Yıl:40  Sayı: 390 Haziran  2019 Mükellef 

ŞİRKETLER HUKUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER TARTIŞILDI...

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sermaye Şirketleri hukukunda yapılan-yapılacak güncel düzenlemeler ve pay sahiplerinin sorumluluklarını da kapsayan sempozyum düzenledi.

Son oturumda; SPK.dan Dr. Ahmet TOK (foto sağdan 1) 2499 sayılı SPK kanununda 6263 sayılı kanunla yapılan değişiklikleri 2017 kasım ayında torba kanunla getirilen Kitle Fonlanması ve Belli Niteliklere haiz kooperatiflerin kanun kapsamına alınması hakkında tebliğ taslağı ile ilgili kendi görüşlerini anlattı...2499 sayılı kanunda olmayan 6263 sayılı kanunla getirilen İmtiyazlı paylar başlıklı 28 md açıklık getirdi.

Son oturum : oturum Bşk. Av. Erkan DANIŞ. (foto soldan 2).

Sunumlar Sırası ile ; Limited. Şirket Ort. larının bağlılık yükümü ve TTK md. 613 hükmünün değerlendirmesini Dr.Öğr.Ü. Ece Deniz GÜNAY Foto soldan 4) ve Dr. Gözde Engin GÜNAY (soldan 3) birlikte yaptılar..

Dr. Ahmet TOK Halka açık şirketlerdeki İmtiyazların SPK tarafından kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin analizini yaptı. hazırlanan Tebliğ Taslağı hakkında bilgiler verdi Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat SEVİ foto soldan 1.) ise Limited Şirketlerde Md. ve Diğer Yöneticilerin Temsil Yetkilerinin Mahkemece Kaldırılması veya Sınırlandırılması ...na açıklık getirdi. Oturumun sonunda konuşmacılar soruları ayrıntıları ile cevapladılar.. 

Oturumu MükellefTV den izlemek için tıklayınız

6263 sayılı kanun ve imtiyazlı paylar 28 md tıklayınız..