Yıl:40  Sayı: 390 Haziran  2019 Mükellef 


Kocaeli SMMMO Gn. Kurulunda Masum TÜRKER
Maliye Bakanlığının E-Beyan sistemi  Anayasaya Aykırıdır !
Kocaeli SMMMO Başkanı Fikret GÖKMEN
Mesleğimizin nicelik planlamasına ihtiyaç var

Başkanlığa Yahya ARIKAN nın, üyeliklerine Seda UÇAN ORUÇ, Göknur BÜYÜKYILMAZ, Serdar ATASEVER ve Mahmut Sami ZOBUOĞLU'nun oybirliği ile seçildiği DİVAN heyetinin yönettiği gn. kur. Bşk. ARIKAN Gündem hakkında bilgiler verip oylattıktan sonra açılış konuşmaları için Kocaeli SMMMO Başkanı Fikret GÖKMEN açılış Konuşmaları için söz verdi.

Fikret GÖKMEN Türkiye Genelinde GV ve KV mükellef sayısı % 3 oranında artmış Kocaeli nde ise 63.390 dan 64.952 ye çıkarak artış gösterdiğine dikkat çeken Başkan Fikret GÖKMEN buna rağmen mesleğimize ve istihdama bir katkısı olmamıştır. Mesleğimizin nicelik artışı göz önüne alınırsa Kocaeli de -% 3 daralma olduğu görülmektedir açıklamalarını yaptı.. GÖKMEN nin Konuşmasının tamamı için tıklayınız

TÜRMOB Yönt. Kur Üyesi Masum TÜRKER
Fas Uluslararası Kongreden döndüğünü belirterek sözlerine başlayan
TÜRMOB Yönt. Kur. Üyesi Dr. Masum TÜRKER Maliyenin Hazır Beyan Esası  Anayasaya aykırıdır. YMM lerin Elektronik Ortamda beyanname Uzatma Tebliği ile 507 nolu Tebliği Birlikte okuduğunuzda  Maliyenin beyan sistemi İlerde Özelleşeceğini göreceksiniz dedi  TÜRKER bizler. Aracılık yetkimiz Maliyenin de savunması ile anayasal dayanağı olan hakkımızdır. diyerek Aracılık hakkı bize verilmeseydi önüne gelen beyanname verebilecekti. şeklinde açıklamalardı bulundu.

TÜRKER Yasa Çıkarken .TMUD olarak bizlere mali müşavir demeyin Muhasebe Uzmanı ünvanı verin önerisi kabul görmedi. Bu durum bu gün Mali Müşavir Ünvanı ile muhasebeciyi vergi için muhasebe yapan konumuna düşeceksiniz..Yeni Çıkan YMM lerin Elektronik ortamda beyanname uzatma tebliği ile 507 sayılı tebliği birlikte okuduğunuzda ilerde bu maliyenin hazır beyan esasının özelleştirileceğini göreceksiniz..Çünkü Maliyenin hazır beyan yapması anayasaya aykırı..Bunu özelleştirirse işlerlik kazandıracak ve o zaman İB veya ORCLE alacak yada katarlı bir işadamı ve denecek ki niye muhasebeciye ihtiyaç var aracılık şifresini herkes beyannameyi girsin 

TÜRKER Ozaman biz bugünden yarını tayin etmek durumundayız. Bu konuda bize verilmiş yetki var vergi beyannamelerini inceleyerek ön denetim yaparak imzalama yetkisidir. Maliye Bakanlığını savunması ile anayasadan geçmiş bir yetkidir Biz bu günkü genel kurulda gerçek arayış ve gerçek varlığımıza dönüşmezsek Sayın başkanın verdiği örnekle açılan her bir AVM 50 müşterimizin ortadan kalkmasına neden oluyor. Çünkü zincir sistemi şemsiyesinin muhasebesi tek elden ve gelişen internet ve bilişim sektörü ..sayesinde şirketin merkezi ya Hindistan'dan Yada Hollanda dan tutuluyor. Biliyorum Trakya da 20 yakın yabancı şirketin defterleri..yurt dışında (merkezden muhasebe gerekçesi ile tutulmaktadır gazetemizin ilavesi konu tartışılmalı ) tutuluyor. Trakya da muhasebecileri işten çıkardılar..Vergi Beyannamelerini imzalatmak için uluslar arası denetim şirketleri ile anlaştılar...Bu yavaş yavaş yavaş büyüyen bir çizgi.. !

Mükellef Diyorki

Masum Abim 4008 sayılı Elektronik imza kanunu ve Uygulayıcı bakanlık olarak Maliyenin yetkilenmesi sonrası  2003 yılında Kamu Mali İdaresinin Yeniden yapılanması  5038 sayılı kanun çıkması Maliye Bakanlığının aldığı yetkiler  2. cil mevzuatın tamamlanması KGK kurulması sonrası bitmiştir. 2011  Kaldı ki  kendiside çok iyi bilir uluslar arası bağımsız denetim şirketleri 1982 tarihli SPK kanunundan sonra Türkiye de faaliyet göstermiş yerli partnerle büyümüşler veya bizimkiler  bu şemsiye altına girmiştir..güvenilir olmuştur.

1) Bütün gelişmiş ülkelerde bakanlıklar kural koyar Hang Bakanlık nasıl beyanname istiyorsa o şekilde verilir. Anayasaya aykırılığı da söz konusu olmaz.. Olmamalı.. Türkiye De olmayan bu sorun yaratılmak isteniyor.. İşin içinde bakanlıklar arası güç çatışması da var. Nasıl Beyanname verileceğini Vergi ile ilgili konuda tüm dünyada Maliye Bakanlığı belirler Bizde de AB müktesabatına uygun 5018 dayalı şeklini içeriğini belirleme yetkilerin maliye bakanlığı almıştır. Masum abimin TÜRMOB başkanlığı adaylığı için seçim yatırımı ..Uluslar arası vergilerin dolanımı ile ilgili dünya çözüm arıyor. esas sorunda dolaysız vergilerin dolanımında zaten

Vergi Beyannamelerinin şekli şemali ve faturaların içeriğini belirleme yetkisi Beyannamelerin şeklini Belirleme ve Elektronik ortamda alma yetkisi Maliye ve Hazine Bakanlığına verilmiştir. Anayasaya aykırılık yoktur. Maliye Bakanlığından yetkililerle konuştuğumda Özelleştirilmesi Anayasaya aykırılığı hayal Biz ilgili kurumları kurmuşuz VDK  KGK var  dediler ve ilaveleri şu oldu.Hazine nin Maliye bağlanması  karşısında durup Ticaret Bakanlığına gerekir diyenlerde var..
------------------------------------------------

Divan Başkanlığını  TÜRMOB Gn. Sekreteri Yahya ARIKAN'ın yaptığı Kocaeli SMMM odasının 22/06/2019 tahinde yapılan kongresi Saygı duruşu ,İstiklal Marşı ve Gündemin oylanması ile başladı.
ARIKAN Oda Başkanı Fikret GÖKMEN açılış konuşmasının ardından sırası ile TÜRMOB yönetim kur. üyesi. Masum TÜRKER'e ,İzmit Belediyesi Başkan vekili SMMM Dilek YALÇIN, Kocaeli İl Ticaret Md. Veysi UZUNKAYA'ya  Makine Mühendisleri Odasından Murat KÜREKÇİ Muhasebe mesleğinin önemine değindiler. Genel kurulun hayırlı olmasını dilediler.

UZUNKAYA Kaydı olmayan hiçbir konuda ölçümleme yapamazsınız  Doğru karar alacak verileri kayda alan muhasebeciler bizim için Ekonomik hayatımızın benim gözümde kahramanlarıdır.diyerek başladığı konuşmasında Rakamlarla Kocaeli nin Ülke Ekonomisinde yaratığı Katma değeri. rakamlarla  ortaya koyarak Türkiyenin 500 sanayi kuruluşu içinde 86 tanesinin Kocaeli'nde olduğuna dikkat çekerek toplam İhracatımız içindeki payının % 18 ni ithalat % 28 dedi.

Genel Kurul Divan seçimi  MükellefTV den izlemek için tıklayınız

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Divan Başkanı ARIKAN'ın is Saygı duruşu sonrası Gündemi oylatmasını , Oda Başkanı Fikret Gökmen'nin  açılış konuşmalarını MükellefTV den izlemek için tıklayınız
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masum TÜRKER Mükellef TV izlemek için tıklayınız
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İzmit Belediyesi Başkan vekili Dilek YALÇIN Mükellef TV den izlemek için Tıklayınız..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ticaret Bakanlığı . Kocaeli Ticaret İl Md. Veysi UZUNKAYA Mükellef TV de izlemek için tıklayınız

UZUNKAYA Rakamlarla Kocaelinin Ülke Global ticatette İthalatta büyüklüğünü yarattığı katma değeri ortaya koydu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimar ve Mühendisler odasından  Murat KÜREKÇİ  izlemek için Tık
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İSMMMO Halim BURSALI, TÜRMOB'dan Hayri ÖZTÜRK, Nevzat AKKAYA ve

İSMMMO Yönt.k.Ü. Ethem YÜKSEL KAHVECİ' nin açıklamaları MükellefTV den izlemek için tıklayınız

Protokol Konuşmalarından sonra genel kurula geçildi

Seçime Girecek Gurupların  Aday listelerini  Divanın açıklaması  MükellefTV den izlemek İçin Tıklayınız

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denetim Kurulu Raporunu  Kurul Bşk. Serdar KANDEMİR 'in sunması ve Üyelerin Görüş ve Önerileri ni  MükellefTV den izlemek için Tık...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oda Yönetim Kurulun dan Hamit AKBULUT  ve Başkan Fikret GÖKMEN 'in Eleştirilere verdiği cevaplar. Başkan GÖKMEN oy birliği ile ibra edilmesinden sonra  teşekkür konuşması .MükellefTV 'de Tık

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu bu fasıla da; Bütçe görüşüldü ; Önergeler , oylandı,  ve Dilek temennilerde 5 kişi konuştu.. tık

Gn. Kurul Divan Başkanı  Yahya ARIKAN  2019 -2022  Bütçesini görüşülme faslını açtı.. Bütçe görüşüldü Önergeler verildi. Odanın Mali disiplinini bozacak  önergeler oy çokluğu ile rededili.

1) Sağlık Durumu bozuk olanlara tam teşekküllü hastaneden rapor alması kaydı ile  Üye aidatının alınmamasına karar verildi...diğer vesair sebebler Tülin Keçeci GÜNGÖR ün de savunması ile reddedildi..

2) Nisbi aidatların alınmaması konusunda Danıştay Kararına istinaden dava sürecinin sürdüğünü uyarısını yapan  ARIKAN 2019 bütçede olduğu için alınmasının doğru olduğunu açıkladı 2020 nisbi aidatların alınmamasını  daha nizami olur dedi..Önerge bu şekli ile kabul edildi..

3)  Ruhsatı var ancak mesleği fiilen icra etmeyenlerden hiçbir aidat alınmaması önergesi 3568 sayılı yasa ve 5786 sayılı yasa ile değiştirilen hükümleri TÜRMOB yönetmeliklerine aykırılığı  nedeni ile red edildi

4) .Gündemin 12 Md.   Mali Müşavir Sendikası Kocaeli yetkilisi olarak ta bilinen  Bağımsız Aday Savaş YILDIZ'ın haksız disiplin kovuşturmasına uğrattıldım iddiaları ve hukuka intikal ettirdiği davalardan dolayı dönemin oda yetkilileri  Taşpınar ve Odabaş'ın  disipline sevk edilip edilmemesi TAŞPINAR VE ODABAŞ ın açıklamaları sonrası oy birliği ile rededildi...

5) 90-2015 arası yönetim kurulu başkanlığı yapmış Ender ŞENOL un onursal başkan kabul edilmesi hakkında gündeme getirilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

6)  Daha sonra gündemin dilek ve temenniler bölümünde konuşmacılar görüşlerini bildirdiler..Gençler özellikle tecrübesizler gibi algılanan söylemlere itiraz edip..Üniversite hayatı Staj sınav dönemi ruhsata kavuşma konusunda geçirdiğimiz aşamalar küçümsenmemeli.. Tecrübelerimizden kurullarda veya oluşturulacak kurullarda bizlerde söz alabilmeliyiz dilek ve temennilerini ilettiler...

Bölümün tamamını MükellefTV izlemek için tıklayınız

Haber ve TV kayıtlarının yüklemesi devam ediyor....!