Yıl:41  Sayı: 402 Mayıs 2021 Mükellef 


Ankara SMMM Odası Başkanı Turgut BAHADIR

BORSA İŞLETMECİ VE ARACI KURUMLARIN

SORUMLULUKLARI YENİ DEN DÜZENLENMELİ


 DİJİTAL VARLIKLAR
Blokzincir teknolojisine dayalı, merkeziyetsiz dijital varlıkların, yaygın ismi ile kripto paraların, sayısı hızla artmakta, günümüzde 5.000’in üzerinde kripto para çeşidi olduğu söylenmektedir. Özellikle uluslararası finansal piyasalardaki düşük faiz ortamı, fonların alternatif alanlara kaymasına neden olmakta, kripto para olarak adlandırılan dijital varlıklardaki hızlı fiyat artışları da fonların bu piyasaya kaymasına ve işlem hacminin sürekli artmasına sebebiyet vermektedir. Nitekim bazı dijital varlıkların fiyatının bir hafta, hatta birkaç gün içinde iki kattan fazla artığı durumlara son zamanlarda çokça rastlanmaktadır. Söz konusu fiyat hareketleri dijital varlıkların cazibesinin ve dolayısıyla dijital varlıklara olan talebin sürekli olarak artmasını sağlamaktadır.Dünya olduğu gibi Ülkemizde de dijital varlıklara olan talep hızla artmaktadır.

Dijital varlıkların alım satımı genellikle “kripto para borsası” olarak adlandırılan işlem platformları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Dijital varlıkların el değiştirmesi oldukça kolay olmakla birlikte, dijital varlığın gerçek paraya çevrilmesi durumunda gerçek paranın transferinin dijital varlık ile aynı kanaldan gerçekleşmiyor olması dijital varlık alım satımını iki aşamalı bir süreç haline getirmekte, borsalar üzerinden pratik ve hızlı işlem yapılabilmesi nedeniyle de borsa platformları tercih edilmektedir.

Borsa platformları, müşterileri adına dijital varlık zincirlerinde işlem yapmaktadır ve dijital varlık zincirleri nezdine işleme konu varlıkların mülkiyeti/kullanım hakkı borsa platformlarına aittir. Borsa platformları bu işleyiş nedeniyle müşterileri tarafından kendilerine teslim edilen fonların koruma ve gözetim yükümlülüğünü üzerine almaktadır. Bu koruma ve gözetim yükümlülüğünün borsa platformu tarafından kötüye kullanımı durumunda ortaya çıkacak olan mağduriyetin geniş kitlelere tesir etmesi her zaman ihtimal dahilindedir.Nitekim Ülkemizde en son yaşanan olaylar, bu alandaki potansiyel mağduriyetin bir prototipi olarak,durumun vehametini gözler önüne sermektedir.

Ülkemizde dijital varlık borsası işletmenin genel geçer ticari kurallar dışında herhangi bir teknik şartı bulunmamaktadır. Dijital varlık piyasasına yönelimin arttığı bir ortamda, bu alanda tasarruf edilen fonların korunması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin güvence altına alınması zarureti ortada iken, dijital varlık borsası işletmenin herhangi bir teknik şarta bağlanmamış olması kabul edilemez bir durumdur.

Bu nedenle dijital varlık piyasasında tasarruf edilen fonlar ile fon sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için kamu otoritesi tarafından genel geçer ticari kuralların yanında ilave finansal kurallar getirilerek borsa işletme faaliyetinin izne tabi tutulması, asgari sermaye şartı başta olmak üzere borsa işletmecisi olarak faaliyette bulunmak isteyenler için ilave teknik şartlar getirilmesi yaşanacak muhtemel mağduriyetlerin önüne geçebilecek yegane çözümdür.

 

 

Ana Sayfaya Dön