Yıl:35   Sayı: 350 Şubat 2017 Mükellef  


İYMMO'nın KONUĞU TÜRK EXİMBANK GN. MD. ADNAN YILDIRIM
% 0.75 olan faiz oranı yeni çıkacak kararname ile yarı yarıya düşecek


25.03.1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 28/1/2013 tarihli ve 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Genel Müdürü Adnan YILDIRIM, üyesi olduğu İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İYMMO) üyelerini bilgilendirme toplantısında exsimbank çalışmalarını anlattı..Parlementodan 250 milyar hazine teminatı onaylanan .Kredi Garanti Fonu (KGF) önemli bir kurum oldu  ile anlaşma yaptıklarını belirtip. Hazine garantili kredilerde % 0.75 olan faiz oranı yeni çıkacak kararname ile yarı yarıya düşecek dedi.

Tamamı Mükellef TV' izlemek için Tıklayınız  

Toplantının oturum başkanlığını yapan İYMMO Başkanı Vehbi KARABIYIK  (22 Şubat 2017) tarihli Ekonomi ile ilgili konsey toplantısında Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL'ın  bizzat kendisini çağırdığına dikkat çekerek, Denetim sözleşmeler her türlü konuda sorunlarımızı anlattım. YMM lerin ekonomiye katkılarından bahsettim. Sorumluluk olmadan kazanç elde edilemez ide  düşünecek olursak. Müteselsil sorumluluğumuzun ağır olduğuna dikkat çektim. Not aldı olumlu gelişmeler olacak dedi...Ayrıca Bakana 10 bin denetim elemanı var. Çoğu genç müfettişler bunların eğitimi konusunda YMM odasının tecrübelerinden faydalanabileceklerini de bakana bildirdim notlar aldı bu konuda da işbirliğimizin olacak..

Türk Eximban Gn. Müdürümüz aynı zamanda odamızın da üyesi Sayın Adnan YILDIRIM  sağolsun bizi kırmadı toplantımıza katılarak Eximbank finansman işlevleri hakkında bizleri aydınlatıp sizlerin sorularını cevaplayacak diyerek sözü YILDIRIM a bıraktı.

Adnan YILDIRIM
Türk Eximbank Gn. Müdürü

Exim Rahmetli Turgut ÖZAL tarafından 1987  İhratcatı desteklemek Türk ekonomisini rekabete açmak için kurulduğuna dikkat çeken YILDIRIM  2012 kadar Ankara'da faaileytte idik 2012 den sonra İstanbul da faliyet gösteriyoruz. 3 aydırda ben bu görevdeyim. 65 bin ihracatcımız va istiyoruz ki hepsi ile çalışalım ancak 7 bin civarında ihracatcımız la kredilendiriyoruz. Şimdi Ekonomi yönetimimiz yapılan yeni düzenlemelerle SPK dan Yetkili Kredi Derecelendirme Kuruşundan kredibilite notu alan her ihracatcıyı değerlendirmeye alıyoruz,Kredi Garanti Fonu (KGF)  ile de karşılıklı  anlaşma yaptık.Exim bank kredileri için % 100 kefalet veriyor çalıştığınız Kobiler kredi biletisi bozuk olsa da  Bankacılık düzenlemelerine tabi olmadığı için KGF kefaleti aşmayan oranda daha düşük faizli kredi kullandırıyor bilginiz olsun. Kobiler itibarım zedelenmesin diyerek KGF  baş vurmuyor çekinmesinler başvursunlar. dedi. Hani ne derler hep birlikte kazan kazan kazan Vin vin vin politikası güdüyoruz.açıklamalarını yaptı..

YILDIRIM 2016 22 MİLYAR civarında fonlama yaptıklarını vurgulayarak 2017 deki hedefimiz asgari 25 milyar ve yukarısıdır dedi.

250 milyar kefalet tutarının parlementodan geçtiğine dikkat çeken YILDIRIM 238 ülkeye ihracat yapan özellikle Afrika da iş yapan inşaatçılarımızı da kredilendiriyoruz.

AB de ABD ve birçok ülkenin benzeri  Exim kurum ve bankaları üst kurumlarına akredite  olduklarını dikkat çeken YILDIRIM Bu kapsamda, 2016 yılında ihracatın finansmanı için yurt dışından sağladığımız kaynaklar bir önceki yıla göre %56 oranında büyütülerek 5,5 milyar dolara yükseltilmiştir. Türk Eximbank olarak ihracatçılarımıza sunulan desteğin hem nicelik, hem de nitelik olarak artırılması için önemli bir gayret sarf edilmiştir. Bu çerçevede, nakdi kredi kullandır ma  2016 yılında bir önceki yıla göre %8,7 artışla 21,9 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde, ihracat kredi sigortası desteği ise %9,6 oranında artarak 10 milyar doları aşmıştır. Bunun sonucunda 2016 yılında toplam finansman desteğimiz %9’luk bir artışla 32,9 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. Böylece ülkemiz ihracatını destekleme oranı %21’den %23’e çıkarılmıştır.  2017 yılı hedefimiz asgari % 25 ler seviyesini aşmaktır dedi.

Kısa orta uzun vadeli kredi kullandırdıklarına dikkat  çeken YILDIRIM  Doğrudan Bankamız tarafından kullandırılan kısa vadeli kredilerimiz genellikle firmaların sevk öncesi dönemde, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kullandırılmaktadır. Bunlar arasında yer alan ve ihracatçılarımızın kısa vadeli finansman ihtiyacının uygun bir maliyetle karşılanması açısından önem taşıyan Merkez Bankası kaynaklı Reeskont Kredisi kullandırımı hızlı bir şekilde sürdürülmüştür. Bu Kredi ile mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımızın genellikle 240 güne kadar vadeli bonoları LIBOR+0,75 faiz oranı ile iskonto edilmektedir. Yine Merkez Bankası kaynağından kullandırılan Sevk Sonrası Reeskont Kredisiyle de ihracatçılarımızın yeni ve hedef pazarlarda vadeli satış imkânları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır. İhracatçılarımızdan gelen yoğun talebi dikkate alan Merkez Bankası, Bankamıza tanıdığı reeskont limitini Temmuz 2016’da 15 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseltmiştir.

YILDIRIM Bunlara ek olarak, Reeskont kredileri kapsamında katma değeri yüksek ihracatı ve pazar çeşitlendirmesini teşvik etmek amacıyla yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracatı, yeni pazarlara yapılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerde vade 360 güne çıkarılmış; faiz oranı 240 günlük kredilerin faiz oranı ile aynı tutulmuştur. Ayrıca Merkez Bankası 2016 yılının Kasım ayı sonlarında yaptığı bir düzenleme ile Reeskont Kredileri geri ödemelerinin TL olarak da yapılabilmesine olanak sağlamıştır.

YILDIRIM  Alıcı kredilerinde çeşitlilik de, kullandırım da artıyoruz
Bilindiği üzere, ihracatçının ürünlerini satmak istediği alıcının, finansman sağlamakta zorlanması durumunda, Türk Eximbank alıcılara da kredi vermekte, böylece ihracatçıların mallarına yönelik talep yaratılmasına katkı sağlamaktadır. Son yıllarda genişletilen Uluslararası Ticaretin Finansmanı ürün portföyü ile özellikle yüksek katma değerli ürün ihracatında ihracatçılarımıza rekabet üstünlüğü kazandırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, dört kredi programı kapsamında ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılmaktadır. Bu programlar; Yurt Dışı Bankalar Alıcı Kredileri, Yurt İçi Bankalar Alıcı Kredileri, İhracat Alacakları İskonto Programı ve Devlet Garantili İşlemler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öte yandan, Uluslararası Proje Kredileri kapsamında, Türk müteahhitleri tarafından yurt dışında üstlenilen projeler, devlet garantisi altında ya da Bankamızca analizi yapılarak muteber bulunan yurt dışı bankalara tahsis edilen limitler çerçevesinde 10 yıla kadar vade ile kredilendirilmeye devam edilmiştir. Günümüzde, Afrika bu alanda önemli bir pazar olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Eximbank şimdiye kadar finansman desteği sağladığı en yüksek tutarlı kredi projesinin gerçekleştirildiği Etiyopya’nın yanı sıra, Gana ve Senegal’de de çeşitli projeleri finanse etmektedir.
Uluslararası krediler kapsamında, 2016 yıl sonu itibariyle bir önceki yıla göre %97’lik bir artışla 271 milyon dolar tutarında kredi kullandırılmıştır.


Kredi sigortası ile ihracatçılara mevcut pazarlardaki paylarını koruma ve yeni pazarlara açılma imkanı tanınmakta…
Türk Eximbank, 2016 yılında da kredi programlarının yanı sıra, 238 ülkenin kapsam dahilinde olduğu kredi sigortası desteği ile ihracatçılarımızın riskten arınmış bir ortamda faaliyet göstermesine imkan tanıyarak, mevcut pazarlardaki paylarını korumalarının yanı sıra, yeni ve tanımadıkları pazarlara da güvenle açılmalarına ve alıcılarına vadeli ödeme koşulları sunarak rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaya devam etmiştir. Ayrıca, ihracatçılar küresel piyasalardaki risklerin halen varlığını koruduğu bir ortamda alacaklarını tahsil edememe riskini Türk Eximbank’a devrederek önemli bir rekabet avantajı elde etmektedir. Bunlara ek olarak, ihracatçıların yurt dışı alacaklarının yanı sıra yurt içi alacaklarının da sigorta kapsamına alınmaya devam edilmesiyle ihracatçılarımız açısından önemli bir risk unsuru daha ortadan kaldırılmaktadır.
Ülkemiz ihracatında katma değeri yüksek ürünlerinin payının artırılması amacı doğrultusunda nakdi kredilerde olduğu gibi kredi sigortası ve garanti faaliyetlerinde de orta ve uzun vadenin payının artırılması hedeflenmektedir. Spesifik İhracat Kredi Sigortası programında, İhracat Alacakları İskonto Programı kapsamında poliçesinin teminat olarak da kabul edilmeye başlanmasıyla birlikte son yıllarda bir ivmelenme göze çarpmaktadır.
İhracat sektörüne 2017 yılında 39,8 milyar dolar destek sağlayarak, ihracatın %25,9’unun finanse edilmesi hedeflenmekte…
Küresel piyasalarda gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki baskının yoğunlaştığı mevcut ekonomik konjonktürde, sürdürülebilir ihracat artışının önemi günden güne artmaktadır. Eximbank olarak ülkemiz ihracatının finansmanında önemli bir rol üstlendiğimizin bilincindeyiz. Bu kapsamda hedefimiz, önümüzdeki dönemde de sağladığımız nakdi kredi ve sigorta/garanti imkanlarını çeşitlendirerek ihracat sektörüne sağlanan desteğin kesintisiz ve artırılarak sürdürülmesidir. Bu doğrultuda ihracatçılarımıza sunduğumuz desteği artırmayı ve daha fazla ihracatçıya ulaşarak yeni kredi ve sigorta programlarıyla ihracatçılarımızın geniş ürün yelpazemizden en üst düzeyde faydalanabilmesini sağlamayı amaçlamaktayız.
Bu çerçevede, 2017 yılında ihracat sektörüne 25,7 milyar dolar nakdi kredi, 14,1 milyar dolar kredi sigortası ve garanti olmak üzere toplam 39,8 milyar dolar tutarında finansman desteği sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle, Türkiye ihracatına sağladığımız destek oranını %25,9’a çıkaracağız.


Bu amaca yönelik olarak Merkez Bankası ile reeskont kredisinin orta vadeli olarak da kullandırılabilmesine yönelik görüşmelerimiz sürdürülmektedir. Ayrıca, 2017 yılında ihracatçılarımıza kullandırdığımız kredilerin teminatlandırma prensiplerinde değişikliğe giderek, firmaların kredi değerliliklerine göre teminat saptayacağız. Böylelikle kredi notu uygun bulunan firmalarımız ile gerçek ve tüzel kişi kefaleti dahil olmak üzere farklı teminatlarla çalışılabileceğiz ve reeskont kredilerinde yaklaşık %30’luk bir kısmın kefalet karşılığı olmasını planlıyoruz.
Diğer taraftan bir başka kolaylık da yurt dışı müteaahitlik hizmetleri sektörüne gelecektir. Uluslararası piyasalarda müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın hem mevcut pazarlardaki hem de yeni hedef pazarlardaki paylarının ve mevcut rekabet güçlerinin artırılarak uzun dönemde kalıcılığının sağlanması hedefi doğrultusunda 2017 yılında yurt dışı müteahhitlik firmalarına orta ve uzun vadeli 1 milyar dolar kredi kullandırılmasını planlıyoruz. Buna yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı ile birlikte gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımız sürdürülmektedir.
Alıcı kredisi niteliğindeki Uluslararası Kredi Programlarımız kapsamındaki önemli hedeflerimizden biri de, son yıllarda aktif olarak kullanılmayan ancak birçok ihracat kredi kuruluşunun yaygın olarak sunduğu “Orta-Uzun Vadeli Garanti” programını canlandırmaktır. Bu kapsamda programın içeriği geliştirilerek garanti anlaşmalarının güncellenmesine yönelik çalışmalara devam etmekteyiz. Böylece yurt dışındaki alıcıların diğer finans kuruluşlarından daha uygun koşullu kredileri Bankamız garantisi kapsamında kullanmalarının yolu açılarak mal ve hizmet ihracatımız desteklenecektir.
Öte yandan, mevzuat, altyapı, teknoloji, bilişim gibi alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek kredi ve sigorta faaliyetlerinde bürokrasiyi azaltıcı, ihracatçıların hizmetlerimizden olabildiğince rahat, hızlı ve kolay anlaşılabilir bir şekilde faydalanmaları için yürüttüğümüz çalışmaları 2017 yılında da sürdüreceğiz.açıklamalarını yaptı.

 YILDIRIM sözlerini dünyadaki 250 büyük yurt dışı iş yapan kuruluşlar arasında 41 tane büyük şirketimiz var biz bunları da 1 milyar doları aşkın fonladık. Yurt dışı  krediler konusunda Afrika bu alanda önemli bir pazar olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Eximbank şimdiye kadar finansman desteği sağladığı en yüksek tutarlı kredi projesinin gerçekleştirildiği Etiyopya’nın yanı sıra, Gana ve Senegal’de de çeşitli projeleri finansladık. Uluslararası krediler kapsamında, 2016 yıl sonu itibariyle bir önceki yıla göre %97’lik bir artışla 271 milyon dolar tutarında kredi kullandırılmıştır..Bunun da artırılması öngörülüyor diyerek sözlerini tamamladı.

SORU CEVAP
 

Oturum başkanı Vehbi KARABIYIK not aldım ihracatcının % 16 sı  yararlanıyor 84 niye yararlanmıyor buna bir cevabınız varmı...

YILDIRIM .Benim kanaatim eximbank yeterince bilinmiyor Biz il il dolaşarak toplantılarda bunu anlamaya çalışıyoruz....7,700 civarrında kredi kulanananımız var hedefimiz 65 bin ihracatcımız la da çalışmak. Son çıkan ve çıkacak olan düzenlemelerde bu doğrultuda olacak dedi.

Ayfer GÜLSOY un afrika ülkeleri riskli değil mi sorusuna ise YILDIRIM risk olsa da yatırımcımız gidiyor sorunu yoksa desteklemek durumundayız şeklinde cevapladı..

Zafer ALTUNTAŞ Eximbank amacı ihracatcıyı finans etmek blançosunda kar gözüküyor yanılmıyorsam 421 milyon niçin kullandırılmamış  şeklindeki sorusuna da YILDIRIM bankalar kanununa tabiyiz açıklamasını yaptı.

İsmail HAKKI GÜNEŞ ise ihracak öncesi ve sonrası kullandırılan reeskont kredilerinin kolaylaştırılması konusunda önerilerde bulundu...

Arif AYTULUN Türk bankacılık siteminde yabancı payının % 60 ve üstünde olduğunu ucuz kredi kullandırmanın zorlaşacağını vurgulayarak % 16 oranındaki kredi kullanan ihracatcıların artması zorlaşacak diye düşünüyorum kredi maliyetlerinin sizdeki gibi düşük seviyelere inmesi için çalışmaları var mı ne düşünüyorsunuz...  

ve diğer soruları tek tek cevaplayan Türk Eximbank genel müdürü Adnan YILDIRIM konuk oturumu plaket verilerek tamamlandı...YILDIRIM rağbet büyüktü kredilerde teminat  kefalet isteniyor mu teminatın  % kaçı kredilendiriliyor. 

Toplantının

 

https://youtu.be/J1YBTVhEAdM

 

 

 

https://youtu.be/J1YBTVhEAdM   Eksim adnan yildirim

 

https://youtu.be/GIGkGQmzY_A