Yıl:39  Sayı: 379  Nisan 2018 Mükellef 

Maliye Eski Bakanı Sümer ORAL
'Son 10 yıldır olumlu  ve ciddi hiçbir politika  geliştirilemedi'
Yüksek Ticaretliler Derneğinin (Marmara Üniversitesi Mezunları ve Mensupları) 2 yılda bir düzenlenen 2 gün süren geleneksel  14. TÜRKİYE  VERGİ KONGRESİ  Siyasetin ve Bürokrasinin Ekonomik Büyümeye Bakışı
 konulu  5 nci oturumu ile 7 nisan 2018 tarihinde son buldu.

Marmara Üniversitesinin Eski Rektörlerinden Rahmetli Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL in  anısına atfedilen Ekonomik Büyüme Gelir Dağılımı Vergi Politikaları her yönü ile ele alındı. Kongre kitap halinde basılıp kamu ile paylaşılacak..

Kongrenin Siyasetin ve Bürokrasinin Ekonomik Büyümeye Bakışı  temalı 5 nci ve son oturumumun konuk konuşmacısı Türk siyasetinin Duayyen isimlerinden 2. dönem bakanlık yapmış Maliye eski bakanlarından Sümer ORAL ısrarla her yerde söylediğini belirterek 'Siyasi partilerimiz maalesef halka ve sosyal devlete yönelik son 10 yıldır olumlu hiçbir politika geliştiremediler..dedi ORAL CHP bir miktar halka ve ekonomik sorunlara yönelik tesbit ve önerilerini kamu ile paylaşırken...chp de diğerleri iktidar AKP de dahi kötü gidişattan devamlı birbirlerini siyaset etiği ile uymayacak şekilde  karalama bombardımanına maruz kalıyoruz dedi ORAL    sabah akşam seçim konuşuluyor bu kadar sık seçimin yaşandığı ve konuşulduğu işlerin askıya alındığı bir dönem ben siyasi hayatımda görmedim. Çok çaba sarfediliyor gibi sıkça kanunlar KHK nameler çıkarıyoruz sosyal devlet le ve halkla ilgisi yok tamamen yatırımcıya sermayeye hizmet ediliyor diyerek sözlerini tamamladı..

İSTİVAK başkanı eski siyasetçilerden Yüksel ÇENGEL ini yönettiği oturumda..26 dönem Milletvekili Prof. Dr. Selin Sayek BÖKE ve Türk Bürokrasisinin her kademesinde görev almış duayenlerden Hazne ve Dış Ticaret eski müsteşarlarından Tevfik ALTINOK GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZÜ DEĞERLENDİRİP geleceğe yönelik önermelerde bulundular 

 Haber için tıklayınız


Sümer ORAL 'Mükellef TV den izlemeki için tık          Panelin Tamamını İzlemek için tıklayınız,,,

7 Nisan 2018 Tarihli 14.Vergi Kongresinde
Oturum Yüksel Çengel Başkanlığında açılış konuşması ile başladı. Hazine eski Müsteşarı Tevfik Altınok ile Milletvekili Selin Sayek Böke “ekonomik büyüme ve gelir dağılımı” konusunda konuk konuşmacı idiler.

Konuşmaya Tevfik ALTINOK  başladı.

Tevfik ALTINOK ekonomik büyümede ölçümleme unsurlarının ve bu unsurlarının doğruluğunun önemine değindi. Büyümenin üretim olmadan bir anlam ifade etmediğini, son yıllarda inşaata yatırım yaparak oluşan büyümenin geçici bir büyüme olduğunun altını çizdi. Göçmenlerin nüfus artışı ile ekonomiye katkısı, politik kararların bazı var olan değerleri yukarı çekmesinin ne anlama geldiğinin iyi düşünülmesi gerektiğini belirtti. Teknokrat olmadan, teknik konulara girilmeden sadece siy
asi kaygılarla atılacak adımların yarardan çok zarar getireceğini, yapılması gerekli yapısal reformları siyasilerin zamanında gerçekleştirilmediğinin üzerinde durdu.
Bürokratların teknik açıdan yapılması gereken işlerle ilgili sadece programda değil uygulama kısmında da yer alması gerektiğini belirtti.

ALTINOK

Yapılacak işlerin finansmanının temin edilmeden atılacak her adımın ülkeye zarar getireceğini, bunun örneğinin 1983 yılında bizzat yaşandığını söyledi ve bir Fransız şirketinin 100 sene önce Osmanlı dönemindeki yapılmış anlaşmanın yenilenmesi talebi ile ülkemize geldiğini anlattı. O anlaşmada İzmir Aydın demiryolu nedeniyle yapımcı Fransız şirketinin seferlerde eklenen vagonların %90 bedelinin devletin ödediğine değindi. Sayın Bakanın köprülerden geçiş ve elektriğe yapılan yatırım büyüme midir sorusuna ise bunlar geleceğin ipotek edilmesinden başka bir şey değildir diye cevapladı.

ALTINOK Ekonomik büyümenin rakamsal olarak sağlandığını, gerçek büyüme olmadığını, büyüme hedefi koymanın güzel olduğunu ama uygulanabilir hedefler olması gerektiğinin altını çizerek,
Yatırım yapılması gerektiği fakat bu yatırımların finans gerektireceğinin aşikar olduğu bu finansın nereden geldiği yol ve yöntemlerinin söylenmesi gerekti
ği belirtti. Ayrıca büyüme için vatandaşın tasarruf etmesi, tasarrufun teşvik edilmesi için belirli getirilerin vaat edilmesi gerekir,  dedi.

ALTINOK dış borcun da bir yöntem olabileceğini ve yabancı yatırımcının da gelebilmesinin politikalara bağlı olduğu konularının önemine değindi.. Son olarak üretim ve tasarruf olmadan büyümenin bir anlam taşımadığını, bundan dikkat çekip  siyasetçiler biraz daha dikkatli olmalılar diyerek sözlerini tamamladı.


Oturum Başkanı ÇENGEL Siyaset ve Siyasetçi açısından konuyu değerlendirecek olan  Milletvekili Prof. Dr. Selin Sayek BÖKE söz verdi

BÖKE

 Büyüme adı altında bir yıkım süreci geçiriyoruz diye konuşmaya başladı. Siyasetin likyakat temelli, teknik brikimi olan bürokratlara birikimini ifade edebilecekleri özgür ortam sunmadığının altını çizdi.
Büyüme fetişizmi konusuna değindi. Siyasi olarak salt büyüme hedefinin ortaya konduğunun, bürokrasiye de maliyeti ne olursa olsun bu salt büyüme hedefinin yerine getir dendiğini, böyle büyümenin ekonomiyi ısıttığını, kurumsal işleyişi ve demokrasiyi dönüştüren bir süreç yarattığına vurgu yaptı.

Siyasetin böyle bir büyüme hedefinde teknik ve uzmanlık gerektiren bütün alanları gölgelediğini belirtti.
Büyümedeki hedeflerin bir siyasi tercih olduğunu, mevcut siyasetin rantçı sermaye faaliyetine dayalı, harcama temelli ve büyümeyi tercih edildiğinin, bunun sonucunun da ekonomik refahtan azınlık bir kesimin faydalandığı, emeğin ise aldığı payın yıldan yıla eridiğinin altını çizdi.

S
iyasetçilerin uyguladıkları politikaların sürdürülebilir bir büyüme hedefinden çok elindeki olanakları, buna yasama dahil olmak üzere kendi siyasi iktidarının devamı için kullanmayı tercih ediyor dedi.
 

Mevcut ekonomik büyüme modelinin;
- Borçlu düzenin ve borcu döndürme kaygısının halktaki etkisinin aktif bir yurttaş olmaktan çıkarıp aktif tüketici yaptığının,
- Demokratik değerlerin erimesi sonucunun,
- Doğanın talan edilmesi gibi geri dönüşümü zor maliyetler yarattığının önemine değindi.
Liyakat temelli bir devlet yapısı ile Türkiye’nin yapamayacağı bir şey yoktur dedikten sonra özellikle sınıf siyasetinde emek temelli ve evrensel sol değerlere, gerçek bir sosyal demokratik yapıya sahip bir siyasete ihtiyaç olduğunu altını çizerek konuşmasını tamamladı.

Soru cevap bölümünden sonra düzenlenen plaket seremonisi sonrası  Genel Başkan Hikmet KABUK kapanış konuşmasında katılımcılara ve Türkiye ye mal ettikleri 14 ncü yoğun emekle gerçekleştirdikleri kongrenin kısa zamanda evvelkilerde olduğu gibi kitap haline getirilip ..Kamu nun aydınlanmasına sunacaklarını söyleyerek katkı sunan herkese teşekkür etti ve 16 15-16-17....lerde buluşma dileklerini sunarak kongreyi kapattı.

SMMM Menşure ŞEKER in katkıları ile Bizde .üzerimize düşen Ekonominin ve çağdaş devlet anlayışının olmazsa olmazı vergi muhasebe ve denetim ile ilgili tarafların söylemlerini kamu nun aydınlanmasına sunduk