Mükellef ; Yıl:38 Sayı: 376 ŞUBAT 2018 

Prof.Dr. Tekin AKGEYİK
Arabuluculuk yetkisi sizlere de verilmeliy di...!


Oturum Başkanılığını  B. Turan Çiftçi yaptığı  İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasının (İYMMO) bilgilendirme toplantısında  SGK 7061 sayılı kanun ile yapılan düzenlemeler  ve ve 686 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler ve  arabuluculuk konusu ele alındı.  Oturum Başkan  B. Turan Çiftçi sırası ile  SGK İstanbul İl Müdür yardımcısı Murat ÖZDAMAR Yeminli Mali Kamber KAYA ve .Prof Dr. Tekin AKGEYİK  e söz verdi.
 01 Şubat 2018 Tarihinde ki  toplantıda Prof Dr. Tekin Akgeyik  Arabuluculuk (tahkim)  6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıkları ve Arabuluculuk Kanunu ile işçi ve İşveren için zorunlu hale geldiğini, arabulucuların T.C. vatandaşı, en az 5 yıllık meslek mensubu olması gerektiği ve sadece Hukuk Fakültesi ile sınırlı olduğu konularına değindi. Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin de arabuluculuk mesleğini yapabilmelerinin önünün açılması gerektiğini belirtti.

SGK ist. İl Müdür Yard. Murat ÖZDAMAR 'İşveren Kime  isterse E- Bildirge beyan verme şifresi veriyoruz. Ancak E- Beyan yetkisi kimde ise sorumlu odur..!!! 
Yeminli Mali Müşavir Kamber Kaya ise otomatik BES ve uygulamada karşılaşılan sorunları anlatıp sözleşme imzalamanın önemine dikkat çekti... Toplantının Tamamını MükellefTV izlemek için tık   ........Soru Cevap Bölümünü izlemek için Tıklayınız .....  Haber Hazırlanıyor..


İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasında Sosyal Güvenlikte son gelişmeler ve arabuluculuk konularında 01 Şubat 2018 Tarihinde seminer düzenlendi. Semineri Oturum Başkanı Bayram Turan ÇİFTÇİ yönetti. SGK İstanbul İl Müdür yardımcısı Murat ÖZDAMAR Sosyal Güvenlik Kanunun’daki değişiklikleri anlattı.

Murat OZDAMAR

Bağ-Kur’lu sigortalıya işsizlik ödeneğinin (AHİLİK 'te) 2020 yılına ertelendiğini , 2018 yılı teşvikleri olarak 1-3 çalışanı olan firmalara ilave 18-25 yaş aralığında işçi için asgari ücret üzerinden maliyetinin bir senden bir benden teşviği , imalat ve bilişim sektöründeki firmaların mevcut personeline ilave personel alımlarında ödenen ücret üzerinden maliyetinin devlet tarafından karşılanacağını , özel istihdam politikası gerektiren grupların iş gücüne katılması politikası gereği pozitif ayrımcılık olarak 18-25 yaş arası gençler, özürlüler ve kadın çalışanlara yönelik teşvikler 2020 yılı sonuna kadar devam edeceğini belirtti

 , ÖZDAMAR Engelli çalıştırma teşviki, ar-ge yatırım teşviki, bölgesel yatırım teşviki, kalkınmada öncelikli yöre teşviki, büyük ölçekli yatırım teşviki , iş kazası geçirmeyen işyerlerinde prim oranını belirli oranda azaltma gibi teşviklerden bahsetti. 5084 Sayılı Kanun ile gelen 6 puanlık teşviğin yeniden uygulanacağını , büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenerek tamamlama vizesi yaptırmış işyerleri ve gemi inşaat yatırımları teşvik kapsamında olduğunu belirtti. 4447 Sayılı kanundaki İş başı eğitim teşviklerinin 2018 yılı sonuna kadar devam ettiğini işçilerin İşkur’a kaydığının öneminden bahsetti. Soru cevaplarda KHK lerde yapılan istihdam teşviklerindeki yanlış yorumlamaları da aydınlattı

Kamber Kaya
Yeminli Mali Müşavir


KAYA 01.01.2018 Tarihinde yürürlüğe giren otomatik (BES) Bireysel Sigortalılık sistemi hakkında bilgilendirme yaptı.  5510 Sayılı Yasa ile işverene uygulanan %5’lik SGK prim indirimin bütün Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinden çok düşük olduğunu ve bu oranın yükseltilmesi sosyal devlet olmanın yolunu açacağını belirtti. İşsizlik fonunda biriken paranın işsizlik dışında her şeyi finanse etmeye başladığına işsizlik fonundan kolay yararlanmanın zamanının geldiğinden bahsetti. Sigorta Prime tabi olan ve olmayan işçiye yapılan ödemeleri anlatırken Murat Özdamar’a ayni yapılan yardımların suistimal edilip edilemeyeceğini sordu. 5510 Sayılı Kanunu’nun 59.maddesindeki düzenleme ile SGK’na ilişiksiz belgesi verilmesinde SMM ve YMM’lerin raporlarının etkinleştirilmesinin, İşsizlik sigortasında biriken paradan yararlanma şartlarının kolaylaştırılmasının gerektiği ve birleştirilen SGK ve Muhtasar beyannamelerde meslek mensuplarına sorumluluk getirildiği ve prim ve hizmet belgeleri için ek sözleşme yapılması gerekçeleri üzerine sunum yaptı.
 
Prof Dr. Tekin AKGEYİK

  Arabuluculuk sisteminin gerekçeleri , başvuru süreri işleyişi , ücretlendirme ve sona ermesi üzerine sunum yaptı. Arabuluculuğun 1983 yılında 2882 Sayılı Sendikalar  Kanunla ile yürürlüğe girdiğini ve 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu ile işçi ve İşveren için zorunlu hale geldiğini, arabulucuların T.C. vatandaşı, en az 5 yıllık meslek mensubu olması gerektiği ve sadece Hukuk Fakültesi ile sınırlı olduğu konularına değindi. Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin de arabuluculuk mesleğini yapabilmelerinin yolunun açılması gerektiğini belirtt

 

..(.Mükellef Gazetesi..MMHA ajans)+ (Menşure ŞEKER)