Yıl:41  Sayı: 402 Mayıs 2021 Mükellef 

 

YENİ VERGİ BARIŞI (AFFI ) YOLDA ..MI ?
YOLDA İSE PİYASALARIN  BEKLENTİSİ  2011 YILINDA ÇIKARILAN 6111 SAYILI  YASA GİBİ GENİŞ KAPSAMLI VERGİ AFFI incele

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü ELVAN son iki vergi barışından yararlanmak için  başvurup ta COVİD-19 krizinin de sebebiyet vermesi ile ödeme güçlüğüne düşüp hakkını kaybedenlere yeni bir şans için gerekli düzenlemeleri içeren kanun taslağını hazırlattığı iddiaları özellikle Dünya gazetesi başta olmak üzere basında ve sosyal medyada sıkça gündeme geliyor.

Her ne kadar Mali İdare bürokratları yok dese de  Bakan ELVAN'ın  yakında hazırlanan yeni vergi barışı taslağını kamu ile paylaşacağı bilgisini  doğrulattık .

2 görüş var 1 AKP iktidarının erken baskın seçim hazırlığında olduğu piyasalara hoş görünmek oylarını korumak için vergi barışını erken seçim kararından hemen sonra kamu  ya duyuracağını savunanlar var. 

Bu ön görüye katılmayıp 2020 borçlarını da  içine alacak mükellefi rahatlatacak yeni vergi barışını sıcak paraya acil ihtiyacı olan  hükümetin eli kulağında açıklayacak diyenlerde var.  

Pandemi de zarar gören dara düşen  küçük esnafa 5 milyar dağıtılacağını Cumhurbaşkanı  açıkladı. Bunun için piyasaların baskılaması ile vergi barışının kaçınılmaz  olduğunu  ve hemen  TBMM geçirileceğini savunanlar da var ........

Uygulayıcılar ise evet pandemi zararlarını asgariye indirecek yeni bir vergi  barışı şart.  6111 yasada geniş kapsamlı bir af yasası çıkarılmalı diyorlar..

CONSULTA BAĞIMSIZ DENT.AŞ BAŞKANI PROF.DR. EMRE BURÇKİN
BU DÖNEME AİT BORÇLAR TERKİN EDİLSİN

Her krizin etkilerinin tüm mükelleflerce hissedileceği doğal bir sonuçtur. Ancak, bu etki bazı mükellef grupları üzerinde çok daha fazla yoğunlaşmakta, çok daha ağır hissedilmektedir. Maalesef, Ülkemizde de Covid-19’un etkileri böyle olmuş ve orta gelir grubunu ekonomik olarak sarsmıştır. SGK primlerindeki ödeme gecikmeleri bir yana hiç ödeme gücü kalmayan mükellefler ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak da vergi tahsilatı azalmıştır.

          Görüşümüz yeni bir düzenleme ile bir yandan, gelir ve kurumlar vergisi mükellefler için “matrah artışı ve benzeri unsurlar ile Hazineye kaynak sağlanması, diğer yandan pandemi kaynaklı söz konusu ekonomik daralmadan derinden etkilenen bu grubun sadece bu döneme ilişkin Vergi ve SGK borçlarının terkin edilmesidir (Kişilerin emeklilik haklarının etkilememek koşuluyla). Öte yandan son

yapılandırma ve matrah arttırım düzenlemesinde (7143 sayılı kanunda) o günkü ekonomik süreçlere uygun olan ödeme sürelerinin bugünkü koşullarda yetersiz olduğu kanaatindeyiz.

  Bu sürelerin “kontrollü normalleşme” sürecinden sonraya bırakılması, tahsilattaki etkinliği arttıracaktır. Ancak bir meslek mensubu olarak, vergi aflarının veya yapılandırmaların meslek üzerinde olumsuz etkiler yarattığı ve meslek mensubu ile mükellefleri tatsız olaylara neden olarak karşı karşıya getirdiği bir gerçektir.

 Ancak böyle bir düzenlemeye de ihtiyaç olduğu da açıktır. Sonuç olarak bu olumsuz etkilere katlanıp, etkilenen mükellefler yönünden bahse konu imkânın desteklenmesi gerekir

İZMİR YMMO BAŞKANI  TURAN ÖZTÜRK
BORÇ YAPILANDIRMASI  YETMEZ MATRAH ARTIRIMIDA GEREKLİ

7256 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede yalnızca borç yapılandırmasının iş dünyasındaki sıkıntıları karşılamadığı, yapılandırmanın yanı sıra, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarına yönelik düzenlemelerin de yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.

2020 yılı Mart ayından bu yana  Covid-19 salgını ve salgının yayılmasına yönelik alınan tedbirler  tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma şartlarını zorlaştırmıştır.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlanabileceği bu yeni yasa sayesinde pandemi döneminin iş yerleri üzerinde yarattığı hasarın bir nebze olsun telafi edileceği düşünülmektedir.  Yasadan yararlanan mükellefler bu şekilde vergi incelemelerinin dışında tutulacaklardır.

İhtilaflı kamu alacaklarının af kanununa alınması yargı mercilerinde yığılan dosyaları azaltmasının yanında mükelleflerin de geleceğe daha güvenli bakmalarını sağlayacaktır.

7143 sayılı Yasadan yararlanan mükelleflerin; belirtilen taksitleri ödememeleri halinde incelemeye tabi tutulacaklarına ilişkin var olan düzenleme nedeniyle, yasayı ihlal eden kişilere de gecikmiş taksitleri gecikme zammı ile ödemeleri halinde matrah artırımından yararlanma kolaylığı getirilmelidir. Bu kolaylığın getirilmesi ile devam eden incelemelerin ortadan kalkması vergi müfettişlerinin de üzerindeki iş yükünü hafifletecektir.

Yapılacak yeni düzenlemeler; kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması, ihtilaflı alacakların tasfiyesi, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi, son iki yılda pandemi nedeniyle sık sık kesintiye uğrayan iş hayatında ortaya çıkan sorunların kısmen de olsa düzeltilmesine olanak sağlayacaktır


 

Ana Sayfaya Dön