Yıl:35  Sayı: 360 KASIM  2017 Mükellef 


Türkiye Mali Müşavirler gurubundan İSMMO önünde protesto

MEMUR DEĞİL MALİ MÜŞAVİRİZ!!


Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) kendi yetkisinde olmamasına rağmen KDV beyannamesine eklediği bir kulakçıkla EYLÜL 2017 ayından geçerli olmak üzere beyannamelere fatura, yazarkasa fişi,yolcu taşıma bileti vb. belgelerin sayılarının yazılmasını istemiştir.Meslektaşlarımızın yoğun tepkisi üzerine söz konusu uygulama ileri bir tarihe ERTELENMİŞTİR.

Meslek mensupları olarak talebimiz ; KISACA FATURA SAYMAK diye ifade edeceğimiz ertelenen bu uygulamanın kaldırılmasıdır.

Gelişen teknolojik koşullarda fatura sayma vb uygulamaları işlevsiz, yersiz ve gereksiz buluyoruz. GİB diğer bir çok uygulamasında da görüldüğü gibi bu tavrıyla meslektaşın üzerine yeni bir ANGARYA daha yüklemektedir. ARTIK YETER! ANGARYALARI KABUL ETMİYORUZ!

Geldiğimiz nokta itibariyle içinde bulunduğumuz olumsuzlukları ana başlıkları ile kamuoyunun bilgisine, ilgisine ve takdirine sunuyoruz:

Mesleğimiz çağdaş ve çok önemli bir meslek olup doğrudan KAMU YARARINI GÖZETMEKTEDİR.Bu nedenle Mali Müşavirlik mesleğini icra eden meslektaşlarımız büyük bir sorumluluk duygusu içinde davranarak görev yapmaktadır. Bütün çalışmalarımızda ana hedefimiz kamu yararına objektif bilgilere dayalı açık ve şeffaf mali tablolar hazırlayarak Milli bir ekonomi yaratılmasına yardımcı olmaktır.

Bu hedefimize uygun olarak beklentimiz karar verme merciinde olanların mesleğimizin ve meslektaşımızın önünü açması ve karşımıza yeni yeni barikatlarla çıkmamasıdır.

Bizler bu beklenti içerisinde iken yetki sahipleri;

1-İş alanlarımızı daraltmakta

2-Denetim alanının dört büyükler denilen yabancı denetim tekellerini hakimiyetinde kalmasına ses çıkarmamakta

3-Bağımsız denetim yetkisine sahip meslektaşlarımızın bu yetkilerini hakkaniyet ölçülerine uygun şekilde kullanmalarına imkan verecek tedbirleri almamakta

4-İşletme defterlerinin esnaf odalarınca tutulması gibi ekonomik ve bilimsel gerçeklerle uyuşmayan girişimlerde bulunmakta

5-Yasamızda Bilirkişilik yapabileceğimiz açık olarak yazıldığı halde çıkarılan bir yönetmelikle bu hakkımızı yok saymakta

6-Meslekte haksız rekabete son verecek düzenlemeler yapmak yerine haksız rekabetin önünü açan uygulamalar fırsat yaratmakta örneğin YMM ünvanlı meslektaşlarımıza yaklaşık 93 farklı alanda iş yapma imkanı sağlarken SMMM ünvanlı meslektaşlarımızı bu alanların dışına itmekte

7-Tahsilat sorunumuzun çözümüne yönelik önerilerimizi dikkate almamakta

8-En az sağlık sektörü kadar önemli bir görevin mensupları olmamıza rağmen sağlık sektöründe %8 oranında KDV uygulanırken bizim KDV oranımızı % 18’de tutmakta

9-Ve bunlardan daha vahim olmak üzere hak ve çıkarlarımızı savunmakla görevli TÜRMOB VE ODALARIMIZI dikkate alıp sorunlarımızı kurumlarımızla çözmek yerine kendi dar grupsal çıkarları yönünde hareket eden yetkisiz yapılarla görüşmeler yapmaktadır.

Burada dile getirdiğimiz hususlara daha bir çok olumsuzluk eklemek mümkündür.

Ülkemiz şu anda ABD emperyalizmine karşı bir Vatan Savaşı vermektedir. Bu koşullarda siyasi iradeye düşen görev iç cepheyi güçlendirmektir.110.000 kişilik meslek camiası iç cephenin çok önemli bir unsuru olarak bu haksızlıklara muhatap edilmemelidir.

Diğer taraftan bu gelişmeler karşısında meslek camiası için mücadeleci TÜRMOB ve Oda’lar yakıcı bir ihtiyaçtır.Üzülerek ifade etmek isteriz ki kurumlarımızı yönetenler mücadele kaçkınıdır ve işlevsizdir.Mesleğe ve meslektaşa karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmemektedir.

Sonuç olarak; karar vericileri yukarıda belirttiğimiz taleplerimize karşı duyarlı olmaya,mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili düzenlemeleri kurumlarımızın önerileri doğrultusunda hayata geçirmeye davet ediyoruz.05/10/2017

Saygılarımızla

TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ
( T M B )

Yürütme Kurulu adına

Oktay Yeşilyurt Belma Sabuncu
Başkan                Sekreter