Yıl:35  Sayı: 354 Mayıs  2017 Mükellef 

MUHASEBECİLERİN KADINA ŞİDDETİ DE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE
SİSLİ MMMB DAVETLİSİ TÜRMOB YÖNT.KUR. Ü. YMM. DR. M.TÜRKER
TÜRMOB YÖNETMELİK TASLAKLARINI ANLATTI  SORULARI CEVAPLADI.. 
MükellefTV izlemek için tık....


TÜRMOB 10 haziran 2017 tarihli yönetmelikler genel kurulunda görüşülmek üzre  hazırlanan güncellenip revize edilerek  iyileştirilen ve yeni  11 adet yönetmelik taslağı  Şişli MMMB üyerine ve TÜRMOB delegelerine dernekçe davet davet edilen TÜRMOB yönetim kurulu üyesi  YMM. Dr. Masum TÜRKER tarafından anlatıldı. Üyeler çekincelerini ve görüş ve önerilerini belirtip sorular sordular. TÜRKER soruları tek tek cevapladı.

Möderatörlüğünü Taci TEKİN yaptığı 05-06-2017 tarihli bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasında   MMMB derneği ŞİŞLİ şube başkanı Nesrin ATEŞ 16 Ekim2016 tarihli TÜRMOB genel kurulu ve  sonrası olayları özetleyerek  Prof. Cemal YÜKSELEN 1579 delegenin 750 sinin oyu ile  ÇDMBG dan Gn. Bşk. seçilmesinin seçilme yeterliliği taşımaması nedeni ile yapılan itiraz sonucu başkanlığının yürütmeyi durdurma talepli dava sonucu düşmesi nedeni ile yaşananlar sonrasında Masis YONTAN  Gn. başkan seçildiğini açıklayarak davetli idi gelemedi. dedi. Bunların yaşanmasından uyarıları dikkate almayan dönem yöneticilerinin sorumlu olduğuna vurgu yapan ATEŞ maalesef oda yönetimimiz de eğitim çalışmaları için derneğimize odada toplantı yaptırmama kararı almış kendilerine teşekkür ediyorum.  

ATEŞ 1 haziran 1989 tarihinde 3568 sayılı meslek yasasının yürürlüğe girdiğini hatırlatarak kuruluş yıldönümlerini kutladı.  ATEŞ 5786 sayılı yasa ile getirilen   nisbi sitemli seçimleri  olumlu bulduğunu tekçilik yerine çoğulculuğu getirdiğini belirtti.  YONTAN da kısa zamanda ziyaret edeceklerini söyledi. Nazım Hikmet' Ran ölüm yıldönümünü kutladı. ..Moderatör  Taci TEKİN ve Masum TÜRKER i oturum için davet etti.

Taci TEKİN Anayasa değişikliği ve Fetö terörüne değinerek 89 ncu gününde olan açlık grevi yapan işini kaybetmişlerin okullarda hocaların çok kolay iftira ile işlerinden atılmalarının yaşandığı zorlu bir dönemde geçtiğimize vurgu yapıp Staj sınav yönetmeliklerinin değişikliklerini kapsayan 11 adet mesleki mevzuat değişikliğinin anlatımı görüşmeleri sözü Masum TÜRKER e verdi.

TÜRKER  10 haziran 2017 tarihli olağan üstü genel kurulunda ele alınacak aşağıdaki mecburi meslek kararı ve yönetmeliklerin açıklamasını tek tek yaptı. Etik komitelerinin Kurullara dönüşeceğini..Şehirler arası farklılıkları giderici uygulama birlikteliklerini sağlamayı amaçladıklarını  Şeçimlerde gurupların yedek gösterme şartı aranmayacağını, Mesleki kalite Güvencesinin  Kalite izleme şeklinde ele alındığını belirti..Personel yönetmeliği ile oda çalışanlarının SG şartların iyileştirmeye çalıştıklarını dikkat çeken TÜRKER Bilirkilik ile ilgili kanun değişikliği çerçevesinde hazırladıkları yönetmelikle adalet bakanlığının bilir kişi eğitim yetkilerini ilgili odalara vereceğini Eğitim ve staj yönetmeliklerinde değişiklik yaptıklarını anlattı.

TÜRKER Staj notunun 60 dan 80 e çıkaracakları da açıklayarak Akıllı kimlik projesini devreye sokacakl olan değişiklikleride anlatan TÜRKER  yıllardır tartışılan SMMM ve YMM ortaklıklarını sağlamayı amaçlayan değişliklere dE  değinen TÜRKER YMM ortalıklarında irtibat bürolarının olduğu yerde ikamet şartı aranacak dedi. Meslek mensuplarının çift ünvan kullanmasına imkan tanınıyor. Bağımsız denetim ve YMM lik gibi kart vizitlerdede çift ünvan kulanılabilecek..SMMM ve YMM ortaklığında defter tutma işlemi yapılamaz..Ortak sayısı çoğunluğuna göre SMMM çoksa SMMM odasına YMM çoksa YMM odasına kayıt yapıacak şeklinde açıklamalar yaptı. Kurulan şirketlerin odalara kayıt yaptırmaması haksız rekabete sebeb olacağına dikkat çeken TÜRKER zorunluluk getiriliyor dedi. 134 tane SMMM YMM ortak şirket var 70 tanesi odalara kayıtlı değil. Yoğun cezalar verildi kayıt altına alınması gerekiyor. Disiplin Yönetmeliği kovuşturma ve soruşturma olarak 2 ye ayrılacak...Geçici meslekten men cezası izlenecek men süresi içerisinde mesleğe dönüşü engellenecek..Meslek onuru taşımayan kadına şiddet te bu maddenin içinde olacak. Haksız rekabet kurulları soruşturma, disiplin kurlu kovuşturma yapacak....

Staj YÖNETMELİĞİNDE  Tesmer stajyerinin alacağı not 60 dan 80 ne çıkarılacak. 3 yılda dosya tamamlanacak 3 aylık bilgisayar eğitimi indirimi kaldırılacak. satjyerin sicli meslek mensubu yanında oluşmaya başlayacak. Bu konuda odaya denetim yetkisi verilecek.

Sınav yönetmeliğinde düzenleme yapıldığına dikkat çeken TÜRKERSINAV KOMİSYONU BAĞIMSIZ BAKANLIK TARAFINDAN ATANIYOR. TÜRMOB Odalar SORUMLULUK TA direk bakanlığa değil daire başkanlığına bağlı olacak  açıklamasını yan TÜRKER Sınavlara 3 yıl girme süresini 2 yıla düşürüyoruz. 2 yılda 7 sınav hakkı olacak. Test usulünde de sorular olacak. SMMM belgesi alanların YMM lik için  3 yıl içinde sınava girme şeklinde bir düzenleme yapıyoruz. dedi.

TÜRKERİN açıklamalarından sonra ilk Murat KILIÇ söz alarak E birlik sözleşmelerinden dolayı ücret talep edilip odalara yeni bir gelir olanağımı tanınacak.. Etik Kurulu üye sayısı çoğaltılıyor kurulaştırılarak mevcut huzur hakları tartışmalarına sebeb olunabilir şeklinde çekincelerini dile getirdi. taleplerini ve önerilerini yazılı olarak ilgili kurullara ileteceğini belirtti.Meslek ifasını bırakanlarda geriye dönük sorumluluk incelemelerinin VUK a uyarlanması gerektiğini söyleyen KILIÇ

Bayram ERAT

Meslekte Uzmanlaşma konuşulmalı gündeme alınmalı önerisinde buluna ERAT kariyer planlama ve pazarlama komiteleri çalımalarını konuşmalıyız. Uzmanlaşma nasıl sertifikalanacak. sorusuna TÜRKER 6 yıl önce hazırladığımız TÜRMOB bağımsız denetim merkezi tebliğinde var ancak anlatamadık dedi. Uluslar arası tanınan kurumların TÜRMOB ve TMUD  OLDUĞUNA VURGU YAPTI.

Emine Funda ÜÇÜNCÜ

 İst. katılımcı Muhasebeciler hareketinin sözcüsü olarak soruyorum. Genel Kurula nekadar bütçe ile gidiliyor. Mesleki planlama yapamazmıydınız.   Sınav puanı yükseltmek yerine Mesleğe giriş planlaması yapılamazmıy dı. delegeler söz alıyor genel  kurulda da meslektaşlar söz alamazmı. ? Nisbi aidatlar kalkmalı bütçe düzgün idare edilirse yeterli olur  kanaatindeyim.Etik kurul bütçesi ne olacak diye sordu.

TÜRKER

Arkadaşlar bu ülkede denetim odası kurulmamalı kurulursa size iş kalmaz onlar denetimi ve defter tutmayı bir arada yapıyor. Bunun uygulanmadığı tek ülke Türkiye'dir...Bağımsız denetim kimliği her yerde geçerli ancak bizim kimlikler geçersiz yer yer Avukat kimliğini de geçersiz sayılıyor.. benimde başıma geldi. Meclis kimliğimde gerektiğinde kimlik yerine geçer ibaresi olmasına rağmen tartışmalar oluyor...Avukatlık kanunun 9 md. yerleştiği için onlarda sorun olmuyor bizim kanunumuzda yok...

75 kişi bulanın delegee olması sitemi dünyada yer yer uygulanıyor çoğu kurumlarımıza yerleşiyor. Bizde ise 75 kişiye bir delege atanır gibi Delege 75 kişiyi bulmuyor...75 kişide bir delegeyi belirleyememiyor..

TMUD 1974 ten beri huzur haksız çalışıyor..!!! Gerektiğinde cebimizden para veriyoruz..Ben söylendiği gibi çift hakkı huzur almıyorum. .Yazıda verdim almayacağım ailemden de ölümüm halinde alınmayacağına dair yazıda verdim..

Gülnaz GÜLER

E imza yetkisi varmı. Kimlik kartları Nüfus cüzdanı gibi geçsin. artık. İdtibat bürosu yasaklama işini anlayamadım. Biz iş adamı kurumlar  için gerektiğinde yurt dışına gidiyoruz. Yeşil pasaport istiyoruz..Bağımsız denetçi arkadaşlar nasıl büro açacak genelde şirket bünyesinde çalışıyor..İrtibat bürosu yasaklama işini de anlamadım..devir teslim tutanağını tek taraflı turarsınız vergi dairesine defterleri teslim hakkı doğar. Tek tip sözleşmeye de karşıyım...Vizyon mizyon çağ atlatacak çalışma görmüyorum.

TÜRKER

Bağımsız Mali Müşavirlerin yeşil pasaport istemesi ile Gn. Kurulda dalga geçildi..benim hoşuma gitti dillendirdim.

Kenan UĞUR

3 gurupla temsil edilen TÜRMOB köklü kazanım elde edilecek gerek maliyeye veya herhangi bir kuruma karşı ben bu değişikliklerde görmüyorum...TÜRMOB ve odalar bizi anlıyra ve iyi temsil etmediğini düşünüyorum. Hiç bir odada bizim odamız kadar yüksek aidat yok.Grup temsilcileri bu konuda hem fikir oldu hala sorunlar çare yok. açıklamalarını yaptı.

TÜRKER

Çok şey yapıyoruz bunlar başlangıç. Son 5-6 yılda iyi temsil edilmedik. Bizler denetçiyiz. İşlem denetçiliği kaçırdık kazanmalıyız. Hile denetimi bular önemli ve gelir getirecek işler. KGK ile uzlaşmamız gerek..   TÜRKER yapılmak istenenler mesleki planlamayı kapsıyor

Hasan AKDEMİR...

İSMMMO üye sayısı çok fazla mesleğe girişler ve mesleki planlama şart. Diğer kurullar 5 kişi etik kurul etik kurul en az 7- en fazla 11 ne demek.. Bu duruma kazanç gözü ile bakıyorum..

TÜRKER

.İFAC etik komite 18 kişi Etik komite gelişirse düşüncesi ile 7-11 yapıldı..TÜRMOB biriken para odalara gidiyor..Faizde almıyoruz..taksit taksit ödüyorlar..Odalar birliği parasını odalara aktarıyor bankada dursa el konacak..!! Nisbi aidat genelgde büyük şirketler veriyor. Kazanandan alınıyor..Kazanamayan zaten veremez..Zara eden firma nisbi aidatı ödemez..doğru olanı yapmaalıyız..

Mustafa ÇOŞKUN
MükellefTV izlemek için tıklayınız....

Yönetmeliklerin çoğu geçmişten daha Delege dışında TÜRMOB un kamuya açık ilk toplantısı iyi ancak Türkiye Muhasebeciler Platformunda söyledim bu değişiklikleri...Yönetmeliğin tümüne itirazımız vardı.. Çünku TÜRMOB bizim 2010 seçimlerinda açtığımız davayı kaybetmek üzre..Yönetmelik değişiklikleri ile zaten biz değiştirdik diyecekler kananatindeyim.. Dava sonuçlanmadı itirazımız sürüyor Hukuk ve Etik çerçevesinde  sürdürmeye devam edeceğiz

Kimliklerimizin geçerli olmasını beklemeyin...Vergi dairelerinde ve ticaret odası gibi kurumlarda dosya inceleme yetkimiz olması daha önemli...

TÜRKER

Türkiye muhasebeciler platformu sağcı solcu değil hepimizin ortak paydası Muhasebe...Maliye Revizyon kavramı getiriyor bizimde fonksiyonumuz olacak Netvörk ağı lie şiler yürüyecek..2 ana işimiz var bir vergi danışmanlığı 2 denetim. Bizim vergi dairelerinde savunma hakkını elde etmemiz lazım. İhtilaflı işler muhasebeciliği.. önemli Bu uzmanlığın eğitim sonucu verilmesi gerekir. Personel ve kendimize çeki düzen vereceğiz bizler takım elbise giyeceğiz kadınlar eelbise üzerine inci kolye takacak... bunlar intiba için saygınlık avro için önemli SMMM ve YMM ortak olunduğunda defter tutmamalı ..Kendi siyasal düşüncemizin dünyamızın tam tersi iş yapıyoruz. Sol düşünüp kapitalist çalışıyoruz...Stajın bir kısmı Maliyede yapılmalı..Maliye Bakanı olsaidim..hesap uzmanı olmak için önce SMMM olmayı zorunlu kılacaktım..Önemli olan mesleğin itibarını ve gelirini çoğaltmak

Hamdi BALCI

4 gurup vardı seçime mevcut yönetmelikleri ile  3 gurup katıldı...Yargı sürcinde azınlıkların lehine olması gerek..Ölen meslek mensubunun durumu ne olacak. Eczacılıkta olduğu gibi sorumlu meslek mensubu sıfatı ile bro yönetilir mi ? baroların Mühendis odalarının bizim kadar bütçeleri yok. Odalarımızın Mevcutlardan mahrum olmamak gibi davrandığını gördüm. Nibi aidat hukuk kararına aykırı..Vefat eden oda bir kişi atayacak..büro devam edecek..Mesleki ortaklar tebliğine  bakın

Zülfikar KARATAŞ

Vergi barışlarının sıklığı mesleği itibarsızlaştırıp zor duruma sokuyor..Yeni iş alanları yaratılmalı..ruhsatta Türkiye yazıyor..Yeterli.  Plak.aya gerek yok...Mesleğin KDV % 18 yüksektir..sözleşmedeki damga vergisi oranları yüksektir..Haksiz rekabet en önemli sorunumuz borcu olan mükellefe .başka meslektaş sözleşme yapıyor.

TÜRKER

Haksız rekabet ve disiplin aynı değil Haksız rekabet disiplinin alt kurulu gibi çalışıyor...Türkiye genelinde dosyalar geliyor...Mesleğin itibarına yoğunlaşmalıyız..Hayallerimizin sahibi olmalıyız hayallerimizi patrona sunuyoruz..Genel Kurulda 3 gurup önergeleri beraber sunacağız !!!!

 

Genel Kurul'a Sunulacak Mevzuat Değişiklik Taslakları
 

1- SMMM ve YMM'lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…>>>tıklayınız
    Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

2- SMMM'ler Odaları Yönetmeliği…>>>tıklayınız
    Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

3- YMM'ler Odaları Yönetmeliği…>>>tıklayınız
     Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

4- TÜRMOB Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…>>>tıklayınız
     Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

5- SMMM'lik  ve YMM'lik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği…>>>tıklayınız
     Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

6- SMMM'ler ve YMM'lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
    Yönetmelik…>>>tıklayınız
    Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

7- TÜRMOB ile YMM'ler Odaları ve SMMM'ler Odaları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…>>>tıklayınız
    Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

8- SMMM''lik Kanunu Disiplin Yönetmeliği…>>>tıklayınız
    Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

9- YMM'lik ve SMMM'lik Sınav Yönetmeliği…>>>tıklayınız
    Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

10- SMMM'lik Staj Yönetmeliği…>>>tıklayınız
     Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

11- Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı…>>>tıklayınız
    Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız


 Başkan ATEŞ , Taci TEKİN    Masum TÜRKER,   ,
Murat KILIÇ  Bayram ERAT  Emine FUNDA ÜÇÜNCÜ, Gülnaz GÜLER, Kenan UĞUR  Hasan AKDEMİR  konuşmaları soruları TÜRKER in cevapları MükellefTV den izlemek için tıklayınız

Mustafa COŞKUN, Konuşmaları ve TÜRKER in cevaplarını...MükellefTV izlemek için tıklayınız....

Hamdi BALCI, Zülfikar KARATAŞ,  Aziz..açıklama katkı ve soruları..Mükellef TV den izlemek için tıklayınız

TÜRKER İN GENEL DEĞERLENDİRMESİ VE CEVAPLARI