Yıl:34  Sayı: 351 Mart  2017 Mükellef 

 
Maliye Bakanı Naci AĞBAL
 
Maliye Politikaları Ekonomi Politikalarının

temel aracıdır.

 İVD BAŞKANLIĞI VERGİ HAFTASI ETKİNLİĞİ 'E- DÖNÜŞÜM PANELİNDE' Elektronik defter, fatura yeni nesil pos cihazları,uygulamaları,  Mali bilgilerin elektronik ortamda  depolanması saklanması   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ULUSLAR ARASI BİLGİ PAYLAŞIMLARI MASAYA YATIRILDI. Mali İdare - Mükellef aradaki en önemli köprü SMMM ve YMM temsilcilerinin bir araya geldiği karşılıklı hakların masaya yatırıldığı panel yoğun ilgi gördü..


 
İVD Başkanı Bekir BAYRAKTAR' amaçlarının tarafları bilgilendirmek olduğunu, onlardan da  gelen istek ve taleplerle nasıl daha iyi hizmet vere bileceklerini anlamak olduğunu belirterek. Paneli düzenlediklerin .Hizmetleri geliştirmek için uluslar arası  mükellef hakları çerçevesinde  yaptıkları çalışmaları anlattı.   (sol foto soldan 7.) BAYRAKTAR'dan sonra kürsü alan Maliye Bakanı Naci AĞBAL  TBMM ce 2016 yılının son döneminde ve 2017 başlarında ekonomide yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı canlandırmayı amaçladık. Maliye politikalarını da ekonomi politikalarının temel aracı olarak görüyoruz dedi..... Haberin devamın ve Bayraktar ile AĞBAL'ın konuşmalarının tamamını Mükellef TV den izlemek için tıklayınız...

E-Dönüşüm paneli

1 mart 2017 tarihli Moderetörlüğünü  GS Ü. den Prof. Dr.Selim Ateş OKTAR'ın yaptığı toplantıda sırası ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vedop uygulama Md. Yıldırım BOZBIYIK vedop uygulamalarını uluslar arası uyum çalışmalarını sorular üzerine Vergi Mükellefinin kişisel verilerin paylaşılması hak ve özgürlüklerinin korunması konularını da yasal düzenlemeler çerçevesinde anlattı. Toplantıya katılanların sorularını tek tek cevapladı.

2. konuşmacı Uludağ Ü. den  Prof. Dr. Adnan GERÇEK E- Devlet uygulamalarına uyum doğrultusunda yaptıkları anket çalışmalarını hazirunla paylaştı.

Maliye Bakanını konuşması esnasında bugünlere gelmemde önemli rol oynayan emeği yadsınamayacak insan  benim hocamdır. diyerek seslendiği 3. konuşmacı Dr. Veysi SEĞİV ise Ticaret odası danışmanı olarak dünyadan örneklerle toplanan verilerin aracılarından olan SM ve Mali Müşavirlerin ve YMM lerin sorumluluk ve yetkilerinin de gözden geçirilip hukukunun belirlenmesi gerekir açıklamalarını yaptı.

Koç Ü. den ve İFAC kurullarında görevli Prof. Dr. Billur YALTI (plaket alan foto sağda) ise Dünya daki ABD ve OECD ülkelerindeki uygulamalar ile ilgili sunumunu yaparak 5442 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu çerçevesinde karşılaştırma yapıp Türkiye deki uygulamalar konusun da çekincelerini dilegetirdi... Haberin devamın ve  konuşmalarının tamamını Mükellef TV den izlemek için tıklayınız..

Naci AĞBAL
Maliye Bakan


Bayraktar'dan sonra kürsü alan  Maliye Bakanı Nami AĞBAL yaptığı konuşmada vergi bilincini yaygınlaştırmak için her yıl Şubat'ın son haftasını vergi haftası etkinlikleri yaptıklarına dikkat çekerek. Bu yıl 28. sini kutluyoruz dedi..Son yıllarda GV .KV ve dolaylı vergilerde önemli reform niteliğinde inidirimler yaptık. Ekonomide yatırımı üretimi istihdamı artırıcı, iihracatı artırı cı çok sayıda yasal düzenlemeyi bu dönem yaptık.yaptık dedi. Yapılan toplantılarda il il bu çalışmaları anlatıyoruz açıklamalarını  sözlerine ekledi.Yapılan düzenlemelerle Vergi sisteminin ekonomik büyüme yatırımı üretim ve ihracata katkı veriyor dedi.

AĞBAL ŞUBATIN SON HAFTASI TBMM geçen torba yasada yatırımların hızlandırılması ve iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler bulunduğuna dikkat çekti.

 E-DEVLET ve E-Maliye uygulamalarında birçok ülkeden ileri olduğumuz vurgusunu yapan AĞBAL, 1989 göreve başladığımda çuvallarla dolu evraklar üzerinden çeşitli risk analizleri yapılamazdı..Şimdi Çuval değişti ben buna naylon çuvallar gitti yerine Elektronik çuvallar geldi diyorum. açıklamasını yaparak teknolojinin sunduğu imkanları mali idare olarak sonuna kadar kullanıp her türlü risk analizini yapabildiğimiz gibi mal ve hizmet hareketini de kontrol edebiliyoruz. Bu konuda 1 milyar üstünde yatırım yaptık. GİB başkanlarımdan aldığım bilgiler beyanların % 98 ine yakınında taramalar gerçekleştirip risk analizleri yapıyoruz. Niye % 2 lik yapılamaz durumda diye sorduğum da Veraset ve intikal beyanları % 2 yi oluşturuyor dediler. Veraset ve intikal vergi beyanlarınıda elektronik ortamda alma çalışmalarını başlattık açıklamasını yaptı. 90 milyon adet beyannameyi saatler içerisinde alıyor ve yine saatler içerisinde risk analizlerine uygun netice ve veriler çıkaracak kadar Vedop uygulamalarını geliştirdik dedi.

AĞBAL yakın zamanda sizlerden gelen sigorta-muhtasar beyannamelerini ayrı ayrı vermeye de son veriyoruz.  Birlikte interaktif ortamda alma ve saklama çalışmalarını Plot bölgelerde  başlattık. gittikçe yaygınlaştıracağız şeklinde açıklamalarda bulundu...Bakan AĞBAL özetle E-Devlet ile ilgili bakanlığın bilgilenme konusunda tüm otomasyonları tamamlama aşamalarında olduklarını açıkladı...

 Swis otelde düzenlenen panele AKP Millet Vekili  Mali ve İdari İşler Genel Başkan Yardımcısı  YMM Vedat DEMİRÖZ (Toplu foto soldan 4.)  TÜRMOB eski başkanlarından Nail SANLI nında  katıldığı paneli GİB, VDK, BDDK temsilcilerinin yanısıra  İYMMO Kurucu onursal başkanı Sezai ONARAL, Başkan Vehbi KARABIYIK, Yönt.Kur Sekreteri Sabri TÜMER, MBGMaliye Bakan
Naci AĞBAL
Panel başlayana kadar  Maliye Müfettişliği titizliği
ile önce etrafı inceledi..

Sonra
AKP Başkan Yardımcısı YMM Vedat DEMİRÖZ (ortada)

Geçmiş dönem TÜRMOB TÜRMOB Gn Başkanlarından (solda sıkça sohbet ettiler)


 Türkiye Platform. Bşk. Abdulaziz URAL, BİRÇOK, YMM ve SMMM dikkatlice izlediler...

 

E-Dönüşüm paneli

1 mart 2017 tarihli Moderetörlüğünü  GS Ü. den Prof. Dr.Selim Ateş OKTAR'ın yaptığı toplantıda sırası ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vedop uygulama Md. Yıldırım BOZBIYIK ( üstteki foto sol başta ) vedop uygulamalarını uluslar arası uyum çalışmalarını sorular üzerine Vergi Mükellefinin kişisel verilerin paylaşılması hak ve özgürlüklerinin korunması konularını da yasal düzenlemeler çerçevesinde anlattı. Toplantıya katılanların sorularını tek tek cevapladı.

2. konuşmacı Uludağ Ü. den  Prof. Dr. Adnan GERÇEK  E- Devlet uygulamalarına uyum doğrultusunda yaptıkları anket çalışmalarını hazirunla paylaştı.

Koç Ü. den ve İFAC kurullarında görevli Prof. Dr. Billur YALTI  (sağ foto plaket alırken sağda) ise Dünya daki ABD ve OECD ülkelerindeki uygulamalar ile ilgili sunumunu yaparak 5442 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu çerçevesinde karşılaştırma yapıp Türkiye deki uygulamalar konusun da çekincelerini dile getirdi... Haberin devamın ve  konuşmalarının tamamını Mükellef TV den izlemek için tıklayınız..

Maliye Bakanını konuşması esnasında bugünlere gelmemde önemli rol oynayan emeği yadsınamayacak insan  benim hocamdır. diyerek seslendiği 4. konuşmacı Dr. Veysi SEĞİV ( sol tek foto)  ise Ticaret odası danışmanı olarak dünyadan örneklerle toplanan verilerin aracılarından olan SM ve Mali Müşavirlerin ve YMM lerin sorumluluk ve yetkilerinin de gözden geçirilip hukukunun belirlenmesi gerekir açıklamalarını yaptı.

Soru Cevap bölümünde
En çok soru ile muhatap olan YILDIRIM BOZBIYIK sorulara net konusuna hakim cevaplar verdi.

Verilen molalarda yoğun ilgi gören Genç GİB mensupları tarafından ve Dr. ve Doç. lerce etrafı sarılan Prof. Dr. Billur YALTI kişisel verilerin korunması konusunda çekinceleri olduğunun altını çizdi ve uluslar arası gelişmelere ve bu konudaki İFAC kararlarına dikkat çekti. YALTI nın konuşmalarına sorularına özel önem veren GİB Daire başkanı YILDIRIM BOZBIYIK dünyadaki gelişmelerin yakından takipçisi olduklarını kişinin bizzatihi talep etmesi durumunda kişisel verilerin kendilerine veriyoruz.. talep eden resmi kurumların haricinde bir paylaşım söz konusu olamaz..

Kişisel veri depolama ve E- Defter- E-Berat verme yetkili kurumlarının temsilcilerinden neden incelenmiyoruz sorusu na YILDIRIM talep ve genel inceleme programının dışında incelemenin yapılmadığına da dikkat çekti...
Soldan sağa Panel Moderatörü GS.Ü. den Prof S.Ateş OKTAR, Koç Ü. Billur YALTI. Uludağ Ü. Adnan GERÇEK, İst.YMM Başkanı Vehbi KARABIYIK. Onursal Bşk. Sezai ONARAL ve Yönt.Kur.Sekr. Sabri TÜMER
 


İVDB. Bekir BAYRAKTAR VE Maliye Bakanı Naci  AĞBAL' MükellefTV  izlemek için tıklayınız

Panel  (1. bölüm ) Açılış Moderatör Prof. Dr. S.A OKTAY ve GİB Bşk. Yardımcısı Yıldırım BOZBIYIK ve Prof. Dr.Adnan GERÇEK in açıklamalarının Mükellef TV den izlemek için tıklayınız....

Panel 2. Bölüm Prof. A. GERÇEK in Konuşmalarının devamı ve Prof. Dr. Billur YALTI sunumu Dr. Veysi SEVİĞ in açıklamalırı nı..... Mükellef TV den izlemek için tıklayınız.

Sorular ve Cevaplar bölümünü Mükellef TV den izlemek için tıklayınız