Yıl:40  Sayı: 385 EKİM  2018 Mükellef 


TÜRKİYE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ (TKMH) Mustafa COŞKUN
TÜRMOB SEÇİM YÖNETMELİĞİNİN 10 VE 11 MD. İPTAL ETTİRDİK

TÜRMOB SEÇİM YÖNETMELİĞİNİN 10 ncu ve 11 Md yargıya taşıdıklarına dikkat çeken Gurup sekreterya sözcüsü SMMM Mustafa COŞKUN; basın bildirilerinde Danıştay 8 nci D. yönetmeliğin 10-ve 11 md. geçen Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri için asıl ve yedek üye sayısı kadar aday göstermeleri gereklidir…. ibaresinin İPTALİNE’ OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİĞİNİ ANCAK   TÜRMOB itiraz ettiğini açıkladı.

COŞKUN bildirilerinde
İstanbul’da İKMH (İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi ) adlı yapının meslek mücadelesinde eskiden unvanı Demokratik Platform olan ekibin Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketi ile ilgisinin olmadığı ve bu ekibin etik kurallara sığmayan isim İNTİHAL’inin mesleki kamuoyu önünde teşhir edilmesi gerektiği üzerinde görüş belirtmişlerdir

TÜRKİYE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ (TKMH)/ KAMUOYUNA

İstanbul’da İKMH (İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi ) adlı yapının meslek mücadelesinde eskiden unvanı Demokratik Platform olan ekibin Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketi ile ilgisinin olmadığı ve bu ekibin etik kurallara sığmayan isim İNTİHAL’inin mesleki kamuoyu önünde teşhir edilmesi gerektiği üzerinde görüş belirtmişlerdir.


2010 Yılında Türmob sürecinde ‘Rakip Değil Meslektaş ,Rekabet Değil Dayanışma’ sloganıyla meslek mücadelesinde meslektaşın sesi ve umudu olma amacıyla yola çıkan TÜRKİYE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ’ Türkiye bileşenleri 5.Toplantısı İstanbul’da Mercure Hotel’de 06.10.2018 tarihinde toplandı.

Toplantıya çağrılı Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketi il bileşenlerinden 12 ilden 55 meslektaşlarımız fiilen katılmış 5 ,ilden arkadaşlarımız iş yoğunlukları nedeniyle toplantıya katılamadıklarından başarı mesajı iletmişlerdir.

Toplantının Gündemi;
1. İllerden gelen meslektaşların tanıtım ve tanışmaları

2. Danıştay 8.Dairesinin Türmob yönetmeliği 10. - 11. Mad. Değiştirilmesi hakkında verilen iptal kararının görüşülmesi ,

3. Geleceğe ilişkin öneriler ve planlama

İllerden gelen meslektaşların kendilerini tanıtmalarından sonra , Danıştay’da dava açan TKMH Yürütme Kurulu üyeleri İzmir’den TÜRMOB denetleme Kurulu (Eski Başkanı ) üyesi Ali Yenidoğan ve İstanbul’dan Mustafa Coşkun tarafından bilgilendirme yapıldı.
 

Bilgilendirmede Danıştay Kararının Kesinleştiği (Danıştay’ın ilk derece ve son derece mahkeme olması nedeniyle) kararın kesin olduğu ve Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi. Karar sonucu Odalar Yönetmeliğinin’10 maddesinde geçen ’…..Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri için asıl ve yedek üye sayısı kadar aday göstermeleri gereklidir…. ibaresinin İPTALİNE’ OY
BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ


Yine Odalar Birliği Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen’ …. Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri için asıl ve yedek üye sayısı kadar aday göstermeleri gereklidir…. ibaresinin İPTALİNE’ OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Danıştay 8.Dairesinin Bu kararına karşı İtiraz Hakkı ‘Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna Sunulmak üzere TÜRMOB yönetim Kurulunca görevlendirilen Avukatlar tarafından itiraz yapılmış bulunmaktadır. Yıllardan bu yana sözde Vesayete karşı gözüken statükocu Türmob yönetim Kurulu itiraz dilekçesinin 1. Maddesinde ‘Dava konusu yönetmelik Maliye Bakanlığının 30.11.2012 tarih ve 122546 sayılı uygun görüşü alınarak Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu husus gözetilmeksizin davanın yalnız birliğimiz husumetiyle görüşülmesi ve Maliye Bakanlığı hasım mevkiine alınmadan hüküm tesis edilmesi hatalı olup, iptal kararı öncelikle bu nedenle bozmayı gerektirmektedir’ diyerek Bakanlığının VESAYETİNİ meşrulaştırmak pahasına Maliye Bakanlığını kendi pozisyonlarını garantiye almak amacıyla ‘ yardıma çağırmaktadır’ 

Nispi temsilin tüm boşluklarını kendilerine Çağdaş ve meslekte birlik grubu diyenler TKMH’ya karşı kullandılar, buradaki tüm meslektaşlarımız illerine döndüklerinde davamıza sahip çıkarak konuyu meslektaşlarımıza aktaracaktır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında TÜRMOB’un statükocu yöneticilerinin vesayetçi durumu açık olarak bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Danıştay iptal kararından sonra odalarımız ve TÜRMOB da yeni bir süreç başlamıştır. 2019 yılı seçimleri TÜRKİYE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ vasıtasıyla daha özgür bir ortamda yapılacaktır. TKMH meslek mücadelesinde Belirleyici üçüncü alternatif yol olduğunu ispatlamış bulunmaktadır. TKMH’den Kurullarda bulunan meslektaşlarımız demokratik ve Katılımcı ODALAR ve TÜRMOB hedefiyle çalışmalarına devam etmektedirler.

Gündemin 2. Maddesi ile söz alan meslektaşlar önümüzdeki dönem çalışmaları ve mesleki projeler konusunda bilgiler paylaştılar.

Meslektaşlarımız;
İstanbul çalışmaları ile bilgilendirme yaptılar İstanbul’da İKMH (İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi ) adlı yapının meslek mücadelesinde eskiden unvanı Demokratik Platform olan ekibin Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketi ile ilgisinin olmadığı ve bu ekibin etik kurallara sığmayan isim İNTİHAL’inin mesleki kamuoyu önünde teşhir edilmesi gerektiği üzerinde görüş belirtmişlerdir.

TÜRKİYE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ (TKMH) müstakil bir hareket olarak yoluna devam etmektedir. TKMH 3.yolu yaratmada inatla yürümüş ve bu amaçla TMP(Türkiye Muhasebeciler Platformu) bileşeni olarak bu yolun açılmasını sağlamıştır.

Meslektaşlar Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin TÜRMOB içerisinde önceki dönemde yol arkadaşlığı yaptığı TMP (Türkiye Muhasebeciler Platformu) ile ilgili olarak işbirliğinin mesleğimiz ve meslek mücadelemiz açısından önemi üzerinde durmuş işbirliğinin güçlenmesi açısından yapılabilecekler konusunda görüş belirtmişlerdir.

TKMH ile birlikte yol alabilecek meslektaşlarımızı da yanımıza alarak yola devam edeceğiz. Bu toplantı yeni bir dönemin başlangıç toplantısıdır, ilişki ağımızı elimizden geldiğince çoğaltarak yolumuza devam edeceğiz.
2019 yılı ile Yeni bir döneme girildiği yeni zamanın mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından yeni olanaklar getireceği ve bu çerçevede Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin TÜRMOB’da üçüncü yola alternatifler getireceği üzerinde görüşler belirtmişlerdir.
Toplantı sonrasında buluşulan yemeğe TMP’den TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Dr. Masum Türker ve Ertuğrul Erdem ayrıca Türmob Kurul üyesi Hıdır Özden katılarak çalışmamızı onurlandırmıştır. 11.10.2018
 

TÜRKİYE
KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ
SEKRETERYASI