Yıl:34  Sayı: 349 OCAK  2017 Mükellef 


İZSMMMO odası Başkanı Vedat ADAK'ın  Sempozyum açıklaması
EKONOMİK KRİZ SİDDET VE TERÖR ORTAMINDAYIZ...!!!

İZMİR SMMMO gelenekleneksel hale getirdiğ  Muhasebe standartları Sempozyumu  nun   16 ncı sı 30-04 Aralık  2016 tarihlerin de  KKTC  yapılacak. Sempozyumun “ İzmir Sunumu”  da İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat ADAK  “Finansal Raporlamada Güncel Tartışmalar ULUSLAR ARASI BOYUTLARDA ELE ALINACAĞI açıklayarak  Ülkemizdeki terör   bu kez de barışın ve kardeşliğin kenti İzmir’i vurdu, İzmir Bayraklı Adliyesi’nde ve yakınında meydana gelen bombalı ve silahlı saldırı sonucunda polis Fethi Sekin ve adliye görevlisi Musa Can yaşamını yitirdi. İki güzel, iki cesur insanı kaybettik, üzgünüz, öfkeliyiz, İzmir’in, hepimizin başı sağ olsun.

16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu “İzmir Sunumu” İzmir Mali Müşavirler Odası’nda yapıldı. “Finansal Raporlamada Güncel Tartışmalar” teması ile yapılan Sempozyum Vedat ADAK’ın açılış konuşması ile başladı.

“Yine acı bir olay yaşadık. Terör bu kez de barışın ve kardeşliğin kenti İzmir’i vurdu, İzmir Bayraklı Adliyesi’nde ve yakınında meydana gelen bombalı ve silahlı saldırı sonucunda polis Fethi Sekin ve adliye görevlisi Musa Can yaşamını yitirdi. İki güzel, iki cesur insanı kaybettik, üzgünüz, öfkeliyiz, İzmir’in, hepimizin başı sağ olsun. Ruhları şad olsun, ailelerine, yakınlarına sabır ve dayanma gücü diliyorum. Yaralı yurttaşlarımız var, hepsine acil şifalar diliyorum.dedi

Başkan Vedat ADAK Bedenen iyi olsak da hepimiz derin yara aldık, meslektaşlarımıza ve tüm İzmir halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” diyerek  üzüntülerini ve duygularını dile getirdi.

 

Başkan Vedat ADAK “Türkiye, ekonomik krize paralel olarak şiddet, terör ve savaş girdabında toplumsal ve sosyal bir başka krizle yüz yüzedir. 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından OHAL ile toplum belirsizlik, gelecek kaygısı, tedirginlik ve korkuyla yaşamak zorunda bırakılmaktadır.” dedi.

 

Bundan önceki düzenlenen 15 Sempozyumun bugüne kadar yüzlerce bildirinin sunulmasına ve tartışılmasına vesile olduğunu söyleyen ADAK, “muhasebe standartlarının Türkiye’de olgunlaşması ve gelişmesi noktasında, İzmir Odası önderliğinde, tüm meslek camiamızın katkısıyla çok önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bugün, Sempozyumun ulaştığı aşama, sektördeki saygınlığı, bilimsel niteliği, yapılan tartışmalar ve sonuçları itibari ile alanında bir kez daha büyük iz bırakacağına inanıyorum” dedi.

Sempozyumun Açılış Bildirisi “Zorunlu TFRS Uygulamasına İlişkin Dünyadan ve Türkiye’den Gözlemler” başlığıyla Doç.Dr. Çağnur BALSARI  tarafından sunuldu.

Sempozyum kapsamında yer alan diğer oturumlar; Kaliteli Finansal Raporlama için Yönetsel Altyapının Tasarımı, Kayıt Sistemi ve Finansal Raporlamanın Entegrasyonu, Finansal Raporlamanın Organizasyonu, TFRS Setinde Güncellemeler: TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, Muhasebe Teorisi’ne Genel Bakış ve Muhasebe Teorisi Penceresinden Kavramsal Çerçeve’nin Yeni Yaklaşımı, Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi ve Tartışmalı Alanlar olarak belirlenmişti.

Sempozyum kapsamında Prof.Dr. Abbas Türnüklü tarafından "Anlaşmazlık Çözümü Arabuluculuk ve Müzakere Teknikleri" konusunda bir Workshop da yer aldı.