar.

24 Nisan 2014 tarihli EIS bilgilendirme  toplantısının açılış konuşmasını yapan İTO Yönt. Kur sayman üyesi Av. Hasan ERKESİM, 6102 sayılı Yeni Ticaret kanunu ile  uluslararası entegrasyona uyum önemsenmiştir vurgusunu yaparak kurumlar arası sözleşmeler de elektronik ortamda yapılmaktadır. Ticarette elektronik iletilerin kullanılması, elektronik iletiler ile yapılan sözleşmeler günlük hayatımızın bir parçası olmuş, internet gelişimi ile başlayan bu yeni  süreçte Milletlerarası Ticaret Hukuk Komisyonu UNICITRAL tarafından hazırlanan elektronik ticarette  çıkacak sorunları asgariye indirme için. EIS Elektronik İletiler Sözleşmesi' çalışmaları tamamlanmak üzeredir şeklinde açıklamalar yaptı.

ERKESİM Önemli çözümler içeren EIS sözleşmesi 2011 tarihinde 7 ülke imzaladı. Bugün içense 18 ülkenin imzaladı dedi. Konfransa katkı sunanlara teşekkür etti.

EKESİM'in konuşmasından sonra Oturum Bşk.  Prof. ÖZSUNAY EIS ile ilgili genel değerlendirmeden sora  katılımcıları  tanıtarak ilk sözü ABD Prof .

Yükleme devam ediyor...