Yıl:32  Sayı: 336 Aralık  2013 Mükellef 

 

TÜRMOB Gn. Bşk. SANLI
SABRIMIZIN DA BİR SONU VAR DİYEREK KGK UYARDI
..

Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır  bulunduğu  1 mart Muhasebeciler gününde Ankara Sharlton da basına kahvaltıda açıklamalarda bulunan SANLI   Türkiye genelinde sayıları 100 bine yaklaşan meslektaşlarının büyük iş yükü altında, artan gelecek kaygısıyla, sıkıntılı günler geçirdiğini açıkladı. 

TÜRMOB Gn.Bşk.Nail SANLI 25 yıldır meslektaşlarının, hazine ve mükellef arasında köprü oluşturduğunu, kamu maliyesinin güçlenmesine katkı sağladığını, işletmelerin gelişmesinde yol gösterici bir misyonla, uluslararası alanda rekabet etmelerine ivme katan bir anlayışta çalıştıklarını ifade etti. TÜRMOB Gn.Bşk.Nail SANLI bu yaklaşım ve özverilerine karşın, meslekte sürekli ertelenen ve büyüyen sorunların çözülmesine ise artık katkı verilmesi zamanının çoktan geçtiğini vurguladı.

KAMU GÖZETİMİ KURUMU’NA ÇAĞRI
Çözüm bekleyen sorunların başında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) yaklaşımlarının ilk sırayı aldığını belirten  Gn.Bşk.Nail SANLI, kurumun varoluş sebebi olan gözetim görevinden ziyade kendini adeta meslek örgütü yerine koyan bir anlayışta hareket etmesi NİN YANLIŞ olduğunu açıkladı. Eğitimlerimizi kabul etmelidir dedi.

“Tüm Türkiye, yarım milyonu aşkın işletme, 100 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir, şeffaf, denetlenebilir, kayıtlı bir ekonomi idealine kilitlenmişken, KGK Bağımsız Denetim Yönetmeliği ile Türkiye ekonomisinin geleceğini zora soktu” diyen TÜRMOB Gn.Bşk.Nail SANLI, kurumun bağımsız denetim yapacaklar için, meslek camiasının, yeniden sınav yapılmaması, mevcut eğitimlerin yeterli görülmesi, genç meslektaşlara getirilen engellerin kaldırılması ve çatı örgütleriyle işbirliği yapılması çağrısına ise sırtını döndüğünü açıkladı.

KGK’nın bu yaklaşımını sürdürmesi halinde “Türkiye’yi; kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve vergi gelirlerinin azaldığı bir süreç beklemektedir” diyen TÜRMOB Gn.Bşk.Nail SANLI meslektaşlarının yasal hakkı olan “bağımsız denetim”in önünün artık tıkanmaması gerektiğini belirtti.

MESLEK CAMİASININ KGK’DAN TALEPLERİ
TÜRMOB Gn.Bşk.Nail SANLI düzeltilmesini istedikleri Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nde meslek camiasının taleplerini ise beş maddede şöyle dile getirdi:

1. Denetim yapacak serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlere yeniden sınav zorunluluğu getirilmemeli.
2. Mesleki eğitim, ücretlendirme, denetim ve disiplin gibi Birliğimizin kuruluş yasasında yer alan yetki ve sorumluluk alanlarına müdahale edilmemeli, gerekli durumlarda çatı örgütümüzle işbirliği yapılmalı.
3. Unvanlar arasında ayrımcılık yapılmamalı ve eşit davranılmalı.
4. TÜRMOB eğitimleri kabul edilmeli.
5. KGK, harç, hizmet bedeli, mühür ve benzeri konularda yasal dayanağı olmayan yet¬kiler kullanmaktan vazgeçmeli, paydaşların katılımına ve denetimine açık bir yönetim tarzı sergilemeli.

Denetlenmeyen bir ekonominin; yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, haksız rekabet, yoksulluk, işsizlik gibi yıkıcı sorunlarla karşılaşacağı uyarısında bulunan  Gn.Bşk.Nail SANLI kayıt dışı ile mücadelede “bağımsız denetim”in Türkiye için vazgeçilemez olduğunun altını çizdi.

TÜRMOB Gn.Bşk.Nail SANLI yaptığı basın açıklamasında çıkış hedefinden uzaklaşan Türk Ticaret Kanunu’nun başta denetim olmak üzere amacına tekrar kavuşturulması gerektiğini, bağımsız denetimin güvenlik ve yargı dışında, tüm yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda uygulanması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında mali müşavirliğin bir kamu mesleği olarak görev alanının çeşitliliğine vurgu yapan TÜRMOB Gn.Bşk.Nail SANLI geniş bir yelpazede hizmet verildiğini anımsatarak mesleki sorunların; Maliye Bakanlığı ile ilişkilerde çözüm bekleyen tarafları olduğunu, mesleki mevzuatla ilgili ciddi sıkıntıların yaşandığını, yanı sıra da vergi incelemeleriyle ilgili çözülmesi beklenen unsurlar bulunduğunu belirtti.

“TEMEL SORUNLARA ÇÖZÜM BULUNMALI”

 TÜRMOB Gn.Bşk.Nail SANLI anılan başlıkların dışında meslek mensuplarının sorunlarıyla ilgili taleplerini ise dokuz maddede şöyle özetledi:

1- Ücret tarifemiz 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulaması da dikkate alınarak, zamana endeksli bir ücret tarifesine dönüştürülmeli ve bağımsız denetim ücretlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli.
2- Meslek mensuplarının iş sahipleri ile yaptıkları sözleşmeler Damga Vergisi’nden istisna edilmeli.
3- Serbest meslek faaliyetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmeli.
4- KDV'yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalı.
5- Meslek mensubunun tahsilâtı kolaylaştırılmalı.
6- Serbest meslek yıpranma indirimi getirilmeli.
7- Stajyerlerimiz için ücret istisnası öngörülmeli.
8- Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmeli.
9- Serbest meslek giderleri yeniden düzenlenmeli.

ÇAĞDAŞ VE DEMOKRATİK MESLEK YASASI İHTİYACI
İSMMMO Başkanı TÜRMOB Gn.Bşk.Nail SANLI çağdaş ve demokratik bir meslek yasasına bugün her zamankinden daha büyük bir ihtiyaç olduğuna işaret ettiği konuşmasında, mücadele anlayışlarının çoğulcu, yapıcı, ötekileştirmeyen bir çizgide tümüyle mesleğin kazanımları temelinde şekillendiğini belirtti.

TÜRMOB Gn.Bşk.Nail SANLI sorunların tercihinde izledikleri yol haritasını ise şu sözlerle açıkladı:
“Sorunların çözümünde ilk tercihimiz her zaman diyalog olmuştur. Ancak görüyoruz ki bu sürecin sonuna geliniyor. Artık haklı taleplerimize yanıt verilmesini istiyoruz. Özellikle TBMM’nin mesleğimizle ilgili yasal düzenlemeleri, görüşlerimizi alarak yapmasını bekliyoruz. KGK işbirliği için de kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Taleplerimiz kabul görene kadar, hukuk içinde demokratik tepkimizi sonuna kadar kullanacağımız ise tartışılamaz. KGK Sabrımızında sonu olduğunu anlamalı diyerek sözlerini tamamladı.

Basının sorularını cevapladı....

Mükellef  KGK ya ilk yayınladığı yönetmelikten dolayı dava açmıştınız netice aldınızmı...
Dava henüz sonuçlanmadı. Dolayısı ile KGK taleplerimizi kabul edinceye kadar her çıkardığı mesleğimizi ilgilendiren tebliğ ve yönetmelikleri dava konusu ediyoruz dedi.