Yıl:34  Sayı: 349 Ocak  2017 Mükellef 

 
YÜKSEK TİCARETLİLER DERNEĞİ 81.KURULUŞ BALOSUNDA Sabri TÜMER KARANLIK GÜNLERDEN GEÇİYORUZ DİK DURMAYA HAZIRMIYIZ ?

Marmara Üniversitesinin Hamidiye Ticaret Mektebi ismi ile 1883 kuruluşunun ardından  1935 yılda Okulun derneği kurulması etkinliklerine   Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK 16 Ocak 1936 yılda Perapalasta düzenlenen derneğin kuruluşuna hastalığına rağmen katılmıştır. ATTÜRK Yüksek ilim Meşalesini elinde tutan ve bununla Türk milletini aydınlatan kıymetli seçkin muhitin değerleri  mensupları arasında bulunmaktan onur duyuyorum.demiş Bu tarihi gün heryıl Yüksek Ticaretliler Derneğinin kuruluş haftası etkinliklerinin başladığı gün kabul edilmiştir.

Yüksek ticaretliler Derneği Genel Başkanı  YMM Hikmet KABUK İst. Şube Bşk. YMM Bülent DOĞU 16 Ocak 2017 tarihinde Taksim ATATÜRK anıtına çelenk koyarak etkinlikleri başlattılar. Gece düzenlenen Balo da sırı ile Derneğin İst. Şube başkanı  Bülent DOĞU, Yüksek Ticaretliler Vakfı Bşk. Yard. Nurdan SİLMAN, Yüksek Ticaretliler Gn. Bşk. Hikmet KABUK, MÜ. iktisat fakultesi Dekanı Prof. Şahahmet BÜLBÜL yerine Yard. Doç. dr. Selin YAZGAN, İşletme Fakultesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan CÖMERT, ve MÜ ve  dernekler Federasyon başkanı YMM Sabri TÜMER  önemli açıklamalarda bulundular.


YMM Bülent DOĞU
Yüksek Ticaretliler İst. Şube Başkanı


2016 yılında göreve geldiklerine  vurgu yapan Başkan BÜLENT DOĞU Okulumuzun Rektör Dekan ve öğrenci kulupleri ile birlikte ekibimizle birşeyler yapacağız eleştirilere açığız. Destek olanlara katılmıcılara ve özelllikle  masalarınız da ki kayısı . kuruyemişleri Malatya'dan özel olarak getittiren YMM Mehmet SAYIN adır dedi.

Nurdan SİLCAN
Yüksek Ticaretliler vakfı Bşk. Yard.


Vakfın amaçlarından bahsederek okulumuz öğrencilerine burs vermek te bunlara dahildir. Açıklamasını yaparak çocuklara ve çevreye önem verelim dedi.

YMM. Hikmet KABUK
Yüksek Ticaretliler Dernekleri Genel Başkanı


Laik Demokrati Türkiye Cumhuriyetinin Atatür ilke İnkilaplarının değerlerine sahip 100 yılı aşkın engin tecrübe ve bilgi birikimleri olan nadir kuruluşlardan olduklarına vurgu yapan KABUK, Okulumuzun idarecileri ile birlikte yeni oluşturduğumuz Mezunlar ve Kariyer Merkezimizle en önemli paydaşıyız. Hocalarımız Mezunlar ve Kariyer Merkezimiz Derneğimiz okulumuzun daha iyi şartlarda eğitim vermesine hep birlikte çaba sarf ediyoruz. 100 sorunlardan biri olan kampüs meselemizi çöme konusunda yoğun çaba sarf eden rektörümüz Prof. dr. Mehmet Emin ARAT a teşekkür ediyorum desteklerinizi bekliyorum dedi.

Prof. dr Sahahmet BÜLBÜL
İktisat Fakultesi Dekanı
.

Fakultede işi olması nedeni ile katılamayan hocanın söylemek istediklerini  YAZILI METİN DEN  okuyan Yard. Doç Dr. Selin YAZGAN  Çağdaş eğitim ve evrensel bakış sıloganı ile öğrencilerimizi ATATÜRK ilke ve inkilaplarına laik cumhuriyete sahip duyarlı eleştirel yeteneğe sahip yaratıcı  bireyler olarak yetiştiriyoruz bu duygu ve düşüncelerle geceyi düzenleyenlere ve katkıdabulunanlara nice 134. YILLAR DİLİYOR VE TEŞEKKÜR ediyorum ...

Prof. dR. Nurcan CÖMERT
İşletme Fakultesi Dekanı


Mustafa Kemal ATATÜRK 'ünde balomuzda dediği gibi Yüksek ilim meşalesini elinde tutan ve bununla Türk alemini aydınlatan kıymetli, seçkin muhitin değerli mezun ve mensupları arasında bulunmaktan onur  duyuyorum Yüksek Ticaret Mektebi Alii olarak kurulan Marmara Üniversitesi bünyesinde ABD 1 yıl sonra kurulan ilk fakultelerden biriyiz. Böylesi anlamlı ve güzel gecede bir iki eksiğimizi dile getireceğim. Dünyada tüm Üniversiteler Akademik başarıları, eğitime, topluma sağladıkları katkılar ile değerlendirilir  ve taktir edilirler.  dedi

CÖMERT Gerek ülkeler ve Üniversiteler tarihine çok önem verir titizlikle sahip çıkar ve övünürler. Dünyanın en eski fakültelerinden biriyiz ancak tarihimize sahip çıkıp anlatma konusunda başarıl değiliz. 134 yıldır  ülkemiz için çok önemli bilimsel ve eğitsel değerler yaratıyoruz bunları erişebilir veri kaynaklarına dönüştürmekteki  başarımız çok düşük. Bu nedenle mezun da öğrencde nasıl bir okulda okuduğunun farkında değil. dedi CÖMERT tahimize sahip çıkma konularında yazılmış makalelerin bazı paragraflarına yer vermek istiyorum. 19 ncu  asırda Mektebi Mülkiyeyi Şahane  Yani siyasal bilgiler fakultesi olarak kurulmuş işletme ve iktisat fakultelerine yer verilmemiştir. Bu yüzyılda ticaret hayatının gelişmesi üzerine 1982 de Hamidiye Ticaret Mektebi  şimdiki adı ile İstanbul iktisadi ve Ticari İlimler Akemesi açılmıştır. Bu okul ABD İktisadi Ticari İlemler Akademisini açmasından bir yıl sonra kurulması ilginçtir diyor 1976 yılda Prof Dr.  Nuri KUMAN Camiamız iyi tanıyor sanıyorum Boğaziçi Üniversitesi ve Mülkiye mezunu....Bir başka tesbitte  bu okulun önemi öncelikle  işletme ve işletmellerin alt dallarında okuyan teorik veya uygulamaya dönük çalışan insanların büyük bir kısmına yönelik eğitimi başlatan bir kurum olmasından ileri gelmektedir. Okulun farklılığı ve önemi ise açıldığı dönem itibarı ile  okulun devlete değil özel sektöre elaman yetiştiren ilk yüksek okul olması özelliğine sahip olmasıdır. buda başka bir makaleden...Bir başka makaleden Ticaret Mektebinin ilk açılış girişimi 1861 dedir. Bu yıla ati olan bir ilanda Ticaret Hane Dairesinde devlet eli  tahmsil vermek için bir ticaret mektebi açılacağı duyurulmuştur. Yani Tahsili Fenii Ticaret ilmini öğrenmek isteyenlerin başvurmaları ve ne yapmaları bilgileri vardır,,,

CÖMERT Ticaret mektebinde verilen eğitim özellikle muhasebe konusunda önemli bir yazım birikimini meydana getirmiştir. Hem bu okulun talebeliri hocaları  tarafından yazıan muhasebe kitaplarında   dışardan yazılna makalelerde  önemli bir Fransız etkisi yer tutmakta ve yayınlanan eserlerde temelde fransızca kaynaklara dayanmaktadır. Muhasebenin dışında da azda olsa makale ve kitaplar yazılmıştır.

CÖMERT Cumhuriyet tarihinde de okulun özellikle kurulduğu yıllar ve vermiş olduğu mezunlar göz önüne alındığın dada çok iyi anlaşılır. 1960 ların başına ve hatta ortasına kadarda sektöre işletmeci yetiştiren nerede ise rakipsiz bir kurumduk. Biz ilim ve akıl temelinde 134 yıldır bu ülkenin gençlerini yetiştiren bir kurumuz. Biz Fakulte olarak uluslar arası alanda güçlü bir akraditasyonu olan bir kurum hline gelme stratejimizi belirledik.  Güçlü yanımız ise güçlü bir mezunlar deneğimize sahip olmamızdır. Bu ülkenin en köklü mezunlar derneğine sahibizi. Bana sorarsanız ilk kuruluş balosu başlı başına bir efsanedir. Dolayısı ile bu kurumun tüm değerlerine sahip çıkmak mezunlarının ve mensuplarının hepimizin birinci vazifesidir. Tarihi bir işletmecilik kütüphanesi fotoğraf, resim, kitap ve her türlü yazılı belgelerin toplandığı bir arşiv oluşturulması, yaşı ilrlemiş mezunlarımızın ve hocalarımızın anılarının toplanması okulun tarihi ile ilgili bilimsel yazı ve araştırmaların teşvik edilmesi, bu konuda yapılan çalışmaların bu balolarda ödüllendirilmesi, belgeseller yapılması  Balonun Her yıl (ilki gibi) Pera Palas Otel de yapılması benim bu platformda sizlerle paylaşacağım kolay değil  ancak sabır ve tutku ile başarılacak nacizane önerilerdir. dedi.

Sabri TÜMER
Marmara Ünivesitesi ve Yüksek Ticaretliler Konfederasyonu Gn.Bşk.


Camiamız ahde vefadır. Kendisine hizmet edeni asla unutmaz. Okulumuzun  eski Rektörlerinden Tunç EREM armızda kendisini lütfen kuvvetle alkışlayalım. Ahde vefa örneği banada kürsü imkanı veren dernek yöneticilerimize teşekkür ediyorum CÖMERT  hocamızında dediği gibi Mustafa Kemal ATATÜRK büyük insan balomuzda bu camianın insanı cumhuriyet kazanımlarına sahip, iktisadı bilen, Türkiye'yi ileri götüren, karanlıklarda menfaatlere boyun eğmeyen  dik duran bir topluluktur.  134 yıllık camiamız dik duramaz sözümüzü açık söyleyemez menfaatler doğrultusunda ezilirsek Türkiye çok daha çabuk ezilir.  Ülkemiz bugün karanlık günlerden geçiyor.  Dik durmaya hazırmıyız Camiamızın aydınlıklara talip olduğununa olan inancımla hepinizi selamlıyorum dedi.