Yıl:35  Sayı: 358 Eylül  2017 Mükellef 

İSTANBUL YMMO BAŞKANI  VEHBİ KARABIYIK

MALİYE BAKANLIĞININ EN GÜVENDİĞİ MESLEK GURUBUYUZ
...

28 Eylül 2017 Perşembe günü İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası da ’ Açılış Konuşmasını  Başkan Vehbi KARABIYIK ın  Oturumu başkanlığını M.Nadi ABBASOĞLU'nun yaptığı  “ Mevzuattaki ve Uygulamadaki Son Gelişmeler ile Sorunların Tartışılması” konulu toplantı yapıldı. Toplantıda  Konuşmacılar Denetim Strateji ve Usul Grup Müdürü Halil SENCAR  “ İzaha Davet  Müessesesi  anlattı “Yeminli Mali Müşavir  Ahmet Kavak  “01.01.2017- 27.09.2017 ” tarihleri arasında “yapılan vergi kanunları değişikliklerini açıkladı.Yeminli Mali Müşavir İhsan Akar  Sat ve Geri Kirala İşlemlerinin Vergilendirilmesi,konularında bilgi vererek. dinleyicilerin sorularını cevapladılar...
 
Toplantıda açılış konuşmasını İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Vehbi Karabıyık yaptı. Konuk konuşmacı olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir BAYRAKTAR’ın Sayın Bakan’ın burada olmasından dolayı gelemediğini belirtti.  Vehbi Karabıyık  konuşmasında;  11 Ekim 2017 tarihinde İYMMO’nda yapılacak toplantıya Vergi Denetim Kurul
u Başkanı Sn.Hüseyin KARAKUM’un bütün Başkan Yardımcıları ve İzmir Grup Başkanı Sn.Mehmet Alim KAYA, İstanbul Transfer Başkanı epey kalabalık olarak geleceklerini  bizzat oturup karşılıklı konuşmak istediğini belirtti. Mesleğin sorunlarına ve Gelir İdaresi’nin ve Maliye Bakanlığı’nın yaklaşımlarının samimiyet, sevecenlik, içtenlik  ve ciddiyet gördüğüne değindi.Mesleğin en önemli sorununun beyanname tasdik edilip verildikten sonra matrah farkı olduğuna değindi.Ülkemizdeki  “Kayıt dışılık” ve Devlet, Özel Sektör,  Yeminli Mali Müşavirlik arasındaki güven sorunları, vergi toplamada Yeminli Mali Müşavirler’in  birinci derecede yardımcı olduğu üzerinde durarak.   MALİYE BAKANLIĞININ EN GÜVENDİĞİ MESLEK GURUBUYUZ dedi
 

Daha sonra Oturum Başkanı Mehmet Nadi Abbasoğlu’ konuk konuşmacı ile diğer konuşmacıları sunmasının ardından konuşmacı Denetim Strateji ve Usul Grup Müdürü Halil SENCAR  “ İzaha Davet  Müessesesi “  işleyişi, süreci  konusunda özetle vergi incelemelerinin çok uzun sürdüğü hem mükelleflerin mağdur olduğu hem de yeteri kadar mükellefe ulaşılamadığını  bundan dolayı “ İzaha Davet Müessesesi”ne ihtiyaç duyulduğunu, bu sistemin belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanması suretiyle mükellefi daha ağır yaptırımlardan koruduğunu belirtti.  Konu ile ilgili “İzaha Davet Komisyonu” nun oluşturulacağından, Komisyonun görev ve yetkileri, İzaha davet ile ilgili süreler, ön tespit gibi konulara değindi. İzaha davet kapsamında 15-16 konu belirlendiğinden bahsetti. 

 Halil Sencar’dan sonra Yeminli Mali Müşavir  Ahmet Kavak  “01.01.2017- 27.09.2017 ” tarihleri arasında “ Vergi Mevzuatı” nda yapılan değişikleri ve 6745 Sayılı Kanunla VUK’nun 11. Maddesine eklenen fıkra hükmünün Anayasa’nın 73.maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve gelecekte beklenen muhtemel değişikliklerle ilgili konuşmasını yaptı.

 Yeminli Mali Müşavir İhsan Akar  Sat ve Geri Kirala İşlemlerinin Vergilendirilmesi, taşınır malların da bu işleme konu olduğu, muhasebe işlemleri,  amortismanları , istisnalar ve  sözleşmedeki önemli noktalar ile sözleşmenin iptali gerekçeleri ve sonuçları  üzerinde önemli bilgiler sundu. 

 Ayrıca Ahmet KAVAK’ın konuşmasına ek olarak türev işlemlerine ilişkin BSMV işleminde olumlu düzenlemeler olduğunu , finansal kurumlara getirilen % 22 Kurumlar Vergisi’nin 2008 yılında uygulanmasını doğru bulmadığını belirtti. Soru cevap kısmından sonra toplantıya son verildi. Toplantı ile ilgili detayları

Mükellef TV’den izleyebilirsiniz.


Başkana Vehbi KARABIYIK  konuşmasını Mükellef TV den izlemek için tıklayınız          

 Oturumu izlemek  için tıklayınız..

Soru Cevap bölümüno Mükellef Tv den izlemeki için tıklayınız