Yıl:34  Sayı: 351 Şubat  2017 Mükellef 

 
TMUD 13 ncü Başkanı YMM Arif AYTULUN

Divan Başkanlığını  YMM. Ekonomiden sorumlu eski bakanlarımızdan Dr.Masum TÜRKER'İN yaptığı genel kurulda  

1942 Yılında rahmetli ilk başkan Osman Fikret ARKUN arkadaşlarının kurduğu Türkiye Muhasebe Uzmanları derneğinin 13 Şubat 2017 tarihinde yapılan seçimlerde 80 üye oy kulandı. Başkanlığa seçilen Arif AYTULUN 13. Başkan olarak Sabri TÜMER'DEN  bayrağı devraldı.. Görev dağılımı aşağıdaki şekilde tevdi edildi.

Muhasebe Uzmanları derneği sınavla üye kabul eden ilk dernek olma özelliğinin yanı sıra Muhasebe konusunda da dünyadaki muadil dernekler üst kurul ve birliklere ilk  akredite olan  dernek özelliğini taşıması ile bilinir. 2002 yılında sınavla üye almak yerine TÜRMOB ve SMMMO larına üye olanlar arasından üye seçme cihetine gidildi.

YÖNETİM KURULU
 
No Görevi Adı Soyadı
1 Başkan Arif AYTULUN
2 Bşk. Yrd. Prof.Dr.Fatih YILMAZ
3 Gn. Sekreter Dr.Murat CEYHAN
4 Başkan Yrd Erdoğan BÜYÜKMENEKŞE
5 Üye Nazım HİKMET
6 Başkan Yrd Doç.Dr.Kerem SARIOĞLU
7 Üye Nazım ÖZ
8 Muhasebe Hüseyin TURNA
9 Başkan Yrd Prof Dr.Sudi APAK
10 Üye Prof Dr.Metin SAĞMANLI
11 Üye Prof.Dr. Serhat YANIK
12 Üye Yrd. Doç. Dr. Ali Altuğ BİÇER
13 Üye Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
14 Üye Leyla ÖZBAY
15 Üye Ahmet KARTAL


Denetleme KURULU

No Görevi Adı Soyadı
1 Başkan Ferruh ÖZGÜÇ
2 Başkan Yrd Şükrü YAVUZ
3 Üye Mehmet VODİNA


DİSİPLİN KURULU
 

No Görevi Adı Soyadı
1 Başkan Sabri Tümer
2 Başkan Yrd Ahmet Nihat ERTÜRK
3 Üye Sezai TANRIVERDİ
4 Üye Ülkü SÖNMEZ
5 Üye Ali OLCAY