Yıl:40  Sayı: 401 Nisan 2021 Mükellef 


Mali müşavirlere ‘kripto para’ eğitimi

BSMMMO tarafından düzenlenen ‘Blockchain ve Kripto Para’ eğitimine katılan mali müşavirler, üç gün süren 21 saatlik eğitim ile blockchain teknolojisi, kripto para muhasebesi, hukuku ve uygulanması konularında bilgi aldılar.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO), Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Blockchain Girişimcisi Cemil Şinasi Türün, Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) Öğretim Üyesi, BAÜ İşletme Lisansüstü Programları Direktörü ve İstanbul Blockchain Women Derneği Kurucu Üyesi Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul, Avukat Oğuz Evren Kılıç ile Blockchain Teknoloji Akademi Kurucusu Devrim Danyal’ın eğitmenliklerinde, ‘Blockchain ve Kripto Para’ eğitimi düzenlendi. Online olarak gerçekleşen eğitim programının ilk 7 saatinde; Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Blockchain Girişimcisi Cemil Şinasi Türün, bitcoin, blockchain ve kriptoparaların tanımları, aralarındaki farklar, kriptoparaların nasıl çalıştığı, neden değerlendiği ile ilgili bilgi verdi. Cemil Şinasi Türün, eğitim konusu dahilinde blokzincirinin temelleri, para sistemleri ile blokzincirinin ilişkisi, uygulama alanları use caseler, 2021 yılında blokzincirini hangi yenilikleri beklediğine dair bilgi aktardı.

BLOCKCHAİN VE KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİNİN SUNDUĞU İMKANLAR

Eğitim programının 3 saatlik bölümünde ise Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) Öğretim Üyesi, BAÜ İşletme Lisansüstü Programları Direktörü ve İstanbul Blockchain Women Derneği Kurucu Üyesi Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul sunum yaptı. Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul eğitiminde; blockchain teknolojisinin muhasebe kayıt sistemine etkileri, kriptoparaların IFRS ve US GAAP standartlarına göre sınıflandırılması, kriptoparaların finansal tablolarda sunumu ve square şirketlerinin bilanço ve gelir tablosu analizleri, kurumsal şirketlerin ve gerçek kişilerin kriptopara yatırımlarının vergisel boyutları konularında bilgi verdi. Eğitim programının 4 saatlik bölümünde de Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Oğuz Evren Kılıç, blockchain ve hukuk ana başlığında bilgi verdi. Avukat Oğuz Evren Kılıç; Anayasa ve İdare Hukuku açısından blockchain, blockchain ve güncel hukukta yeri, akıllı sözleşmelerin hukuki niteliği, adli bilişim açısından blockchain, hukukun merkeziyetsizleştirilmesi, mevzuatta, içtihatta ve doktrinde blockchain, kripto para hukuku, kripto paranın hukuki tasnifi, kripto para hukukunun hukuk bilimindeki yeri, regülasyonlar ve dünyadan uygulamalar, Türkiye’deki durumu ve hukuk sistemindeki yeri konularında bilgi aktardı. Online gerçekleşen eğitimin son gününde ise Blockchain Teknoloji Akademi Kurucusu Devrim Danyal sunum yaptı. Devrim Danyal eğitime katılan meslek mensuplarına; blockchain teknolojisinin sunduğu imkanlar, kripto paranın tarihçesi ve felsefesi ile kripto para teknolojisinin sunduğu imkanlar hakkında bilgi verdi. 

 

Ana Sayfaya Dön