Yıl:35  Sayı: 358 Eylül  2017 Mükellef 

Yüksek Ticaretliler Genel Başkanı  YMM Hikmet KABUK

MALİYE BAKANLIĞI VE TÜRMOB
ACİLEN CENTİLMENLİK ANLAŞMASI İMZALAMALI

1883 kuruluş tarihi itibarı ileTürkiye'nin  en eski ve güçlü derneklerinden, üye sayısının çoğunluğunun SMMM ve YMM lerden oluştuğu  TÜRMOB genel başkanı Masis YONTAN da üyesi olduğu  Muhasebe ve Denetim Mesleğini icra edenlerin sirkülerle maliye bakanlığının oto kontrol amaçlı pratikte uygulama imkanı çok çok zor olan yeni uygulamalar ile yükümlülükler getirmesi iş sorumluluğu yoğun TÜRMOB  ve Yüksek Ticaretliler Camiasını sık sık eylem yapmak zorunda bırakmasının sonuçlarına dikkat çeken Yüksek Ticaretliler Derneği Genel Başkanı YMM Hikmet KABUK  yapılan eylemler sonucunda Bakanlık geçici bir süre erteleyip tekrar diretmesi karşılıklı güven kaybına neden oluyor dedi.

KABUK maliyenin tehirli oynaması gündemi boşuna işgal edip kaos yaratması ile ilgili     Mükellef Gazetesinin sorularını cevapladı.

Mükellef ; Başkan “24.08.2017 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı, web sitesinde yapmış olduğu duyuruda, fatura, e- fatura, e –arşiv, e-bilet, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, irsaliyeli fatura,… vb. gibi diğer tüm belgelerin sayısını KDV Beyanname ekinde bir tebliğ yayımlama gereği bile duymadan mükelleflerden mali müşavirler aracılığı ile talep etmesi ve iki kez uygulamayı durdurması eylemlere neden oldu.  Hukuki dayanağında haklımıdır...

KABUK ; Vergileme ile ilgili hertürlü belge ve şekil şemalini içeriğini belirleme yetkisi bakanlığın vardır. Ancak uygulanabilir olması ve vergileme tekniklerine piyasa koşullarına uygun olması zorunluluktur..Yanlış hatırlamıyorsam Katma Değer Vergisi Kanunu 40-ve 42 maddeleri konu gayet net aslında. Beyanname sadece matrah belirleme aracıdır ifadeleride yer almakla beraber şeklinin maliye bakanlığınca belirleneceği hükmü de ifade edilmektedir.

Mükellef ; Peki sorun ne neden Mali idare 2 kez ertelediği uygulmanın eksiklerini giderme zamanımı bulamadı..

KABUK ; söylediğim gibi vergileme tekniğine aykırılıkları var. VEDOP eksikleri tamamlansa da uygulanabilirliği sitemi hantallaştırıcı olmamalı..Denetimini yaptığımız firmalar içerisinde ayda 10 tane fatura kesende var 2000 kesen de var..

Mükellef ; BA, BS uygulamasına da ilk çıktığında itiraz edildi.Hala ara ara değişiklik yapılınca itiraz ediliyor.

KABUK ; iyi hatırlattınız..istenmesi gereken belgelerin önemlileri BA ve BS uygulaması ile alınıyor..Gerekli artık oturdu da vergilemede önemli bir oto kontrol aracı oldu.

Mükellef ; Sayın Başkan üyeleriniz   meslektaşınız olma talebi  yüzünden  pazar paylarının gittikçe daraldığını belirterek bakanlığın  ANGARYALARI DA  yaramıza tuz basıyor şikayetleri var Her uygulama + istihdam yatırım gerektiriyor buna karşılık müşterilerimiz mükellefe ücretimizi artıralım diyemiyoruz..şikayetlerine  bir açıklık getirirmisiniz

..KABUK ; Baştan sona haklılar.Eylem yapmakta da..düşünün 2000 fatura 2000 irsaliye...Ücretlendirme ve tarifelerimizde Ocak ayından belirleniyor..Çoğu angaryalar ise bu düşünülmeden yüklenince iş disiplini ve  likidite bozuluyor..Bu işler Aralık ayında  belirlenmeli...

Mükellef ; Sayın başkan sorunları tesbit ettikte çözüm için önerileriniz neler....

KABUK ;  Önerim Maliye bakanlığıve biz uygulamacıların üst birliği TÜRMOB ACİLEN  Centilmenlik anlaşması imzalayıp yeni bir beyaz sayfa açmalı. 

GİB mevzuat daire başkanlığı ile her yeni düzenleme ve tebliğ için çalışma komisyonları kurarak mevzuat hazırlanmalı...Görüş birliği ile çıkmayan her uygulamaların faturası Türk ekonomisine çıkıyor maalesef.. Çözüm aslında bu kadar  basit...!!!  18/09/2017

Mükellef ; Teşekkürler başkan...