Yıl:38  Sayı: 381 Haziran  2018 Mükellef 


İTO'nın 7143 Sayılı Yasa ve Tebliğileri Seminerin de GİB ten Rıza BİLGİÇ ' Özelge İsteyin' dedi


İTO Mali Müşavirler Meslek Komitesi  Başkanı Güventürk KALASLIOĞLU, Yard. cıları Hacı DEMİR, Numan SAĞ, ve Hikmet KABUK önderliğinde, düzenlenen semineri oturum başkanlığını İSMMMO Başkanı Yücel AKDEMİR in (sağ tek foto ) yaptı, Sunumlarını İTO dan Emine ERDEM (tek foto üst solda ) yaptığı seminerde geçilmeden sırası ile İTO yönetim Kurulu üyesi Levent TAŞ,(sol tek foto solda 2. ) Güventürk KALASLIOĞLU (SOL TEK FOTO SOLDAN 3.) ve SGK İst. İl Başkanı Murat GÖKTAŞ (sağ  Sıra alt tek foto) konuyu genel hatları ile anlatan açılış konuşmalarını yaptılar..

SGK İstanbul il Müdürü Murat GÖKTAŞ yapılandırmaların 31 Mart 2018 tarihine kadar olan birikmiş borçları ihtiva ettiğine dikkat çekerek, Emeklik sorunları bulunanlar la ilgili teknik ayrıntıları seminerde İl Md. Yard. Murat ÖZDAMAR teferruatı ile anlatacağını söyledi. Kurum olarak bizim görevimiz isteyen her kuruma uygulamanın nasıl yapıla
cağını anlatmak kamu ile paylaşmaktır dedi Açılış konuşmalarını tamamını .MükellefTV izlemek için tıklayınız

 7143 sayılı Vergi ve diğer Kamu Alacaklarının yeniden yapılandırılması bazı kanunlarda yapılan değişiklikler seminer de Yücel AKDEMİR uygulama açısından ilk sözü ARESA denetim den YMM Tuncay KAPUSUZOĞLU na verdi. Ardından SGK İstanbul İl. Md. Yardımcısı Murat ÖZDAMAR SSK-Bağ-Kur primlerinin affı ve yeniden yapılanması teferruatı ile anlattı. Yasa ile getirilen İş Kanunları ve Sosyal Güvenlik mevzuatında değişiklikler yapılan yatırım indirim teşviklerini uzunca bahsetti. Tebliğler yayınlandığına ve başvuru sürelerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Maliye Bakanlığı İst. Vergi D. Başkanlığı uygulama Grup Md. Rıza BİLGİÇ Vergi Borçlarının yeniden yapılandırılması teferruatı ile anlattı. Geçmiş yapılanırmadan yararlanıp hakları yananlar 7143 ile yeniden borçlarını yapılandıra bilir dedi..SEMİNERİN TAMAMINI Mükellef TV izlemek için TIKLAYINIZ

İlgi ile izlenen seminerde, katılanlan konuklar  seminer konuşmacılarını soruları ile terlettiler. Katılanların sorularını sırası ile SGK İst. İl. Md. Yardımcısı Murat ÖZDAMA
R, GİB. İst. VD. Grup. Md. Rıza BİLGİÇ, ARESA Denetimden YMM Tuncay KAPUSUZOĞLU cevapladı..

Rıza BİLGİÇ Kadın izleyicilerden biri ortaya koyduğu tebliğlerde ve yasada izahı olmayan konuyu cevaplarken yeni ve çok teferruatlı İmar Affı, Varlık barışı her konuyu kapsayan çok teferruatlı bir yapılandırma, tabi ki uygulamada ve pratikte 7143 ve tebliğlerde karşılık bulmayan muallaklık arzeden konular için özelge istemenizde yarar var. bu ve benzer duruma karşılaşan arkadaşlar özelge isteyebilirler  şeklinde cevapladı . Soru Cevap Bölümünün Tamamını Mükellef TV den izlemek için tıklayınız..

Seminerin sonunda oturumu kapatırken Yücel AKDEMİR..dijital çağ muhasebe mesleği bitiyor mu kaygılarının yersiz olduğunu dünyada ticaret sürdüğü sürece Muhasebe mesleği muhasebeciler var olacaktır. Bana göre dijital dünyayı ve programları bilen muhasebecilere ihtiyaç dahada artacak tır şeklindeki her fırsattta vurguladığı açıklamalarını tekrarladı...Haberin devamına..tık          
7143 sayılı yasaya ilgili Maliye ve SGK tebliğlerine ulaşmak için..


Soldan Hacı DEMİR, Numan SAĞ,  oturum başkanı yücel akdemirin özel teşekkür ettiği  İTO Danışmanı Doç.Dr. Veysi SEVİĞ , GİB ten  Rıza BİLGİÇ, TÜRMOB Yönt. K. Üyesi  Yeşim ERTUĞRUL, ARESA  denetimden YMM Tuncay KAPUSUZOĞLU, Yüksek Ticaretliler Bşk. Hikmet KABUK, SGK dan Murat ÖZDAMAR  ve SMMM- YMM  Meslek Komite Başkanı YMM  Güventürk KALASLIOĞLU
İSMMM ODASI BAŞKANI
YÜCEL AKDEMİR İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE RAĞBET VARDI


Ramazan ve Mesai günü olmasına rağmen salonun % 90 nı doluydu..