Yıl:38  Sayı: 380 Aralık  2018 Mükellef TMUD'nin 8 NCİ MUHASEBE UZMANLIĞI KONGRESİNDE
MUHASEBE VE DENETİM ÖNEMİ VE SORUMLULUKLARI ELE ALINDI

 Sunumlarını   Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) nin; 6 ARALIK 2018 Tarihli  Ana Teması 'CUMHURBAŞKANLIĞI sisteminde Muhasebe ve Denetime Bakış'  olan kongrenin Protokol konuşmalarını TMUD  Bşk. Yard.Fatih YILMAZ, TÜRMOB BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. CEMAL YÜKSELEN, PROF. DR. A.ERCAN GEGEZ VE PROF DR.ARGUN KARACABEY yaptılar.

'Dijital Çağda Değişim Dönüşüm' başlıklı açış bildirgesini TÜRMOB Yönt. Kur. Üyesi Masum TÜRKER anlattı. ' TÜRMOB Yönt. Kur. Üyesi Masum TÜRKER anlattı.

(1. OTURUM) İYMMO odası Başkanı Vehbi KARABIYIK IN yönettiği Muhasebe ve Denetimin Ekonomiye Katkısı başlıklı 1 nci oturumda Prof. Dr. Burhan KUZU Cumhurbaşkanlığı modelinin idari ve siyasi yapısını anlattı. Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR Yeni Hükümet Sisteminde vergi düzeni başlıklı sunumunu gerçekleştirdi..Sinem ÖZ Muhasebenin ve Raporlamanın Katma değerini izah etti. Nesrin TUNCER Ekonomiye Denetimin Yararttığı Katma Değeri ele aldı. Mali Danışmanlığın Katma değerini irdeledi.Prof. Dr. Kerem ALKİN ise Yeni Hükümet Sistemimizin Ekonomik yapısını teferruatı ile ortaya koydu. 

(2. Oturum) İSMMMO başkanı Yücel AKDEMİRİN Ekonomik Krizlerden Çıkışta Muhasebe ve Denetimin Rölü başlıklı 1. oturumda Doç. Dr. Hakan TAŞTAN Konkordato ön proje hazırlama, Doç. Dr. İpek TÜRKER konkordato sürecinde bağımsız denetimin önemi ve sorumlukları sunumlarını gerçekleştirdi.

(3 . Oturum) Prof. Dr. Cemal İBİŞ yönettiği Ekonominin yükselişi ve kalkınmada girişimcilik başlıklı 3 oturumda: Dr. Murat CEYHAN Stratejik önem arzeden   AR-GE ve Teknopark lara sağlanan teşvikler ve yaşanan sorunlar hakkında sunum ve açıklamalar yaparken. Dr. Ümmügülsüm ZOR  ise Kobilerin hatalı muhasebe algısı ve sonuçları bildirisini sundu.

İYMMO Sekreteri Sabri TÜMER in yönettiği kongrenin kapanış Meslekle ilgili Düzenleyici Kuruluşlar ve Devlet ilişkileri isimli panelinde ise Maliye Bakanlığı Kamu Gözetim Kurumundan (KGK) dan Fatih SELÇUK KGK çalışmaları ve Muhasebe ve Denetçi ilişkilerini anlatırken. Hazine ve Maliye bakanlığı GİB ten Mustafa AKPINAR Meslek ve GİB ilişkilerini anlattı. Mazars Denge Bağımsız Denetimden Ahmet KARTAL Meslek ve Kurumlar arasında ilişkilerin nasıl yürüdüğünü küresel bazda anlattılar ve katılımcıların soruların cevapladılar.. 

KONGRENİN Tamamını MükellefTV'den (aşağıdaki linkleri tıklayarak)  izleyebilirsiniz

TMUD Başkan Yard. Prof. Dr. Fatih YILMAZ konuşmasının tamanı  Mükellef TV İzlemek için tıklayınız
TÜRMOB Bşk. Yard. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN nin konuşmasının tamamını Mükellef TV den izlemek için tıklayınız
Ev saipleri Prof. Dr. Ercan GEGEZ ve Prof. Dr.Argun KARACABEY  konuşmalarının tamamını MükellefTV den izlemek için tıklayınız

Kongrenin Açılış Bildirgesini sunan TÜRMOB Yönt. Kur. Ü. Dr. Masum TÜRKER in konuşmasının tamamını MükellefTV den izlemek için tıklayınız...

1. Oturum  (1.bölüm ) Oturum Bşk. Vehbi KARABIYIK Konuşmacılar sırası ile Prof. Dr. Burhan KUZU Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, Bağımsız Denetçi(BD) Sinem ÖZ, Konuşmaları MükellefTV den izlemek için tıklayınız

1. Oturum  (2.bölüm ) Oturum Bşk. Vehbi KARABIYIK Konuşmacılar sırası ile BD Nesrin TUNCER, BD Hasan KILIÇ Prof. Dr. Kerem ALKİN nin   Konuşmaları MükellefTV den izlemek için tıklayınız

2. Oturum Oturum Başkanı İSMMMO Başkanı Yücel AKDEMİR sırası ile Konuşmacılar Doç. Dr. Hakan TAŞTAN ve Doç. dr. İpek TÜRKER Konuşmalarını Mükellef TV den izlemek için tıklayınız

3.oturum Başkan Prof. Dr. Cemal İBİŞ ve  Konuşmacılar sırası ileDr. Murat CEYHAN ve Dr. Ümmügülsüm ZOR konuşmalarını mükellefTV den izleme için tıklayınız

4- Oturum Başkanlığını İYMMO Sekr. Sabri TÜMER in yaptığı kongre panelenin sırası ile konuşmacıları Maliye Bakanlığı KGK dan Fatih SELÇUK, ve MB GİB ten Mustafa AKPINAR ve Mazars-Denge BD den Ahmet KARTAL konuşmaları ve soru cevap bölümünün tamamını Mükellef TV den izlemek için tıklayınız...

Haber yüklemesi devam edecek