Yıl:35  Sayı: 358 Eylül  2017 Mükellef 


GAZİANTEP ÇALIŞTAYINDAN ATAÜRK' SÜZ TÜZÜĞE KARŞI OLDUĞUMUZ İÇİN ÇEKİLDİK

Değerli Meslektaşlarımız;

Kurucuları arasında yer aldığımız Türkiye Mali Müşavirler Hareketi (TMMH) Kurcuları arasında  yer aldıklarına dikkat çeken Harekat Gurup başkanı  SMMM Oktay YEŞİLYURT 28/29/30 Temmuz 2017 tarihinde Gaziantep’te bir  çalıştay düzenleme kararı aldı. Çalıştay’ın gündemi; 1-TMMH Tüzüğünü oluşturmak 2-TMMH’nın yol haritasını saptamak olarak belirlendi..Ana çerçevesinde mutabık kalınan çalıştay’ın tanıtım ve katılım duyuruları yapıldı.

Her şeyin olağan koşullarda devam edeceği düşünülürken birdenbire ciddi olumsuzluk sinyalleri veren gelişmeler yaşanmaya başlandı. Meslek ve meslektaş adına talihsizlik olarak nitelendirdiğimiz olumsuzlukları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

1-TÜZÜK  TARTIŞMALARI

Türkiye Mali Müşavirler Hareketi’nin başkanlığını yürüten Mersin’li meslektaşımız İBRAHİM AKEL ve diğer Mersinli meslektaşlarımızın hazırladığı bir tüzük taslağı tartışmaya açıldı. Tüzük taslağı;

A-Atatürk’e ve Cumhuriyet’e sırtını dönen neo liberal bir ideolojik tavrı yansıtıyordu. Tüzüğün hiçbir yerinde bu temel esaslara yer verilmemişti.

B-Her özgürlüğün bir sınırı olması gerektiği genel kabul görmüş bir ilke olmasına rağmen “ TMMH  ifade, düşünce ve inanç özgürlüğünü tanır” ifadesine yer verilerek bölücü etnik anlayışlar ile radikal dinci anlayışların TMMH’de yer almasına yeşil ışık yakıyordu.

C-TÜRMOB ve Odalar’ da iktidar hedefi gözetmiyordu

D-İşleyişe yönelik önemli hatalar ve eksiklikler içeriyordu.

ATATÜRK’SÜZ TÜZÜKTEN VAZGEÇİLSİN!

Bu tespitleri Yapan Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB) yetkili kurulları 16 maddelik yazılı bir öneri sunarak bu vahim hataların düzeltilmesini talep etti.En başta gelen düzeltme talebimiz: Tüzüğün kuruluş maddesinde ATATÜRK CUMHURİYETİNİN İLKE VE KAZANIMLARINA BAĞLILIK esasının yer alması idi. Yine “ifade,düşünce ve inanç özgürlüğünü tanır”  cümlesinin,”Cumhuriyetimizin temel ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla ifade,düşünce ve inanç özgürlüğünü tanır” şeklinde düzeltilmesi oldu.

Bu tarihi uyarımız üzerine, Taslağın kuruluş maddesine “Cumhuriyet ilke ve kazanımları” ibaresi ilave edildi.Ancak ısrarla ve inatla ATATÜRK’e yer verilmedi

UTANÇ VESİKASI!

Biz Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri konusunda ısrarımızı sürdürünce 27 Temmuz 2017 akşamı neoliberal çevre bir yazı kaleme alarak “İstanbul’daki icra kurulumuzun tüzüğe yönelik getirdiği eleştiri ve öneriye karşı çıkıyoruz ve bunun önemli sebepleri bulunmakta” dedikten sonra Atatürk’e ve ilkelerine neden karşı olduklarını (sanki karşı değillermiş gibi ters bir uslup kullanmak suretiyle) ilan ettiler. Bu utanç vesikasında esas olarak söyledikler şudur:

 

“Kanaatimizce tarihsel ve toplumsal rolü önemli ve büyük olan tarihi kişilikler, üstlendikleri rol bağlamında ele alınmalı….”

 

“Büyük önderler, tarihin tanıklığına ve tarihin mihengine bırakılmalı”

 

“Bu konuda zorlayıcı ve dayatıcı tutumlar içerisinde bulunulmamalıdır”

 

“Büyük önderlerin zorlayıcı ve dayatıcı tutumlara da ihtiyacı yoktur aslında. Zorlayıcı ve dayatıcı tutumlar tarihsel misyon üstlenmiş ve bunu layıki ile yerine getirmiş büyük önderleri toplum nezdinde yüceltmeyecek, tam tersi olumsuzluklara yol açacaktır”

 

“….bir an için İstanbul icra kurulumuzun eleştiri ve önerisinin değerlendirilerek ele alındığını düşünelim… bu durumda tamamen farklı yöndeki görüş ve önerilerinde tüzüğümüzde kendine yer bulması kaçınılmaz olacaktır…

Örneğin sosyalist olan bir kişi….dünya tarihinde yer edinmiş toplumsal önderlerin isimleri (örneğin Marks,Engels,Lenin vb gibi) mücadele program vesair mevzuatlarımıza girsin!diyebilir….”

 

CEVABIMIZ ŞUDUR!

 

Atatürk’ü tarihe gömelim diyorsunuz! BAŞARAMAYACAKSINIZ!!

 

Kendisine sosyalist diyenler veya farklı düşüncede olanlar Atatürk’e sahip çıkmıyorlarsa sosyalist olamazlar. Diğer farklı düşünce sahiplerinin de Atatürk’e karşı çıkarak varabilecekleri bir yer yoktur.

 

Atatürk Türkiye’dir, bugünden yarına Türkiye’nin rehberi olmaya devam edecektir.

O nedenle hiçbir dünya lideri ile kıyaslanamaz. Türkiye’de bir tüzük yapıyorsanız oraya Lenin’i yazalım gibi bir absürd’lük yapamazsınız. İfadelerinize yukarıda yer verdik.Siz Atatürk’ü reddetmek için Marks vs. saçmalıkları ile kafa karıştırmaya çalışsanız da Türkiye’de yapılan tüzüklerde ve her yerde Atatürk olacaktır ve OLMALIDIR.

Çünkü etnik bölücüler ile FETÖ türü gerici yapılar hariç TÜRK MİLLETİNİ BİRLEŞTİREN KUVVET ATATÜRK VE ONUN İLKELERİDİR.!!

YÖNETMEYE TALİP DEĞİLSENİZ HİÇBİR ŞEYSİNİZ!

Tüzük taslağının AMAÇ VE İLKELER başlıklı 4. maddesi “üyelerimizin ve meslek örgütlerimizin aşağıda yazılı konulardaki çalışmalarına katkıda (!) bulunmak üzere” diye başlamaktadır.

 

Bir mesleki muhalefet yapısı meslek ve meslektaş yararına gördüğü hususları uygulamaya koyabilmek için çalışır. Programını uygulama gücünü de esas olarak mensup olduğu kurumlarda iktidara gelerek yaratır.Yukarıdaki maddenin giriş cümlesinden de anlaşılacağı üzere bu tüzük taslağını hazırlayanların İKTİDAR HEDEFİ YOKTUR.Onlar bütün çalışmalarını mevcut yönetimlere “katkı” amacı ile yapmaktadır.Yönetmeye talip değillerdir ve FİKİR KULÜBÜ düzeyinde kalmak istemektedirler.

 

Bu yanlış ve pasifist anlayışın düzeltilmesini ve TMMH’nin iktidar hedefli çalışacağının tüzükte belirtilmesini istedik. Ancak sözde(!) düzeltilen metinlerde “katkı”nın ötesine geçen bir düzenleme görmedik.

 

2-TÜZÜK VE YOL HARİTASI KİMLERLE YAPILIR ?!

 

Değerli Meslektaşlar,bir yandan yukarıda arz ettiğimiz gelişmeler olurken öbür taraftan da Gaziantep Çalıştayı’na kimlerin katılacağı ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktı.İcra Kurulu başkanı İbrahim Akel ve bir kısım icra kurulu üyeleri toplantıya deyim yerinde ise “sokaktan geçenin” bile katılabileceğini ileri sürerek disiplinsiz ve gündemden uzak bir tutum sergilediler.Hatta o kadar uç noktalara gittiler ki TÜRMOB VE ODALARDA HALEN İKTİDAR KOLTUKLARINDA OTURANLARI toplantıya davet etmekte bir sakınca görmediler.Bu da yetmedi Mersin çalıştayında;”TMMH’ de yer almayacağını ilan eden ve içinde yer aldığı oluşumları dağıtması ile ünlü sendikacı’yı (!) özel bir önem vererek toplantıya çağırdılar.

 

BURASI MEVLANA KAPISI DEĞİL!

 

İstanbul ve Ankara’daki TMMH icra kurulu üyeleri olarak sapla samanı birbirine karıştıran bu tutuma karşı çıktık.Dedik ki;Gaziantep çalıştayı’ında yapılacak iş TÜZÜK OLUŞTURMAK VE YOL HARİTAMIZI BELİRLEMEK olduğuna göre bu bizim içimizde halledeceğimiz bir konudur.Stratejik önemdeki bu kararlar “sokaktan geçen”lerle alınamaz.Hele hele TÜRMOB ve odalarda iktidarı temsil edenlerin bize ait işlere dahil edilmesi kabul edilemez.Bizimle yol yürümeyeceğini açıkça ilan eden sendikacı(!) dan TMMH’ nın alacağı bir feyz yoktur.Toplantının katılımcıları Türkiye genelindeki meslek tabanı olmalıdır.Katılımcılar maksada uygun olarak belirlenmelidir.Burası Mevlana kapısı değildir.

 

Bu görüşlerimiz (kerhen ve büyük üzüntü(!) duyarak geriye çektikleri sendikacı(!) dışında) kabul görmedi. Yanlışta ısrar edildi. Zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. Çirkin ithamlarda bulundular. Fırsatçılık yaptığımız ve pusuya yattığımız söylendi ve yazıldı.

ÇALIŞTAYA KATILMAKTAN VAZGEÇTİK!

Bu manzara karşısında çalıştay ’dan ülke ve meslek yararına sonuçlar alınmasının mümkün olamayacağını değerlendirdik ve tüm hazırlıklarımızı yapmamıza rağmen toplantıya katılmama kararı aldık.Bu kararımız TMMH ’nın sosyal medya sayfalarından ilan ettik.Çeşitli bahaneler uydurarak Atatürk’ü reddeden neo liberal yaklaşımları kabul edemezdik. Tüzüğümüz ve stratejilerimizi TMMH ile ilgisi olmayanlarla belirleme anlayışına ortak olamazdık.Katılmama gerekçemizde bütün bunlara yer verdik.

HAKKIMIZDA İNFAZ KARARI ALDILAR!

27 Temmuz 2017 akşamı ilan ettiğimiz bu kararın hemen sonrasında İcra kurulu başkanı İbrahim Akel tarafından TMMH ’nın sosyal medya sayfalarından çıkarıldık. Aynı şey Ankara’daki icra kurulu üyelerine de yapıldı. Ne büyük ve önüne geçilmez ihtirasları varmış ki  bununla da yetinmediler;

GAZİANTEP ÇALIŞTAYINDA TÜZÜK YAPAMADILAR, YOL HARİTASI OLUŞTURMAYI BAŞARAMADILAR AMA İCRA KURULU OLARAK TOPLANIP icra kurulu başkan yardımcısı Oktay Yeşilyurt’u,icra kurulu üyeleri Belma Sabuncu’yu,Mahir Yalçınkaya’yı(Ankara),Hasan Volkan Çevik’i(Ankara),Serkan Tavşan’ı(Ankara) ve bu arkadaşlarımızla birlikte İstanbul ve Ankara ’lı TMMH üyelerini oy birliği ile gruptan çıkardılar.

 

Bu da yetmedi. TMMH’nin  facebook sayfasına kayıtlı 1.198 meslektaşı  üyelikten sildiler.

 

Buradan ilan ediyoruz. Hiç bir yetkileri olmadığı halde yargısız infaz kararı alma cüretinde bulunanlar ne mesleğe ne de meslektaşa hiçbir yarar sağlayamazlar.Bu zihniyet TMMH ’ni  sonlandırma zihniyetidir!!!

 

TMMH’DE FİKRET ORMAN’LAR VAR!

 

Değerli Meslek Mensupları geldiğimiz nokta itibarıyla TMMH; Atatürk’e sahip çıkmayı “SİYASET YAPMAK” olarak gören  Fikret Orman’laşmış bir azınlığın hakimiyetine girmiştir.Durum böyle devam ederse çok iyi niyetlerle yola çıkan bu hareketin devamına imkan kalmayacaktır. TMMH ’nin iyi niyetli mensuplarına tavsiyemiz yol yakınken Fikret Orman anlayışını temsil edenlerden kurtulmalarıdır.

SONUÇ

Ülke, meslek ve meslektaş söz konusu olunca her yanlışı cesaretle dile getirmek ve yanlış anlayışlara karşı cepheden mücadele vermek Türkiye Mali Müşavirler Birliği(TMB)’nin vazgeçilmez ilkesidir. TMB  tüm Türkiye’deki meslek mensupları ile birleşerek kurumlarımızda mutlaka iktidar olacaktır.Bu hedefimizi TMMH tabanında yer alan saygıdeğer meslek mensuplarımızın da katkılarını alarak gerçekleştireceğiz.14/08/2017

                     Saygılarımızla

 TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLĞİ ( T M B )

                  Yürütme Kurulu Adına

Oktay Yeşilyurt                                Belma Sabuncu

     Başkan                                            Sekreter