Yıl:35  Sayı: 361 ARALIK  2017 Mükellef 

Vergi mevzuatındaki güncel gelişmeler ve  vergi incelemelerinde yeni dönem
 
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO), TÜRMOB Genel Saymanı Yeminli Mali Müşavir Emre Kartaloğlu, Vergi Denetim Kurulu Eğitmeni ve Vergi Müfettişi Muharrem Korkmaz ile Yeminli Mali Müşavir Burhan Düz’ün sunumlarında, ‘Vergi Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler ve Vergi İncelemelerinde Yeni Dönem’ konulu seminer düzenlendi.
 
BAOB Yerleşkesi Oditoryumu’nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. BSMMMO Başkanı Sönmez, üst birlikleri TÜRMOB’a da ilettikleri görüş ve önerileri şöyle dile getirdi: “Öncelikle belirtmeliyiz ki, 3568 Sayılı Kanun kapsamında yetki almış meslek mensupları, Türk Vergi Sistemi’nde,  vergilendirmenin tarh aşamasında şu an idarenin bütün yükünü üstlenmiş durumdadır. Mevcut durum itibariyle mükellef ve idare arasında bir köprü vazifesi gören meslek mensupları, idarenin yükünü hafifletmektedir. Doğru vergilendirmenin yapılması için beyan sistemine kayıtların girilmesi müteselsil sorumluluk ilkesinin altında çalışan meslek mensuplarının sorumluluğundadır. Bu yönlerden bakıldığında e-beyan sistemi mükellef ile idare arasında meslek mensupları olmadan düşünülemez. Meslek mensuplarımız idare ile mükellef arasında yer alan doğal yapısı itibariyle öncelikli olarak doğru vergi beyanı için mükellefleri yönlendirmektedir. Bir nevi kontrol prosedürünü idare adına sağlamaktadırlar. E-beyan sistemi ile bu yapının ortadan kaldırılması tehlikesi gündeme gelmiştir.”
 
AĞIR CEZAİ YÜKÜMLÜLÜKLER
E-beyan sisteminin mükelleflerin kendileri tarafından kullanılması, vergi mevzuatı ve sistemini bilmeyen mükellefler açısından yapılacak muhtemel hatalar sebebiyle ağır cezai yükümlülükler doğuracağını ifade eden Sönmez, şöyle konuştu: “Sistemin mükellefler tarafından kullanılması halinde piyasada bu işi yapmaya aday birçok kişi ortaya çıkacaktır. Bu tip kişilerin yetki almamış dolayısıyla sorumluluğa da sahip olmamaları durumu, ciddi bir tehlikedir ve vergilendirmede doğuracağı zararların telafisi mümkün değildir. Hali hazırda meslek mensupları verdikleri hizmet karşılığında makbuz düzenlemekte böylece KDV ve stopaj hesaplanmaktadır. E-beyan sisteminde kullanıcı mükellefler kendi adına şifre aldığında bu girişlerin kimler tarafından yapılacağı bilinemeyeceği için ciddi vergi kayıp ve kaçaklarına sebebiyet verecek ve meslek mensuplarımız için çok büyük bir haksız rekabet ortaya çıkacaktır.”
 
KARTELLEŞMEYİ DOĞURACAKTIR
“Bahsi geçen mükellef sınıflarının çok büyük bir kısmının teknolojik altyapısı e-beyan sistemine uygun değildir” diyen BSMMMO Başkanı Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uygun teknolojik altyapıyı finansa edecek maddi güçleri de yoktur. Serbest meslek erbapları açısından 01.01.2018, diğerleri açısından 01.01.2019 tarihi çok yakın bir tarihtir. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bu derece köklü bir değişikliği organize edebilme imkanı bulunmamaktadır. İşletme esasına dahil defterlerin e-beyan ile esnaf odalarında tutulabilmesi hususu uygun ve sağlıklı değildir. Şöyle ki oda bünyelerinde toplu halde tutulan bu tip defterler, toplam kalitenin düşmesine sebebiyet verecek ve piyasada kartelleşmeyi doğuracaktır. Odaların esas işi üyesi olan esnafların sorunlarını çözmektir. Muhasebe başlı başına kendi usul ve esasları ile ayrı bir bilimdir.” Sönmez’in açılış konuşmasının ardından ise TÜRMOB Genel Saymanı Yeminli Mali Müşavir Emre Kartaloğlu, Vergi Denetim Kurulu Eğitmeni ve Vergi Müfettişi Muharrem Korkmaz ile Yeminli Mali Müşavir Burhan Düz’ün sunumlarında gerçekleşen ‘Vergi Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler ve Vergi İncelemelerinde Yeni Dönem’ konulu seminere geçildi. Torba Yasa’da yer alan vergi düzenlemeleri, işletme ve serbest meslek kazanç defteri için defter beyan sistemi, vergi incelemelerinde yeni dönem, mükellef hak ve yükümlülükleri ile izaha davet konularında ayrıntılı bilgi verildi.