Yıl:38  Sayı: 378  Mart  2018 Mükellef 

SİZİ YÖNETENLERİ İYİ TANIYIN!

Bilindiği üzere KDV Kanununda yapılması düşünülen değişiklikle SMMM’lere KDV İade Raporu yazma yetkisi getiriliyor.Ancak bu yetki sadece kendi müşterilerimize ait devreden KDV’nin iadesi ile sınırlı tutuluyor ve belirlenecek koşulları taşıyan meslek mensuplarının bu işi yapabileceği öngörülüyor.Bu haliyle meslektaşlara yeni bir angarya yüklemekten öte bir özelliği olmayan düzenleme aynı zamanda bizleri iştirak suçu ile de karşı karşıya bırakıyor.

Değerli Meslek Mensupları,

İçinde bulunduğumuz an itibariyle TBMM’de Katma Değer Vergisi’nde değişiklik yapılması için hazırlanan kanun tasarısı görüşülmektedir.Tasarı Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir.Her zaman olduğu gibi görüşülen kanun tasarıları Meclise torba yasa mantığı ile sunulmakta ve değişik konular bu torbanın içine doldurulmaktadır.

                     MECLİSE KULİS İÇİN GİTTİLER

TÜRMOB’un ve bazı odalarımızın anlı şanlı(!) yöneticileri bu kanun tasarısı için meclise giderek meslek ve meslektaş aşkıyla(!) kulis çalışması yapmayı kendilerine görev addettiler.

Bilindiği üzere KDV Kanununda yapılması düşünülen değişiklikle SMMM’lere KDV İade Raporu yazma yetkisi getiriliyor.Ancak bu yetki sadece kendi müşterilerimize ait devreden KDV’nin iadesi ile sınırlı tutuluyor ve belirlenecek koşulları taşıyan meslek mensuplarının bu işi yapabileceği öngörülüyor.Bu haliyle meslektaşlara yeni bir angarya yüklemekten öte bir özelliği olmayan düzenleme aynı zamanda bizleri iştirak suçu ile de karşı karşıya bırakıyor.

Esas olarak SMMM’ler de YMM’ler gibi tam teşekküllü KDV iade raporu düzenleyebilmeli, sorumluluk alacaklarsa karşıt inceleme hakları da olmalıdır ve en önemlisi iade raporlarını düzenleme hakları kısıtlanmamalıdır. Tasarı bu haliyle eksik ve yetersizdir.

 Kulis yapmak için meclise giden yöneticilerin yukarıda belirtilen eksiklikleri düzelttirme gayretinde olacağı sanılırken onların başka hesaplar peşinde olduğu ortaya çıktı.

                 HUKUKU KANUNLA YOK SAYDIRMA ÇALIŞMASI YAPTILAR

Meğer esas gayeleri bir çok mahkeme kararı ve Danıştay’ın onayı ile hukuken geçersiz bulunan ve iptal edilen NİSPİ AİDAT’ı yeniden ihya etmekmiş. Yaptıkları kulis nispi aidatı kanunlaştırmak içinmiş! Maalesef bunu başardılar. Hukuku kanunla yok saydırmaya muvaffak oldular.Elbette henüz nihai gayelerine erişemediler.Son sözü meclis genel kurulu söyleyecek.

                  MESLEKTAŞIN ALEYHİNE ÇALIŞTILAR

Nispi aidatın kalıcı hale getirilmesi için çaba gösterenler meslektaşın aleyhine çalışmışlardır.Baro’lar başta olmak üzere birçok meslek kuruluşunda nispi aidat uygulaması yok.Ve bu kurumlar ayakta kalmaya devam ediyorlar.Kendi mensuplarına verdikleri hizmetin kalitesinde de hiçbir eksilme olmuyor.Çünkü bu kurumlar üye’sine hizmete öncelik veriyorlar kendilerini düşünmüyorlar.YÜKSEK HUZUR HAKLARI ALMIYORLAR. GEREKSİZ HARCAMA YAPMIYORLAR.KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANIYORLAR.

Bizi yönetenler ise kurumlarımızı ticarethane mantığı ile yönetiyorlar.Rantçı bir yönetim anlayışını temsil ediyorlar.Yüksek huzur hakları alıyorlar.Kendilerine yandaş sağlamak adına bir çok paralı komisyonlar oluşturuyorlar.Eğitim ve sempozyumları lüks ve şatafata dayalı büyük masraflarla organize ediyorlar.Buralara kontenjandan bedava adam taşıdıkları yaygın bir söylenti. Akademi  vs.  altında kuruluşlar oluşturup giderlerini kurumdan karşılıyorlar. Kullanılmayan TESMER şubeleri açarak bunların kira vb. büyük masraflarını bizlere yıkıyorlar.

Hal böyle olunca  tek dertleri kendi rantçı anlayışlarını devam ettirmek oluyor. Bizlerin cebine el atıyorlar ve Nispi aidatı yasalaştırmak istiyorlar.

                    BÖYLE GİTMEZ ARTIK YETER!

 Yıllardır oy verip sırtınızda taşıdığınız bu yöneticilerle gerek mesleğimizin gerekse meslektaşımızın geldiği nokta malumunuz.Durumdan hiç kimsenin memnun olduğu düşünülemez.Bu yönetim anlayışı meslekten ve meslektaştan kopmuştur.Bunların mesleği MESLEK ODASI YÖNETİCİLİĞİ olmuştur.Yeni mesleklerini sürdürebilmek için kaynak gereksinmeleri vardır.Yüksek huzur hakları devam etsin diye Nispi aidatın peşine düşmektedirler.Acil görev önümüzdeki seçimlerde bu yönetim anlayışından kurtulmaktır.Böyle gitmez artık yeter!

Değerli Meslektaş rant uğruna cebine el atanları sırtında taşımaya devam edersen  büyük vebal altında kalacağını unutma.

                   ACİL GÖREV!!!!

Komisyondan geçen ve mecliste görüşülecek olan yasa tasarısından nispi aidatın çıkartılması için acil olarak Milletvekillerine mesaj vb.yollarla ulaşalım. TÜRMOB ve oda yöneticilerini protesto edelim.17/03/2018

                 Saygılarımızla

TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ(T M B)

        Yürütme Kurulu adına

Oktay Yeşilyurt                        Belma Sabuncu