Yıl:35  Sayı: 354 Haziran  2017 Mükellef 


ANKARA SMMMO DELEGELERİ YÖNETMELİK TASLAKLARINI TARTIŞTILAR

 

Oturum başkanlığı ASMMO başkanı Ali ŞAHİN nin yardımcılığını oda yönt.Kur sekreteri Naci ALKAN yaptığı ASMMO delege toplantısında;  10  haziran 2017 tarihinde yapılacak TÜRMOB 2. olağan üstü genel kurulunda görüşülüp oylanacak Yönetmelik ve mesleki kararlar tadil ve taslakları masaya yatırıldı...Delegeler 15 Ekim 2016 tarihli TÜRMOB Genel kurulu öncesi ve sonrası yaşananlardan duydukları rahatsızlıkları TÜRMOB'un mahkemelik hallerine düşme sebeb ve nedenlerini sıkça eleştirdiler...


Başkan Ali ŞAHİN açılış konuşmasından sonra  Yont. Kur. yönetmelik hazırlıklarına katılan Yönt. Kur. Üyesi Turgut BAHADIR bilgilen
dirmelerde bulundu hangi Ankara SMMMO nun hangi önerilerinin kabul gördüğünü altını çizdi. Kabul edilmeyenleri açıkladı ..

DELEGELER ETİK Kurulu 7-11 olmasını meslek mensubunu hapisle tazyikini çifte huzur hakları, ASMMO TÜRMOB yönetim kurulunda temsilcisinin olmayışı  üyelerce eleştirildi. Toplantıyı ŞAHİN ile beraber yöneten.. Naci ALKAN ise ÇDMBG türkiye platformunun oluşturulması aşamaları ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler verdi

Başkan Ali ŞAHİN ASMMO bu ay içerisinde planladıkları çalışmaları dikkat çekti 7020 sayılı Vergi barışının Sosyal Güvenlik le ilgili bölümünde Ankara YMM Odası ile birlikte 15 Haziranda bir panel düzenleyeceklerini bildirdi...

 ASMMO nın yönetmeliklerle ilgili talep ve önermelerinin TÜRMOB ta takipçisi olacaklarına sık sık vurgu yaparak Yönetmelik taslaklarını TÜRMOB hazırladı. Bizlerden görüş istedi. Bizde Oda danışma meclisinde sizlerin görüşlerine açtık. Çalışma ekibi oluşturduk. açıklamalarını yapan Başkan Ali ŞAHİN   Bu hususta oda yönetim kurulu kararı gereğince sürec için görevlendirilen Sayman TURGUT BAHADIR ı delegeleri bilgilendirme için kürsüye davet

Turgut BAHADIR   ASMMM ODASI SAYMANI
 katılanlara yaptığı açıklama ve bilgilendirmesi ,,,

Turgut BAHADIR delegeleri ve katılan üyelere TÜRMOB hazırladığı yönetmelik değişiklik tadil taslakları ile ilgili çalışmaların her aşamasında bulunduğuna vurgu yaparak başladığı konuşmasında;

 TÜRMOB gönderdiği ve görüş taleplerimizi istediği  yönetmelik taslaklarını biz TESMER ASTEM Disiplin Kurulu görüştük. Bir ay önce yapılan toplantımızda MB gurubundan bir arkadaşımızın da dahil olduğu yönetmeliklerle ilgili çalışma gurubu oluşturduk. Her aşamasında bulundum. Genişletilmiş toplantıda da ele aldık. TÜRMOB görüşlerimizi ve önerilerimizi ilettik.

 TÜRMOB ta bu görüşlerimizle ilgili yapılan çalışmalar hakkında son tadilleri yapıp bize bildirdi.

Değerli arkadaşlar  bu konuda sizi bilgilendireceğim.Biz e türmob ve sosyal medyada yöneticilere dayanağı olmadan hakarete varan suçlamalarda bulunmasının ve üyelerimizin bürolarında çalıştırdığı kişilere ve stajyerlere çalışma ahlak ve etiğine uymayan buna cinsel tacizde dahil davranışta bulunmasının disiplin suçlarından sayılmasını önermiştik TÜRMOB tarafından değerlendirilip taslaklara eklenmiş tir.

Yine Md. 7 ek olarak istediğimiz meslek mensubunun fiilen stajyer olmayanı stajyer gibi göstermesinin meslekten men cezası ile cezalandırma talebimiz maalesef dikkate alınmamış...

Yine meslekte birlik tarafından KINAMA meslekten men disiplin cezası almış meslektaşlarımızın 5 yıl sonra bu cezalarının zaman aşımına uğraması kaldırılması sicillerinden silinmesi taleplerimiz de TÜRMOB tarafından dikkate alınmamıştır.

Haksız rekabetle ilgili müşteri ile yapılan sözleşmelerin e-birlik portalına girmemekti değerlendirilmiş,

sınavla ilgili TESMER deki arkadaşların sınavlara itirazın online yapılabilmesi talebi de dikkate alınmış

23 maddede. SMMM sınavlarının 2 yıl suresinin  3 yıla çıkarılması hastalık tutukluk sürelerinin den dolayı hak ziyaına uğramaması taleplerimiz 2 yılda kalmış değerlendirilmemiş arkadaşlar.

Staj komisyonunun mücbir sebepler den durdurulması veya dondurulması şeklinde talepleri oldu onu da TÜRMOB ne  yazılı görüşlerimizde bildirdik buda kabul görmedi değerli arkadaşlarım

Arkadaşlar önemli bir husus TESMER yönetim kurulu 7 kişiden oluşur dışardan da atanabilir  ve üyelerin huzur hakları bütçe ile belirlenir maddesi vardı fakat biz ASMMO görüşü olarak şunu yazdırdık ;
Temel eğitim ve staj merkezi (TESMER) yönetimi kurulu meslek mensuplarından oluşmalı talebimizi ilave ettirdik. Meslek mensupları yoktu arkadaşlar biz ilave ettirdik.

YMM ve SMMM ortaklığı 3568 sayılı yasaya aykırı bir durum olarak görülüyor biliyorsunuz. Kanunu a maddesinde Mali Müşavirlerin defter tutabileceğini ymm tam denetim yapacağı yazıyor...Bizim önerimiz kanunun 2. maddesinin b ve c fıkralarına SMMM VE YMM ninde kanunen denetim yapma hakkı var bizbunun yönetmelikte yer almasını önerdik buda yönetmelik taslağında yerini almış zdurumda değerli arkadaşlarım.

Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar sorularınız olursa cevaplayacağım

Delegelerden bir hanım efendi bağımlıların durumu sordu kabul edilmedi dedi. Selfet Bektaş Genel kurulda oylamanın ve tartışmaların nasıl yapılacağı gündem maddesi ile ilgili bir bilgi varmı ? sorusuna Başkana Ali ŞAHİN bizi şimdilik ulaşan bilgi yok..Yarın Başkanlar kurulu toplantısında konu netleşir dedi.

Üyeler den bazıları başkanlar anlaşacak bize sadece oylama düşecek görüşlerimizin pek değeri olamayacak kanatindeyiz dediler.
Başkan Ali ŞAHİN, AÇILIŞ KONUŞMASI Sayman Turgut BAHADIR. bilgilendirmesi ve Nuri DERE, nin eleştirileri..Mükellef TV den izlemek için Tıklayınız..

Etik kurul iile iligili Latif TAŞ ın açıklakaları için tıklayınız    Şükrü ÖZÇETİN eleştiri önerileri için tıklayınız .....   

 Tamer DAĞKIRAN .TV de izlemek için tık   ....

.TÜRMOB MEVZUAT KOMİESYON üyesi Necati BALCI MükellefTV den izlemek icni tık...

Selfet BEKTAŞ Mükellef TV den izleyebilirsiniz       Musa GÜZEL  Mükellef TV den izleyebilirsiniz       

      Nurali KELEŞ 'i MükellefTV den izlemek için tık

Hasan BİRDOĞAN ÖRÜŞLERİNİ MükellefTVden izlemek için tık...

Başkana ŞAHİN ve Turgut BAHADIR ın üyelerin açıklamalarına verdikleri cevapları Mükellef TV den izlemek  için tık

ASMMO Yont. Kurulu Sekreteri Naci ALKAN ve Selfet Bektaş'ın 15 EKİM 2016 tarihli TÜRMOB olağan genel kurulu öncesi ve sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili tartışmalarını MükellefTV den izlemek için tıklayınız...

DELEGELERİN GÖRÜŞLERİ

Delege Nuri Dere SMM yararına yapılan hiçbir değişiklik. yok malesef..Tutukluluk, Etik Komisyonun Kurula çevrilmesinin ve 7 kişilik Etik komisyon üyeliğinin 11 e çıkarılmasının yandaşlara arpalık yaratmak şeklinde değerlendirip itiraz ettiğini bildirdi...Ayrıca performans değerlendirmesi yapacaklarmış..Eni iyi performans TÜRMOB yöneticilerine göre yalakalıktır...diyerek üzüntülerini dile getirdi..


Latif TAŞ
ASMMO DELEGESİ VE TÜRMOB ETİK KURULU ÜYESİ

Başka bir yere yetişmesi ve özellikle ETİK kurulu ile ilgili yönetmelik taslağındaki eleştirilere cevap vermek için ilk söz verilen Latif TAŞ arkadaşlar Mevcut Etik Komisyonu hukuki alt yapısı oluştu tebliği çıktı. 81 ildi eğitimler yaptık. Ben eğitm götetmeni  olarak öyle gün olduki bir günde 5 il gezdim aynı gün sivas samsun van gibi.

Evet komisyonun iş yükünü 7 kişi den oluşan komisyon üyeleri kaldırır. Ancak 11 kişiye çıkarılmasını muhalefet istedi. 7 kişilik etik kurulu olacak  4 kişisi TÜRMOB da seçimleri kazanan benimde içinde olduğum ÇDMBG dan

2. kişi TMG Masum TÜRKER gurubundan 1 kişiside MB gurubundan muhalefet eden TMG ve MB gurubu komisyonda pay kapmak için üye sayısının 11 çıkarılmasını istedi kanatindeyim. dedi Dinleyiciler yani nemalanmak huzur hakkı almak için mi ? diye sordu TAŞ elbette ..Ancak huzur hakları oyle abartıldığı gibi değil. Ayda 1 oturum 1600 TL alıyorum oda dediğim gibi günde beş ile gittiğinizi düşünün harcırah yok zaten harcıyorsunuz..Yani gönüllü gibi  yapıyoruz..Ben bu kafalarda oluşan sorulara açıklık getirmek istedim beni dinlediğiniz ve ilk söz verdiğiniz için teşekkür ederim..  

 
Etik kurul iile iligili Latif TAŞ ın açıklakaları için tıklayınız

Haber yüklemeleri devam edecek

Etik kurul iile iligili Latif TAŞ ın açıklakaları için tıklayınız
   
 

 

   

ASMMMO Yönt. Kur. Sekreti Naci ALKAN asmmmo DELEGE TOPLANTISINDA TÜRMOB GN. KURULU SONRASI YAPILAN ÇDMBG Türkiye PLATFORMUNUN yeniden yapılanma çalışmaları hakkında üyeleri bilgilendirdi...Yönetmelik taslakları ile ilgili görüşlerini anlattı. DELEGE lerden Selfet BAKTAŞ söz hakkım doğdu diye söz istedi...ALKAN cevap verdi...