Yıl:32  Sayı: 340 NİSAN 2014 Mükellef 

 

ETİK EĞİTİMİ VE SÖZLEŞME İLE  İLGİLİ TEBLİĞ HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ

27 Mart 2014 tarihinde 28954 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış olan muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi ve etik sözleşme yapılması ile ilgili tebliğ hakkında şu görüşlerimiz bulunmaktadır.

Meslek mensuplarının gittikçe karmaşıklaşan meslek yapısının içinde, meslektaşın müşterisine, meslektaşına, muhatap olduğu devlet otoritelerine karşı iletişimlerinini davranışlarını, duruşlarını daha net, anlaşılır ve etik yapıya dönük bir hale getirmesini sağlayacak eğitimlerin yapılmasının gerekliliğinde şüphe yoktur. Bu zamana kadar benzeri eğitimleri alan meslektaşlarımız mutlaka vardır. Bunun tüm meslek mensuplarına yayılması şarttır.

Ancak ilgili tebliğ’ de şu hususlara dikkati çekmek isteriz;

Eğitimlerin isteyen meslek mensupları ile yapılacağı ve eğitimi tamamlayanların bu eğitime yönelik sözleşme imzalayarak dosyalarına konulacağı, bu sözleşmelerin de meslek odalarına ait internet sayfalarında ilan edileceği belirtilmektedir.

Öncelikli olarak bu eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Halen stajı süren ve sonrasında gelecek olan meslek adaylarının tedrisatlarına yerleştirilmesi gerekir. Ayrıca mesleği sürdüren bağımlı ve bağımsız meslektaşlara da meslek odaları tarafından plananlanan etik eğitimin tamamlanması uygundur.

Bu eğitimlerin isteyenlere verilerek sözleşmeye bağlanması, bu sözleşmelerin ilan edilmesi meslektaşlar arasında sanki ayıcalıklı bir kalite unsuruymuş gibi gösterilmesine yol açabilmesi ve haksız rekabet unsuru olarak kullanılabilmesi mümkündür. Oda ile yapılan sözleşmelerin ilan edilmesi uygulamasının benzeri eğitimleri veren yurt dışındaki kurumlarda uygulamalarının gözden geçirilmesi gerekir. Sözleşmelerin ilan edilmesi etik dışı bir hareket görünümü vermektedir.  

 Ayrıca eğitimlerin ücretleri cüzi de olsa meslektaşlardan alınması yanlıştır. Zaten bu eğitimler için olmayan zamanlarını harcamaları meslektaşlarımızın sarf ettiği en pahalı değerleridir. Bir de bunun üzerine bu ücretlerin alınması hoş değildir. Meslektaşın etik eğitimlerine karşı tutumlarını olumsuz yönde etkileyecektir.

Tebliğ de bahsedilen etik eğitimlerini almış meslek mensubu ile tebliğ ekindeki sözleşme ve taahhütnamenin imzalanması bile hoş olmayan bir durumdur. Zaten eğitimini staj sırasında veya sonrasında almış bir kişinin etik davranışlarının ve sözlerinin teminatı meslek ruhsatıdır. Bunun yanına bir takım sözleşme ve taahhütnamelerin yapılması meslek ruhsatının değersizleştirilmesi durumuna yol açılacaktır.

ULUSAL MUHASEBECİLER BİRLİĞİ

YÜRÜTME KURULU