Yıl:33  Sayı: 339 Mart  2014 Mükellef 

 Stajyer Adayları, TÜRMOB' birbirinden Şikayetçi !

Stajyer Adayları  22 MART CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 15 DE İSMMMO (İstanbul serbest muhasebeciler mali müşavirler oda) önünde basın açıklaması yapacağız. İzni aldık...Lisan mezunuysak okuduğumuzu anlayarak mezun olduk...Mufredat dışı sorular kabul etmiyoruz..Stajyer adaylarını finans kaynağı görmediğini söyleyen SANLI 1200 TL staj başlangıç parası sınavda başarısız olursan 150 TL sınav masraf parası istenmesini izah edebilir mi ? Staj süreleri 2 yıldan 3 yıla çıktı tekrar 2 yıla inmeli...Yargıya başvurulacaksa bizde vururuz..Anadolu üniversitesinden Ankara Üniversitesine geçiş neden bizlere duyurulmadı...
 

TÜRMOB Gn. Bşk.SANLI 
Muhasebe mesleğinin araştırmaya, öğrenmeye, bilgiye ve deneyim edinmeye ihtiyaç duyulan, kariyer bir meslek olması nedeniyle; TÜRMOB olarak, stajyer adaylarımız da mensubu olmayı istedikleri bu meslek için araştırma, öğrenme, bilgi ve deneyim edinme özelliklerini aramak meslek ve ülke ekonomisi için yapacağı olumlu katkı nedeniyle gerekliliktir.Bu çerçevede, sınav sorularının; tamamen okumaya, anlamaya ve sağlıklı değerlendirme yapabilmeye yönelik olmasının temel eleştiri konusu yapılmasını anlamakta zorluk çekmekteyiz


Stajyer Adayları Temsilcisi
Kamuoyuna duyuru

Geride bırakmış oldugumuz staja başlama sınavından dogan magduriyetler çercevesinde bu basın acıklama hazırlanmış ve acıklanma gerekliliği doğmustur.

Bilindiği üzere 8 mart 2014 tarihinde staja başlama sınavı gerçekleştirilmiştir.Her eğitim kademelerinde var olan sevıyeye yonelık sınavlar gibi staja başlama sınavınıda belli şekil şart ve usullere bağlıdır.Bu metnı hazırlamamızdaki en onemlı etken sınav sonucunda dogan magduriyetleri giderme isteğimizdir.TESMER in haklarımız üzerinde yarattıgı magduriyetleri itiraz yolu ile halletmeye çalıştıysakta TURMOB tarafından gelen bizleri suçlayıcı ifadeler tarafmıza yonlendırılmıs ve bir haksızlık yapılmadıgı soylenmıstır.

Nedir sınav sonrası ortaya çıkan sorunlar?;

 

·         En başta bu mesleği icra etmekte olan sevgili  müşavir arkadaşlarımız ve bizimle birlikte sınava dahil olan stajer adayı arkadaşlarımız geçmiş yıl sınavlarının şekil ve müfredat durumlarından haberdar olduklarından çogunun desteğini almış bulunmaktayız ve sınav ile ilgili ortak kanıya vardıgımız en temel problem ise bu yıl yapılan sınavın şekil, şemal, müfredat ve soru tipi değişiklilkleridir.Yapılmış olan bu değişikler bağlı oldugumuz hiçbir odanın internet sayfasında duyurulmamıstır.Anadolu üniversitesi üzerinden hazırlanan sınav soruları Ankara üniversitesine verilmiş ve biz meslek adayları bundan kesinlikle haberdar edilme ihtiyacı duyulmamıs olacak kı hepımız bunu sınav baslagıcında ogrenmıs olduk.Habersiz yapılan bu değişikliğin hiçbir resmi dayanağı bulunmamaktadır.

·         Gerek TURMOB  gerekse  İSMMMO   başkanı yaptıkları acıklamalarda staja başlama sınavının seviye ölçme amaçlı yapıldıgını sık sık belirtmektedirler.Peki bunu bu şekilde kabul edecek olursak muhasebe ve muhasebe bilimleri ile ilgili bir bilgiyi ölçme amaçlı yapılan bu sınavda tarih dersinin türkçe dersinin kısacası alan dışı derslerin bu sınavda üstlendiği rol nedir ? Bunlar muhasebenin birer parçası mıdır ? Gereksiz ders fazlalıgı ile adayların kafaları karıştırılmakta ve sınavı geçmeleri zorlaştırılmaktadır.Sonuçta bizler meslek mensubu adayları  bu sınava 3 ay gibi bir sürede hazırlanmamız isteniyor ve gereksiz,ve resmi bir nedeni yada dayanağı olmayan değişiklikler ile bizler magdur durumda bırakılıyoruz.

·         Sınavla birlikte eskilerden süregelen diğer bir problem ise daha mesleğinin başında stajerliğin gereği olarak açılan mesleki aday dosyası karşılıgında alınan fahiş rakamlardır.Her nekadar TÜRMOB başkanı Sn.NAİL SANLI bizleri her nekadar para kaynagı olarak gormedıklerini soylesede basit bir kaç kağıt parçası için alınan 1200 küsür lira para ne anlama gelmektedir.Mesleğinin basında ki bir stajer adayından sırasıyla 1200 lira dosya ücreti, sınavı kaybetmesi durumunda ekstradan alınan 150 tl sınav parası , sınavı kazanma durumunda ise zorunlu eğitim dayatması adı altında bir cd için alınan 720 tl ücret ve  bu alınan paralar sadece yeterlilik sınavına kadar olan meblağdır. Bukadar alınan para karşılıgı odadan sınav oncesı ve sınav sonrası herhangi bir destek almamaktayız.Odalar sadece adayların parasını tahsil etmekle yükümlü banka benzeri bir kurum mudur?

·         Diğer bir husus  2 yıldan 3 yıla cıkarılan staj süresidir. Bu memlekette bir avukat ,bir doktor musavır adayı kadar staj yapmamaktadır ki bu ınsanlara sağlık ve adalet emanet edilmektedir.Meslek mensubu fazlalıgı ve üniversitelerin mezun vereceği ogrenci sayısını hesap eden ve değişikliğe giden  meslek odalarımız geçmişte kendı yaptıkları hataları gunumuz adaylarına mal etmektedır.Staj şartı aranmaksızın mali müşavirlik için önü açılan serbest muhasebeciler ile aynı hakka sahip olmak istiyor staj süresinin tekrar 2 yıla düşürülmesini istiyoruz.

·         Türmob başkanımız Sn.Nail Sanlı  yaptıgı yazılı acıklamada ; stajer adaylarını adli yargıya vermemesi için kendilerini zor tuttugunu gosteren bir ifade beyan etmiştir.Stajer adaylarına uygulanan bu davranış bir sindirme politikası değil midir? Haksızlıklar karşısında hiçbir inceleme yapmadan stajer adaylarını haksız bularak adli yargıya vermekle bizleri sindirmeye çalışması nekadar yakısıksız bir durumdur.Bizlerinde sabrı oldugu unutulmamalı yapılan çirkin acıklamalar suclamalar ve habersız yapılan değşiklikler oldugu surece artık susmayıp hakkımızı arayacagımızı belirtmek isteriz.Bizler odaları finanse eden kaynak kuruluşları değiliz.

Sonuc olarak bizler meslek odalarımız tarafından yapılacak olan gereksiz,olumsuz ve tatmin edici özelliği olmayan hiçbir acıklamaya bağlı kalmaksızın; gerekli durumlarda haksızlık karşısında haksızlık giderilinceye kadar gececek olan sürede elele ortak çalışmalar ile buna karşı cıkacagımızı beyan eder ve adli yargıya verilme tehdidi ile kesinlikle geri adım atmayacagımızın kesin kanaatine vardıgımızı bilmenizi isteriz. Aksi halde yasal sınırlar içinde kalmak kaydı ile haklarımızı arayacağımızı bildirmek isteriz..

Saygılarımla.

2014/1 smmm staj başlatma sınavı mağdurları

 


Nail SANLI TÜRMOB Gn. Bşk.
Değerli Stajyer Adayı Arkadaşlarım,

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde yapılmakta olan “Staja Giriş Sınavı”, 08 Mart 2014 tarihinde TÜRMOB-TESMER sorumluluğunda olmak üzere Ankara Üniversitesi’nin ilgili birimi tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sınav sonuçlarının en kısa sürede açıklanmasına ilişkin çalışmalarımız sürmektedir.

8 Mart 2014 tarihli sınava ilişkin olarak, başvurularının alınması, sınav yerlerinin belirlenmesi, sınav giriş belgelerinin verilmesi, sınavın yürütülmesi, sınav sonrasında sorular ve cevaplarının zaman kaybetmeksizin yayınlanması süreçleri her sınavdan daha etkin ve doğru bir şekilde yerine getirilmiştir.

Bu güne kadar, yapılmış her sınavda olduğu gibi, bu sınava ilişkin olarak da;  kısmen kişisel görüşleri, çoğunlukla da gelir elde etme amacında olan firmalarca yapılan yönlendirmelerde yer alan görüşleri içeren itiraz ve yakınmalar alınmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, bir o kadar da yapıcı eleştiri ve öneri alınmakta; sınav sorularının bilgiyi ölçecek şekilde oluşturulması talep edilmektedir.   

TÜRMOB-TESMER, Staja Giriş Sınavı ile ilgili her bir itiraz konusu yakınma veya yapıcı öneriyi, nereden hangi yönlendirmeler ile geldiğine bakmaksızın    büyük bir titizlikle değerlendirmeye almakta, çıkarımlar yapmakta, gerekiyorsa düzeltme yapmakta ve önlemler almaktadır.

8 Mart 2014 tarihli sınava ilişkin itiraz ve yakınmalarda;

   1. Sınav müfredatının değiştiği,

   2. Sınav konuları içerisinde soru dağılımının değiştiği,

   3. Sınav sorularının zor olduğu,

   4. Sınav sorularının kaynaklarda yer almadığı,

hususları dile getirilmiştir

Stajyer adaylarımızın, staj başvurusu esnasında yada www.tesmer.org.tr adresli internet sitesinden edindiği bilgiler doğrultusunda sınav müfredatı üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. İtiraz ve yakınmaların hiç birinde iddia edilen müfredat değişikliğine ilişkin maddi husus yada dayanak yer almamıştır.

Sınavda müfredat değişmediği gibi soru dağılımı da değişmemiştir. Sınavda yer alan soruların zorluğu yada kolaylığı, sınav katılımcılarının bilgilerine göre değişebilen subjektif bir değerlendirmeyi içermektedir. Sorularla ilgili bilgilere sahip olan stajyer adayları soruları kolaylıkla ve süresinde cevaplayabilmişlerdir.

Sınav sorularının kaynaklarda yer almadığı yönündeki, yakınmalar “önceki sınavlarda yer almış soruların ve cevapların yer aldığı” çoğunluğu gelir elde etme amacına yönelik olarak hazırlanmış dokümanın “kaynak” olarak adlandırılmasından kaynaklanmaktadır.

Sınavda yer alan sorularla ilgili bilgileri içeren akademik kaynaklar; TÜRMOB-TESMER’de, Odalarımızda yada yayınevlerinde kolaylıkla bulunabilmektedir.  

Stajyer adaylarımızın yakınmalarında, soruların yada cevap seçeneklerinin yanlış olduğuna ilişkin itirazlar da yer alabilmektedir. TÜRMOB-TESMER’de mevcut olan otomasyon sistemi üzerinden sınav katılımcıları, hiçbir kısıtlama olmaksızın istediği soru yada sorulara online olarak gerekçesi ile birlikte itiraz edebilmektedir. Bu itirazlar, ilgililerce hassasiyetle değerlendirmekte ve gereği yapılarak sonuçları stajyer adaylarımıza duyurulmaktadır.

Muhasebe mesleğinin araştırmaya, öğrenmeye, bilgiye ve deneyim edinmeye ihtiyaç duyulan, kariyer bir meslek olması nedeniyle; TÜRMOB olarak, stajyer adaylarımız da mensubu olmayı istedikleri bu meslek için araştırma, öğrenme, bilgi ve deneyim edinme özelliklerini aramak meslek ve ülke ekonomisi için yapacağı olumlu katkı nedeniyle gerekliliktir.

Bu çerçevede, sınav sorularının; tamamen okumaya, anlamaya ve sağlıklı değerlendirme yapabilmeye yönelik olmasının temel eleştiri konusu yapılmasını anlamakta zorluk çekmekteyiz. Buna paralel olarak, mevcut itiraz ve yakınmaların giderilmesinin bir yolunun olmadığını da biliyoruz.  

Ancak, her türlü yapıcı eleştiriye açık olan ve bu eleştirilerden çıkarımda bulunan TÜRMOB; nezaket ve terbiye sınırlarını aşmış, hakarete varan eleştiri ve üslup sahiplerinin, meslek mensubu olma isteğinde bulunmalarına da anlam verememektedir.

Unutulmamalıdır ki, kariyer meslek olan muhasebe mesleği; araştırma, bilgi ve deneyime ihtiyaç duyduğu kadar etik tutum ve davranışa ihtiyaç duymakta; bu ihtiyaçları sağlayamayanları meslek yasası ile kesin olarak belirlenmiş kurallarla mesleğin dışında tutmaktadır.   

Kaldı ki, yapılan eleştirilerin bir kısmına ilişkin olarak yasal işleme başvurmamak için sabrımızın sonuna kadar direnmekteyiz. Bilinmelidir ki; hiçbir kimse, bir başka kişi ya da kuruma yönelik hakaret sayılabilecek nitelikte eleştiri hakkına sahip değildir.

Staja Giriş Sınavı’nın TÜRMOB’un sorumluluğunda olmak üzere, hangi kurum yada hangi üniversite tarafından yapılacağının belirlenmesi iradesi yine TÜRMOB’a aittir. Müfredatı hiçbir zaman değişmemiş olan sınav konularına ilişkin olarak, sınavı yapan kurum yada üniversitenin değişmesinin bir anlamı olmamalıdır. Kaldı ki, en üst standartlarda gerçekleştirilen 8 Mart 2014 tarihli sınav, bünyesinde 150 yıl önce kurulmuş fakülteleri barındıran, eğitim ve sınav deneyimi tartışmasız Ankara Üniversitesi tarafından yapılmıştır.

Stajyer adaylarımız, en üst standartlarda sınav yapılması hususunu 8 Mart 2014 tarihli sınav sonuçlarının açıklanması sürecinde de gözlemleyebileceklerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm stajyer adaylarımıza; öğrenme ve bilgi edinme çabalarında, sınavlarda ve sınavda başarı sonrası staj çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyorum.

Saygılarımla,

Ymm. Nail SANLI

TÜRMOB Genel Başkanı